084- הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רעה-רעו למתקדמים

084- הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רעה-רעו למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר בְּ' רֵאשִׁית

אַרְזֵי לְבָנוֹן אֲשֶׁר נָטָע.
התורה נלמדת בפנימיות מעבר לזמן ומקום. ראשית-אומר כלל המורכב מפרטים, שכאן הם כמו ארזי הלבנון. א רז אומר סוד/רז שנמצא אצל אלופו של עולם, בלובן העליון. הכלל הוא ראשית חוכמה, ממנו נובעים הפרטים לבניית הרצון לפי התבנית העליונה.

האות ב' של בראשית היא ב' גדולה. ר' יוסי שאל לר"ש: אלו ששה ימי בראשית שאנו לומדים מי הם? כלומר מהם הפרטים שנכללים בראשית. אמר לו שכתוב אַרְזֵי לְבָנוֹן אֲשֶׁר נָטָע. למעשה שואל למה בנוי העולם בשיטה של שישה ימים, ומהם הפרטים הללו היוצאים מהכלל.
ראשית היא חוכמה הנק' לובן כמו לבנון. ששת הספירות היוצאות מהחכמה הם הפרטים לבניית האדם.
אלו ששה ימים העליונים דבראשית, מפרש אותם הכתוב שנאמר לְךָ ה' הַגְּדֻלָּה וְהַגְּבוּרָה וְהַתִּפְאֶרֶת וְהַנֵּצַח וְהַהוֹד כִּי כֹל בַּשָּׁמַיִם. כל אלו הפרטים הנמצאים בלובן העליון.
ב' היא המלכות, נמצאת בכוח בתוך הראשית, שהוא הכלל, ועל הנברא לבנות את הלב/המקדש על פי הפרטים אשר נמצאים בעליון.
גדולה-אברהם, גבורה יצחק, תפארת יעקב, נצח משה, הוד אהרן, דוד צדיק. בשמים ת"ת ובארץ המלכות שעליה להיבנות לפי התבנית העליונה.
כי כֹל זה צדיק, דהיינו יסוד ובכך הופך להיות המחבר בין שמים לארץ.

כל העולם בנוי לפי הכלל שנמצא באות ב. הבניה העצמית ותיקון הנפש צריך לבוא דרך פרטים עליונים אלו, אותם יש להוריד למורגש — ללב, וכך תוכל לחזור לכלל, ולעשות רצונו כרצונך.

בראשית עצמו נחשב למאמר מתוך העשרה מאמרות בהם נברא העולם, ואינו נספר מפני שכלל הוא כתר שאינו נספר, כמו שבספירת העומר סופרים רק 49 ולא את ה 50 שהוא הכלל. מלבד הבורא יתברך, אין בעולם מציאות בלתי מורכבת.

אין תגובות

להגיב