111- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים שכט-של (שיעור...

111- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים שכט-של (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulamsוְהַנָּחָשׁ הָיָה עָרוּם

מותר לרמות את הרמאי!
כמעט ואין ברירה אלא לפעול כך.

הנחש הוא כֹח נפשי וגופני הן בצד הזכר והן בצד הנקבה שבאדם – היצר הרע המפתה לחטוא, ע"י ייחוד אסור, וקבלה תענוג בלי כלי החסדים.

כל יצר הרע בא על בחינה שרוצים חוכמה בלי חסדים, שעצם האדם מטבעו רוצה חוכמה, כאשר הרצון לחסדים הוא רק התכללות, שתמיד קטנה היא מהעצם. מאחר ויצר לב האדם רע מנעוריו, לא יכול היה להתגבר וצריך היה לפעול בחינת שמוֹר ולחכות, עד שיגיע לדרגת מקבל בעלמ"נ להשפיע, דרגת זכוֹר.

הס"מ ונחש שבאו שניהם בדברים עם האישה, וגרמו מות לעולם. שהייתה צריכה לשמור לבל תתייחד עימו, ולומר לו אנחנו בשמירה, חפצים רק בחסדים.
הביא סמאל בערמה קללות על העולם בזה שנתן תענוג טרם הכנת הכלים. ערמה זו חכמה בלי חסדים, אותו ס"מ התייחד איתה, ואמר לה שניתן לגעת בעץ, כאשר בכלל חטאה החל שאסור היה לה התייחד איתו.

ע"י חורבנו של אדה"ר נבנו סמאל ועשו, וע"י חורבנם של סמאל ועשו, חוזרת ונבנית הקדושה. ולפיכך כיון שסמאל בערמתו עשׁק את הברכות מהקדושה, חזר יעקב המיצג את אדם הראשון, ולקח את הברכות מעשו בערמה. מותר לרמות את הרמאי, ומלמד הזוהר שיעקב גדול מעשיו, ולקח את מה שמגיע לו — מידה כנגד מידה, בחינת עִם-נָבָר תִּתְבָּרָר וְעִם-עִקֵּשׁ תִּתְפַּתָּל.

אדם רוצה וחייב ליהנות, אך זהו המכשול כאשר אין בסיס לקבל תענוג, דהיינו, כלי של חסדים. על האדם לחשוש הן מצד הנפש והן מהצד הגופני, להישמר לא רק במעשה, אלא גם בהשקפה, בהרהור, לדעת מהן הגבולות שלו.

אין תגובות

להגיב