101- דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיא-שיב למתקדמים

101- דף היומי בזהר הסולם – בראשית שיא-שיב למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

יְהִי מְאֹרֹת

כוח האמונה של האדם צריך להיות שומר השערים, כנגד שמחה שבאה מצד הפירוד: המדע, והגוף שמנסים בגאווה לגבור על הנשמה.
זהו שכוח עין הרע גדל בעולם — כשלא לומדים תורה.

יְהִי מְאֹרֹת בִּרְקִיעַ הַשָּׁמַיִם לְהַבְדִּיל בֵּין הַיּוֹם וּבֵין הַלָּיְלָה. שליטת הלבנה בזמן התיקון היא מצב ביניים, וכך מלמטה אנו רואים את המאורות כנפרדים. השמים זה מקום התודעה של האדם, והכוכבים הם המידות, האמונות ששולטות באדם. בלילה הכוכבים מאירים על הלב — הארץ, וזה נָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת-הַגָּן.

בינה היא מקום התודעה, שמגיע מהשראה אלוקית אפילו בלי מודעות. כאשר פירוש האדם למציאות בא בלבושים לא נכונים, משתבשת התפיסה, ומה שמאיר ללב אלו דברים לא נכונים. כאשר אדם זך, תודעתו נקייה והיא שליחה נאמנה של השראה אלוקית, זה גן עדן הפרטי של האדם.
כאמור בזמן תיקון יש מצב ביניים שהלבנה שולטת, ורק כאשר היא מחוברת ליום — לזכר זה טוב, אך כאשר הלילה לא מחובר ליום, לא בא כדי לתת את החסד — משובשת הדעה. לכן חשוב הלימוד בלילה — כשמחברים את הלילה ליום בחינת אמונה.

בוא וראה כיון שהלבנה שולטת בזמן הלילה שהוא בחינת הסתרה, ומאירה מכוח אותו נהר הנמשך ויוצא מעדן — זו חוכמה שמחשיכה היות ואין חסדים, ובגין כך נתווסף אור לתחתון המגדיל את כוחו.
השאלה האם שולט צד האדם, או כוחות דומם צומח חי שבו? בכך שמגבירים את כוח הבריאה על כוח הבורא בעיני האדם, את כוח המדע על האמונה, כמו נמרוד הרשע שחשב להתגבר על מלך העולם — נכשלים.

האם הזכר שווה לנקבה, האם הבורא שווה לבריאה? הם שווים מבחינת שלמות שכל אחד נותן את חלקו לשותפות. לעתיד לבוא: וְהָיָה אוֹר-הַלְּבָנָה כְּאוֹר הַחַמָּה וְאוֹר הַחַמָּה יִהְיֶה שִׁבְעָתַיִם כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים.
צריך להגיע להשוואה קרוב לגמר תיקון, עם ברית שהנקבה מחוברת לזכר, ועדיין הנשמה גבוהה מהלב. על האדם להתעקש על האחדות ושמירה על הברית — וכך להגיע לאחדות.

אין תגובות

להגיב