063- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפז-קפט השקפהI תגיות: אמצע...

063- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קפז-קפט השקפהI תגיות: אמצע העולם

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קפד- קפו

אמצעית העולם

העולם ייבנה בחסד, וכך את האני של האדם.

תפקיד האדם לעשות את המעבר מהטומאה לקדושה, ממצרים לרצון ישר-אל. זהו המעבר הנפשי ההכרחי אך הקשה ביותר, ממצריי האנוכיות לצמיחה רוחנית. יהודי מסוגל לעשות זאת בזכות האבות הקדושים שסללו את הדרך ובכך נטעו בנפש כל אחד את הפוטנציאל להגיע לתכלית. יש לנו תודעה פנימית שלמה, וצריך לתת יגיעה לפגוש אותה, ממנה מקבלת הנשמה את המזון הרוחני הנקי, ולא כפי שהתאוות והגאווה מלבישים אותו.

מי שיודע להצטער על בית המקדש, יזכה לשמוח בבניינו, וכך גם בדברים נפשיים יומיומיים, שאם למשל נחשף אדם לשמיעת לשון הרע, והדבר לא מצער אותו, הוא יישאר תקוע ופגוע בלי להתקדם. יש ליישם את הערכים העליונים בהתמדה, ויקבל מזון קלוקל.

לעומת בית המקדש, שהוא המקום המקודש ביותר, המדבר הוא מקום החורבן הקשה ביותר, התפר בין הטומאה לקדושה. וכאן לעבור ממצרים לישראל בא ההרהור הקשה ביותר, וכך כשמתעורר אדם לצאת מחיצוניות התורה לפנימיות, לבחון כל דבר מעבר לזמן ומקום. שם נמצא הס"א בשיא תוקפו.

למדבר למקום אליו נשלח השעיר לעזאזל, הוא מקום בו נשלחו שני המלאכים שהתנגדו לבריאת האדם, וביקשו לפעול את כל האמת ורק את האמת, דבר שהוא בלתי אפשרי בזמן תיקון, אלא על סדר המדרגה, בהליכה מתוך שלא לשמה להגיע לתכלית.

לא ניתן לפעול את נקודת השלמות בבת אחת.

SSSSSSSSS

אין תגובות

להגיב