109- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים שכז-שכח (שיעור...

109- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים שכז-שכח (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulamsוַיְצַו יְהוָה אֱלֹהִים עַל-הָאָדָם

עשה למען ביתך זה לא נכון. על האדם להסכים בנפשו לדאגה לזולתו!

מלמד הזוהר מפסוק זה 7 מצוות בהן נצטווה אדם ראשון ובני נח. וַיְצַו יְהוָה אֱלֹהִים: מלמד שאין צַו אלא איסור עבודה זרה, שמצריכה זירוז מפני שהיא נתפסת מצד העצלות, כאשר הבריאה תקועה במקומה במקום לנוע לכיוון הקשר לבורא. יְהוָה — ברכת השם, אֱלֹהִים — שמחויבים בדייני אמת, עַל-הָאָדָם — איסור שפיכות דמים, לאמור — איסור גילוי עריות, מִכֹּל עֵץ-הַגָּן — איסור גזל, פירוש נוסף אָכֹל תֹּאכֵל — איסור אבר מן החי.

טבע הרצון לקבל — עצלות שמתבטאת בגאווה. על האדם לעשות תנועה, וליצור צורה של השוואה בכדי לעבוד את הבורא.

מתוך שאמר מִכֹּל עֵץ-הַגָּן, מלמד שהתיר לו לאכול אפילו מעץ הדעת, אך בתנאי שיהיה בייחוד עם שאר עצי הגן, שלא יהיה לבד — אין להפריד!
מי שמפריד את הייחוד בין ה' לשכינה הקדושה, או בין אדם לאשתו, בין השֹכל לרגש — פוגם. משמע שעץ הדעת כשלעצמו לא הורג, למרות שכתוב שהוא סם המוות.

נקבה בלי זכר זה סם המוות, כמו חומר בלי צורה, בריאה בלי בורא, רצון לקבל בלי צורת השפעה — אין לזה קיום לכן נקרא מוות. ולמרות זאת אנשים שואפים לזה, רוצים חיצוניות בלי הפנימיות של התורה — זהו המושג מקצץ בנטיעות.

אדה"ר שנתפתה בדברי הנחש, היה מושך בערלתו, עזב את ברית הקודש, והתחבר לקליפה המפרידה בין קב"ה לשכינתיה. משמעות הברית זה שיש משהו מעבר לגוף. מאז העונש לאדם ראשון, קיים שורש שנמצא בכל הנבראים, כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ, אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא.

מאמר זה מראה את היחס לעץ הדעת, ומלמד שעץ הדעת בטבעו לא פגום, אלא בפרטיותו. יש להשתמש בו אך רק בהתכללות עם ז"א. יש להקפיד על קשר עם הכלל, מותר להשתמש בפרטיות אך רק כחלק מהכלל.

פרטיות שעומדת בפני עצמה היא מוות.

אין תגובות

להגיב