105- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים שיז-שיח (שיעור...

105- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים שיז-שיח (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulamsנַעֲשֶׂה אָדָם

להיות אדם מחייב לבחור במה שממילא צפוי!
הרי תוכנית הבריאה וקבלת מלוא ההטבה תצא לפועל בשלמות.

אמר רשב"י: הייתי מסתכל בשעה שרצה הקב"ה לברוא את האדם, נזדעזעו כל העליונים והתחתונים, מפני שכל העולמות תלויים בנקודת הבחירה שלו ובמעשיו. נזדעזעו ופחדו שמא יחטא ועלול להחטיא את כולם.

אין אפשרות לברוח מאחריות, מלהוציא לפועל את הפוטנציאל ולהגיע לדרגת אדם הראוי לקבל את מלוא ההטבה. גם אם טועה, יכול הוא לחזור בתשובה, אך אם לא יבחר או לא יכוון כראוי יפגום, שאז המלאכים יוליכו את הקול ויביאו את הכוונות לבית הדין של מעלה.

הנשמה בנויה כתבנית העולם, לפי הסדר באצילות, וכך עליו לבנות נכון את התודעה שתחבר את הלב, הגוף, עם ההכרה העליונה.
בשלב ראשון פונה הוא לצפון, יוצר השתוקקות וכאן צריך שמירה מהחיצונים, אותה משיג ע"י שמקפיא את רגשותיו. בפניה לדרום נשמר הוא ע"י שמוותר על החוכמה ורוצה חסדים. כלומר כאשר רוצים לגדול, יש למשוך אורות גדולים, אך להקפיאם עד אשר בונים להם לבושי מוחין — "תנור" שיפשיר א הקרח. דרום מסתפק במועט ולא ניתן לפגוע בו.

המקדש יכול לשמור על העולם כולו, וכך באדם הנפש, הפנימיות שהכל תלוי בהם, עליו לשלב את כל ד' רוחות השמים וכן מעלה ומטה בכדי להוליד את האדם ב- ו"ק, רק גוף, שיודע בעצמו שאין בו שלמות, אלא כאשר דבק בעליון ומתאמץ להתחבר.

ג קווים זה הייחוד בין הבורא לאדם שנברא בחוסר שלמות, בכדי לגרום לו לעלות ולבקש את הקשר והשלמות. התודעה מחולקת לצד הגוף וצד הנשמה, ועליו לבחור בייחוד הנכון בניהם, ייחוד שממילא יקרה.

הפתרון של קו אמצע — ליהנות רק מהאמת!

אין תגובות

להגיב