062- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפד-קפו השקפה I תגיות:...

062- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפד-קפו השקפה I תגיות: מנורה שקלים החודש

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קפז- קפו

מנורה שקלים החודש

אלו שלושת הדברים אותם התקשה משה להבין כיצד לעשות, והקב"ה הראה לו. המנורה תיעשה מאליה, מחצית השקל תכפר על עם ישראל, וקידוש הלבנה.

כאן מלמד הזוהר את סוד המחשבה העליונה הנק' בינה, משם תואר המנורה, היא נשמת האדם. כשבאים לתקן המנורה אין באפשרות הנברא לדעת כיצד לעשות זאת, והתיקן יעשה ע"י העליון. כלומר ישנם תיקונים הבאים מלמעלה, ועל האדם להתכלל בהם. הנשמה, המנורה צריכה להחיות ולהאיר את המלכות, האני של האדם, והשאלה איפה עומד רצון זה כדי שיוכל לקבל הארה כראוי.

רצון האדם יכול להיות בבחינה אמונית, או גם כשהוא כלול בחסדים ובחוכמה, כך מחולק גם המוח.

כשהמחשבות מגיעות מלמעלה, או כל דבר שפוגשים במציאות –מגיע אלינו בשלוש צורות: או בצורה שלמה או מחולקת שרואים שתי בחינות, או בצורה מפורדת לגמרי כמו בעולם הזה.

אדם לא יכול לקבל מה שהוא לא שותף לו לפי דרגתו. משה לא יכול היה לדעת כיצד המנורה צריכה להגיע, שזה מעל לדרגתו. לכן יש ואדם מקבל באמונה מלמעלה רעיון שלם ללא התערבותו, ויש שמקבל רעיון מחולק כפי יכולתו להכיל אותו ועליו ללמוד לחבר, כמו למשל בתפילה. עולם הזה הוא הבחינה שאדם מעצמו צריך לעשות את הפעולה בחינת אם אין אני לי, מי לי.

קעב) שולחנו של אדם צריך שלא יהיה ריק, שאין הברכה נמצא על שולחן ריק, אלא במקום שלם. כמ"ש: וּבְלֵב כָּל חֲכַם לֵב, נָתַתִּי חָכְמָה. אחר שכבר שלם בחכמה, נותנים לו חכמה. וכן, נותן חכמה לחכמים. ע"ז השולחן של לחם הפנים, שאינו נמצא ריק, שכתוב: וְנָתַתָּ  עַל-הַשֻּׁלְחָן לֶחֶם פָּנִים לְפָנַי תָּמִיד. האם לעשיר נותנים כסף או לחכם נותנים חוכמה, אלא מלמד בעל הסולם שהחכם הוא הבורא, ותלמיד חכם הוא הרוצה ושואף לחוכמה.

תקעג) תנאים ואמוראים היאספו כולכם, כי הגיע השעה לתקן בה הכלים של המלך, להאיר שייתקנו לפניו, שהם: משכן, מנורה, שולחן, מזבח, כיור וכנו, ארון, כפורת וכרובים. והכול ניתקן בשקל. ומשום זה ציווה לישראל, זה יתנו.

תקעד) קם תנא אחד ואמר: משה, ודאי כך הוא, ולך ציווה לעשות הכול, שכתוב: ועשית מנורה. ועשית שולחן. וכך הכול, וראה ועשה. ומכולם לא התקשה לך לעשות אלא ג' דברים, הרשומים באותיות שמך, משה, שהם מנורה שקלים החודש, למה התקשה לך?

תקעה) אמר לו, זקן זקן, אתם לומדים קושי זו שהתקשה לי מהכתוב: מִקשָה תיעשה המנורה. כי תיעשה המנורה, משמע שתיעשה מעצמה, שמשה לא היה יכול לעשותה. ודאי, הכלי של הקב"ה הוא השכינה, שהיא כלי לשמש לבעלה, לז"א, היא המנורה שלו, שכתוב בה, שׁבע ביום הללתיך, שהם, הגדולה והגבורה והתנהי"מ, שהיא כלולה משבע. כל מצוות האמונה צריך להעשות מאליה לאחר שאדם שואף ומראה רצון להשיג.

תקעו) המנורה היא משבע מדרגות אלו. שלושת קני מנורה מצידה האחד, הם גוף, ת"ת, וב' זרועות המלך, חו"ג. המלכות היא נר מצווה להאיר בהם, רביעית אליהם. ושלושת קני המנורה מצידה השני, הם ב' שוקיים נו"ה, וברית יסוד. והמלכות היא נר מערבית להאיר בהם. שהמלכות בב' בחינות, רביעית אחר חג"ת, שאז ב' מאורות הגדולים. והיא שביעית אחר נה"י, שמקבלת מיסוד. מנורה של המלך נקראת המלכות. והיא נר להאיר בו נר מצווה, שרביעית לחג"ת, שמשם מקבלת חכמה, שכתוב בו, מצוות ה' ברה מאירת עיניים, חכמה המכונה אור עיניים. מצד אחד המלכות רביעית בסוד ב' המאורות הגדולים כאשר מקבלת מהיסוד, ומצד שני היא שביעית. במרכבה העליונה רביעית, וכאשר גם המדרגה התחתונה מצורפת – שביעית.

תקעז) וראש המנורה, בינה, ה"ר, ג"ר דבינה, או"א עילאין, שיש לה בז"ת שלה, ישסו"ת, שלושה קנים בצורה זו של אות ה', שהיא ג' ווים, והם ג' אבות חג"ת. ה"ת יש לה ג' קנים שנִיים בצורת ה', שהם נה"י. ו' הוא אמצעה של המנורה, ז"א, בן י"ה, כי ז"א הוא קו האמצעי, המכריע בין ב' קווים דבינה. על שמו היא נקראת בינה, כי בינה היא אותיות בן יה. ז"א כולל שישה קנים למטה, במקומו עצמו, בחשבון ו' שבו' קנים שלו. כשז"א עולה לישסו"ת, שהם חג"ת נה"י דבינה, הם מאירים לו במנורה, שחג"ת הם ג' קנים ימניים ה"ר דהוי"ה, וז"א אחריהם ומקבל מהם, שהוא ו' דהוי"ה, קו האמצעי, ונה"י הם ה"ת דהוי"ה, שמאירים לו מצד שמאל. והשם הוי"ה מתחלק בין או"א, ג"ר דבינה, י' דהוי"ה, ובין ישסו"ת, ז"ת דבינה, הו"ה דהוי"ה. ובעת שהמלכות עלתה לבינה, בי' שנכנס באור הבינה והתמעט האור ונעשה אויר, הנה אע"פ שלעת גדלות הבינה, חוזרת ויורדת למקומה, הנה זה אמור רק בישסו"ת ולא באו"א עילאין, שבהם נשארה המלכות קבועה ואינה יוצאת מאויר שלהם לעולם, והיא נעשתה למלכות דאו"א, לי' דהוי"ה. ונודע שמלכות העליון הוא כתר לתחתון. נמצא, שהמלכות נעשתה כתר אל ישסו"ת. הרי שבעת שז"א עולה לבינה לקבל ממנה במנורה, נמצא המלכות לכתר שלו, כמ"ש: אשת חיל עטרת בעלה, להיותה כתר דישסו"ת. סוד המנורה הוא בחינת נשמה, שהיא בבינה המופיעה באצילות ב ב' פרצופים: או"א וישסו"ת. מנורה זו אנו מחלקים בשם הויה והיא כלל המנורה. ז"א המקבל מהמנורה הוא העולה אליה, היות ומדובר בצמצום ב' הרי מלכות מעורבת בבינה וקיבלה ניצוצי השפעה מג"ר דבינה בדומה לנקודות דס"ג, מתפשטת והופכת להיות כתר בישסו"ת שמשם מושפעת חוכמה לז"א. וכך הופכת המלכות להיות עטרת בעלה בזכות התכללותה בבינה. הנשמה היא למעלה מתפיסת האדם, וזו הצורה בה היא מאירה.

תקעח) י', אשת חיל עטרת בעלה, עטרה של ספר תורה, ז"א, כצורת ז', שהיא י' העטרה על ו' הז"א הספר תורה, כלומר כתר על ו', על ז"א. מצד עוה"ב, בינה, אין המלכות כלי אליו, ולא משמשת לו אלא עטרה על ראשו. עתה בהופכיות, במקום שהיוד קי יהיה לפני הוו קי – סוד של דין וגם ה לפני וו, אבל בעוה"ז, שהוא המלכות מבחינתה עצמה במקומה, היא כמו הוה"י, שצירוף הזה מורה, שהיא כלי תחתיו, והיא השימוש שלו בכל ספירה שלו, ובכל איבר שלו, ובכל מידה שלו. כלומר, שהמלכות משמשת לז"א לגלות כל בחינותיו של ז"א, המכונים ספירה איבר מידה. דין קשה שהופכי למנורה.

תקעט) ומשום זה י', המלכות, לפעמים תחת ז"א, ולפעמים על ראשו, ולפעמים באמצע. על ראשו, היא הי' של הוי"ה, כמ"ש: אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. וזהו שכתוב: להעלות נר תמיד, שהיא י' על הו"ה מצד המנורה, או"א על ישסו"ת, שמלכות דאו"א היא כתר לז"א, מצד עלייתו לישסו"ת, שניתקן במנורה.

באמצע ז"א, היא מחצית השקל, שהיא גדולה כמוהו, ושניהם ב' חצאי הגוף, שז"א חצי הימין דבינה, והמלכות היא חצי השמאל דבינה. ואז נקראת מחצית השקל. כמ"ש: זה ייתנו, מחצית השקל בשקל הקודש. והיא כעין הוי"ה שהי' היא באמצע אחר הו', וקודם לה"ת, שהיא נה"י, משום שמקבלת אז מחג"ת דז"א שהוא ו', רביעי לאבות.

בסוף ז"א, במשכן, היא כעין הוה"י, שירדה תחת היסוד שבה"ת. וניתקנה שם לפרצוף שלם. והכתוב: חמש אמות אורך, הוא מצד ה"ר. וחמש אמות רוחב, מצד ה"ת. אמה היא ו', ז"א. וחצי האמה היא י', המלכות העומדת בסוף, והכול נרמז באות ו', ז"א, או שהיא כתרו, או באמצעו, או בסופו. היוד מופיעה פעם בתחילה פעם באמצע ופעם בסוף כאשר ירדה תחת היסוד.

תקפ) וכתוב: אֲנִי רִאשׁוֹן וַאֲנִי אַחֲרוֹן, וּמִבַּלְעָדַי אֵין אֱלֹהִים. שאני ראשון, היא המלכות בעת שהיא כתר על ראש ז"א. ואני אחרון, בעת שהיא נקודה בסוף ז"א. ובלעדיי אין אלקים, בעת שהיא באמצע ז"א, רביעית לאבות, אחר חג"ת. ונרמזת בשם הזה, יוד הי ויו הי, שיש כאן י' בראש, וי' באמצע הויו, וי' בסוף אחר הה'. וכל שם ששולט ה' על י', היא נוקבא מצד השמאל. אע"פ שמצד אות יוד היא בראש השם, זכר, עכ"ז, כיוון שאחר ב' אותיות ה' של השם היא בסוף, הי הי, היא נידונה אחר הרוב, והיא נוקבא. אלא הי' שעל ה' הוא כתר, תחת ה' היא שימוש, ומכ"ש תחת ו'. תמיד צריך לראות באיזו בחינה נמצאת המלכות כלפי הז"א

תקפא) ומשום שאיני עושה קיצוץ ופירוד בייחוד העליון, שבבינה, והכול ייחוד אחד, ע"כ התקשה לי לעשות ג' הדברים מנורה שקלים החודש, שהם המלכות, שבמנורה היא כתר ז"א, ובשקלים והחודש היא באמצע שלו. והקב"ה היודע כל המחשבות, אמר, אחר שזה התכוון לטוב, שלא לעשות קיצוץ ופירוד, ע"כ תיעשה המנורה מעצמה, כמו השכינה, תיעשה מעצמו של הקב"ה בלי פירוד. שאר הכלים של המשכן, שבהם השכינה היא שימוש, בסוף ז"א כתוב: וַיַּעַשׂ בְּצַלְאֵל. ולא היה צריך שתיעשה מעצמה. כדי לומר שלא יהיה פירוד. מעצמה הכוונה מעצמו של הז"א.

כי אין השכינה בכתר לז"א אלא ע"י עלייתה לבינה, בי' שנכנס לאור והתמעט האור לאויר, ומיעוט הזה הוא קיצוץ הג"ר מבינה, וע"כ לא היה יכול משה לעשות זה, כי לא היה יכול לעשות קיצוץ למעלה בבינה שהיא למעלה ממדרגתו. וכן המלכות כשהיא באמצע ז"א, במחצית השקל, וכן החודש, הנה אז המלכות חצי גוף ונפרדת מז"א, חכמה בלי חסדים. וע"כ לא היה יכול משה לעשות פירוד בין ז"א למלכות. וזהו שתיעשה מעצמה, ע"י ז"א. אבל שאר הכלים שבמשכן, שבהם המלכות בסוף הז"א, ושימוש אליו, אין שם קיצוץ ופירוד, אלא להיפך, שהיא ייחוד, וע"כ היה יכול בצלאל לעשותה. כל כוח הפירוד בא מלמעלה והוא שלמות. כדי לתת לתחתון את תפקידו בעולם, צריך פירוד זה לבוא מלמעלה.

תקפב) ובכל מקום שהשכינה התחתונה היא עטרה על עמוד האמצעי, ז"א, בעת שנלקחת מהבינה, עוה"ב, בעת שהמלכות עולה לבינה בי' שנכנסת באויר, ודאי שאז אין ידיעה לאדם בהקב"ה וכל המידות שלו, מחמת שהבינה התמעטה אז לו"ק, עד שייכנס בשער הזה שכתוב עליו, זה השער לה'. כלומר באות ל', הרומזת על מגדל פורח באויר, שהי' שנכנסה באויר, חזרה ויצאה משם, שאז חוזרים הג"ר דבינה ושל ז"א, ואז יש ידיעה בדעת.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב