073- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנג-רנד למתקדמים

073- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנג-רנד למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון.

אשרי מי שבניו זכרים, אוי לו למי שבניו נקבות בבא בתרא טז

הנפש בנויה על פי חוקי העולם העליון, והתורה היא המקשרת בניהם. הבריאה היא יציאה משלמות לחוסר שלמות, ונתן הבורא לבריאה פוטנציאל ודרך לבנות את עצמו ולחזור לשלמות.
בזכר יש כוח נתינה כלומר המזונות לקיומה של הארץ שהיא הנוקבא, והן מים זכרים להולדת הנשמות הנזרקים בסוד זרע היורה כחץ מוליד.
מצד הנקבה יש השתוקקות ומצד השמים השפעה של אור. כאשר נפגשים, לכאורה ניראה אידיאלי, אך אסור לקבל את האור, אלא אם יש משהו משותף בניהם. בנקבה יש שתי כוחות, השתוקקות ורצון להשפיע לבנים.

כפי שעל הנקבה לבקש מה שנצרך לבנים, כך בתפילה חייב באדם לבקש כוח להשפיע ולא לבקש לאני הפרטי הכוזב.
זכר והנקבה מתאימים כאשר הנקבה רוצה בדיוק מה שיש לזכר לתת.
לתכונת הנקבה בנפש אין לה מעצמה כלום, והן המזונות, דהיינו השפע כדי קיומה, והן הולדת הנשמות היא מקבלת מהזכר. כך גם לגוף אין לו מעצמו שום חיוּת מצד עצמו, אלא ניתנה לו חיות כמו בסוללה נטענת. כעת עליו להשוות צורה ולהתחבר למקור המתח, לתורה הקדושה.

לקיום: ישנה השפעה – זיווג תדיר ללא מאמץ מצד התחתון, אך יש גם צורך בשכלול שתלוי גם בנקבה. לכן כתוב וְאֵת הָאָרֶץ. האות וו היא המחברת בין השמים לארץ: ואו=13=אהבה, המחברת זכר לנקבה. ה' נתן לנקבה כוח שאין לזכר, והוא זקוק לה, בלעדיה לא יכול להוליד, לא יכול לעורר השתוקקות מהעליון שלו. את הכוח ההשפעה שלו עליו לאחד עם כוח ההשתוקקות שלה.

שְׂאוּ-מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי-בָרָא אֵלֶּה שאו עיניכם ליראת הרוממות. אותיות הן חסרונות כנגד ההארה הצריכה להתקבל, ובלי יראת הרוממות, לא ניתן לראות. יש למעט את הדרישה לקבלה, וללמוד מה ה' רוצה להשפיע לנו.
מהשם אלוקים – מִי-בָרָא אֵלֶּה, הוציא לחוץ אותיות אֵלֶּה — כלים, יצר הפרדה, המאפשרת להבחין בחסרונות כאשר עולים חזרה לראש.
החזרת אותיות אֵלֶּה לשם אלקים נבחן להתרשמות האותיות, כי עתה נעשו מוכשרים לקבל כל המוחין. כלומר ירדו ועשו חקיקה, כמו חותמת, וכשמרימים את החותמת נשארת צורת חקיקה, וכך הזכר שנמצא למעלה לומד מהן החסרונות שמבקשת הנוקבא.

בא הזוהר להראות שהכול כבר נחקק בבראשית, שהסדר בעולמות העליונים מושלם. קודם ברא, ראה את החיסרון, וכעת למעלה רואה את החיסרון ואת מה שצריך להשפיע.
בינה — מחשבה של האדם, צריכה להוליד לב, השתוקקות נכונה.
אדם צריך להוליד מחשבה של השפעה ושל קבלה — ולחבר אותם, להפעים בנפשו בחינות זכר ונקבה בן ובת — שניהם צריכים להיות חזקים.

אין תגובות

להגיב