032- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צד-צו השקפהI תגיות: נפש...

032- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – צד-צו השקפהI תגיות: נפש רוח ונשמה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה צד- צו

נפש רוח ונשמה

אל לו לאדם להישאר קבור במקרי העולם הזה.

נשמה היא שם כללי לנפש רוח נשמה, נר"ן. בכל פעולה שאדם עושה יש את הכוח המניע, את הכוח הרוחני שהוא מעבר למקרה, וחלק נוסף של כל פעולה: תוצאה בעולמות העליונים. אדם גשמי שקוע בתוך המקרה, ובכך מונע עצמו להפעים נקודה פנימית ולפתח דרגת נשמה. אין אפשרות להתחבר לנשמה ללא אמונה בקב"ה.

הנפש מנהלת את צד הגוף – העולם הזה כפי שהמידות מנהלות את הרצונות, ועדיין קשורה י"ב חדשים לאחר הפטירה, לכן מבקשים מהנפטר להיות מליץ יושר על החיים בעולם הזה. ויש הנוהגים לא ללכת לבית העלמין 12 חודשים, לתת לנפש מנוחה להשתחרר מעולם הזה. הקדיש עוזר לה לעלות ולהתדבק בקב"ה. תפקיד הרוח לתת את התנועה החיוּת לנפש. כאשר נפטר אדם מהעולם נשמה עולה מיד למקומה, למקום שיצאה משם, למלכות, שממנה נולדת הנשמה, וזה למי שזכה להגיע לדרגה זו, ולא נדרש ממנה גלגול. מי שאינו צדיק עליו להמתין להירקבות הגוף. גוף הצדיק אינו נרקב ואינו מפריע לחיבור לעליון.

הנשמה היא זו שמובילה דרך, וכשהיא לא מתוקנת מעכבת את הרוח והנפש. הקדיש עוזר לה להתקשר ולעלות לעולם הרוחני.

הקבר הוא בחינת הקליפות מהם שואבים רשעים תחליף לתענוג ולכן נק' בחייהם מתים. אלו גם בחלום מקבלים הם מידע משובש המחזק את התפיסה הגשמית המעוות שלהם. רק לאדם זך לגמרי מודעים האמת, לכן אסור לשמוע לאנשים לא כשרים וכל מיני מתקשרים מטעם עצמם.

כדי לו לאדם להיפתח לעולם הרוחני, אחרת הכסילות של עולם זה תעכב אותו. ואם אינו רואה זאת לפחות ינהג כך.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב