075- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנז-רנח למתקדמים

075- דף היומי בזהר הסולם – בראשית רנז-רנח למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון.

רק בעל חסד מקבל תשובה!
מאידך גאוותן מחזיק בשאלתו בכוח, וחושב שהיא יותר חשובה מתשובת הזולת.

מלמד כיצד לגלות את האני של האדם. האני זה הרצון.
כאשר אדם מזייף ומציג עצמו כשלם, מציג עצמו דרך היתרונות שלו, אין לו אפשרות להתקדם ולהתחבר. יכול הוא לדעת את רצונו, להיות מודע למודעות עצמה, רק ע"י שמונע ודוחה את הרגילות.
ישנם רצונות כוזבים הנובעים מהסביבה, אך אם הרצון ייבחן באופן שמלמד הזוהר, מגיעים לחיבור נכון, ולשאלה/בקשה שלא תגרום לשבירה ותסכול.

ניתן לדעת האם הרצון/השאלה אמיתי, כפי שהנשמה רוצה – ע"י בדיקה האם קיבלתי את התשובה לסיפוק האישי — או לקשר, לביחד.
רצון אמיתי מצריך לצרף את כוח החסדים, לשאול ולבקש את נותן המתנה, דבר שמחייב לשנות את צורת הרצון. רצון לידיעות זמניות או לדברים הקשורים בזמן ומקום — זה לא האני האמיתי.

שְׂאוּ-מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי-בָרָא אֵלֶּה, דהיינו אל הבינה הנקראת מרום, שרק מכאן ניתן לאדם להבין משהו. כשיש לאדם שאלה, מעיד הדבר מהו רצונו, כלומר מי הוא. אמור לי מה שאלתך ואומר לך מי אתה — אדם ניכר בכיסו — הכיס הוא החיסרון.

כשאדם בוחן את המחשבה, יכול הוא להתחיל להרגיש רק מהנקודה בה הוא יכול לדחות את האור. דחייה היא עשיית פעולה נגד הרגילות, ובכך להפך את צורת הרצון שלו.
כלומר בכדי שיגלה האדם מיהו, דהיינו מהן רצונותיו, עליו לפעול כפעולת הבורא — השפעה. עשה רצונו כרצונך, שזה בניגוד לטבע של הרצון לקבל — כך תכיר את עצמך.

לשאול נכון אומר שכאשר מקבלים תשובה, יש להפסיק להחזיק בשאלה ולפנות מקום. כשאין מקום משותף בין הנותן למקבל — אין חיבור. ללמוד דבר חדש זה לעזוב את עצמנו ולבוא למקום חדש — ידיעה. אין אפשרות לדעת באמת כשאינך מוכן להתחבר.

אין תגובות

להגיב