הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – א-ג למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – א-ג למתקדמים I תגיות: הקדמת ספרא דצניעותא

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

ספרא דצניעותא א – ב

היה זה מטעם שלא היה זווג, כי זיון שלהם לא נימצא כי המלכות הנק' ארעא שעלתה לבינה שממה הזיון שלהם נתבטלה לגמרי ע"י הארת הע"ב ס"ג כי ירדה למקומה למטה ונטהרו הכלים דבינה ותו"מ לגמרי ויכלו להשפיע החוכמה ממעלה למטה, שלא היה מי שיזיין אותם שישפיעו רק ממטה למעלה וע"כ נשברו ז' המלכים ומתו.

ד) עד שראש חמדת כל החמודות שהוא ראש דנקבא דעתיק הנק' רישא דלא אתיידע התקין לבושי יקר והנחיל אותם לכל פרצופי האצילות.

כדי שיוכלו קו אמצעי לעורר את המסך דחיריק שבו, שישווה את הארת ב' הקווים ימין ושמאל זה בזה ויאירו זה בזה, היה צריך לעזר ממעלה, כי מאחר שכבר ירדה המלכות מבינה ונטהרו ג' הכלים שהם קו שמאל, מכל בחינת פגם, א"כ איך יכול קו שמאל למעט שוב את הקו שמאל בכוח מסך דחיריק שלו עם ירידת המסך צריך תיקון מפני ששוב יש הרגש חזק, השתוקקות של קו שמאל, שהיא בחינת החזרת המלכות לבינה. ולפיכך התקין רדל"א את עצמו שהמלכות לא תרד מבינה שלו לעולם כלפי התחתונים, ואין בו בחינת הטהרה של קו שמאל כלל. וע"כ הוא נק רישא דלא אתיידע כי לא נודע בו הארת החכמה וכולו ימין שהוא חסדים השמאל שבו לא ניכר בדומה למה שהיה באין סוף, ולכן משפיע רק אור, שאצל העליון המחשבה גומרת. ובזה נחלש גם כוח השמאל של מטה וקו אמצעי יכול למעטו. והחסדים שברדל"א נמשכים לקו אמצעי היוצאים ע"י מסך דחיריק שבו והם מכונים לבושי יקר שע"י קו אמצעי הממשיכים מתלבש בהם הארת החוכמה שבשמאל ואז יכולה להאיר בתנאי שהחסדים שבאים מעתיק הופכים ללבושי יקר. שהתקין את עצמו שלא תרד

הקדמה סיפרא דצניעותא

  א) שואל מהו צניעותא דספרא, אמר רבי שמעון: חמישה פרקים הכלולים בהיכל רב וממלאים כל הארץ. אמר רבי יהודה, אם אלו כלולים מכל החוכמה, הרי הם טובים יותר מכולם, ולא צריך ללמוד דברים אחרים. ענה רבי שמעון: כך הוא למי שנכנס בחוכמה ויצא ממנה בשלום הוא רואה כאן התכללות כל החוכמה, אבל מי שלא נכנס בחכמה ויצא ממנה בשלום אינו כן. דהיינו בשלמות עם הבורא ולא עם גאווה אישית לכן לא לכל אחד הספר הזה יבאר את כל החוכמה.

 כי הנכנס להיכל החכמה ויוצא משם מחמת פגם אינו נחשב כי לא יצא מרצונו, אלא גרשוהו משם מחמת פגם, אלא מי שאין לושום פגם ויוצא מההיכל מדעתו ורצונו כאדם הנכנס ויוצא בביתו הוא כבן בית שמה והשכינה מגלית לו כל מחמדיה וסתריה ולא מעלימה ממנו דבר הוא נחשב לנכנס ויוצא.

ב) משל לאדם שדירתו היתה בין ההרים ולא ידע יושבי עיר. זרע חטים ואכל החטים כמות שהם. יום אחד בא לעיר, הגישו לו לחם טוב, אמר אות האדם זה למה, אמרו לו זה הוא לחכם לאכול. אכל, והיה הטעם מאד לחכו, אמר ממה נעשה ה, אמרו לו מחטים. אחר כך הגישו לו עוגות בלולות בשמן, טעם ואמר ואלו ממה נעשו, אמרו לו מחטים, אחר כך הגישו לו מאכל מלכים הנלשים בשמן ודבר, אמר ואלו ממה נעשו, אמרו לו מחטים. אמר ודאי אני בעל כל אלו, כי אני אוכל העיקר של כל אלו שהוא חטה, ומשום דעה זו לא למד איך לעשות כל אלו מטעמים ולא ידע ממעדני העולם ונאבדו ממנו. כך מי שאוחז כלל החוכמה ואינו יודע בכל העדונים המענגים היוצאים מכלל ההוא.

ג) ספר הצניעות הוא ספר השוקל במאזנים, כלומר ספר המדבר ממשקל האורות במאזנים, נק' ספר הצניעות מטעם שהחכמה שבמאזניים מאירה כך ממטה למעלה שהוא דרך צניעות בסוג של הסתרה, שזה סוד: ואת צנועים חכמה. כי מטרם שהיה משקל לא היו הימין והשמאל שה"ס זכר ונקבה משגיחים זה אל זה פנים בפנים ומלכים הראשונים מתו וזיון כוח שלהם לא נמצא והארץ שה"ס מלכות התבטלה מצביע על שבירת הכלים שהמלכים הראשונים לא התקיימו.

נודע שהעולם לא היה יכול להתקיים עד ששיתף מדת הרחמים בדין צמצום ב', פירוש, שהעלה המלכות שהיא מדת הדין לבינה שהיא מדת הרחמים והשתתפו שתיהן יחד, ואז התקיים העולם בעולם הנקודים זה גרם לשבירה. וע"י עליה זו של המלכות לבינה ותו"מ שהם נפגמו ע"י המלכות שעלתה שעתה המלכות מעליהם וחסרון המלכות שולט עליהם, ויצאו ממנה המדרגה.

היתרון של המלכות שעולה לבינה הוא שהיא מקבלת כוח של השפעה. החיסרון הוא שהיא גורמת חיסרון לת"ת ומלכות מפני שיושבת מעליהם, בנוסף נהיו ב' קווים ימין ושמאל שיש לאזן ביניהם ולא קו אחד כפי שהיה בעקודים, לעשות שיקול נכון ע"י מסך דחיריק אחרת תהיה שבירה בשמאל. סיפרא דצניאותא בא ללמד כיצד לבנות את האמונה, את המדרגה לחבר ביניהם ולא תהיה שבירה. הפתרון הוא שכל אחד יעשה את תפקידו ויאפשר לצד האחר לעשות תפקידו מתוך כבוד. לא ייתכן שאיש ירצה להיות אישה, או יהודי שיתפקד כגוי וכדומה. ללא אמונה מעל טעם ודעת, כפי שמלמד ספרא דצניעותא לא ניתן למעט את הגאווה של העצמיות הפרטית שמתגאה ורוצה למלוך. ואז באים עם כל מיני סיסמאות נבובות שלכל אחד והאמת שלו. ספר זה כולל את כל החוכמה ומלמד כיצד בנויה המחשבה, וכללים ליישום עבודת הנפש.

בעולמות העליונים ז"א, זעיר אנפין מייצג את האדם, וממנו למודים שיש לתקן תחילה את המחשבה בשורשה כדי שיוכל לעשות זיווג נכון להתפשטות האור. ספר חשוב זה על חמשת פרקיו מלמד על בניית העולמות, ועל האדם ללמוד ולחיות את החוקים העליונים לאזן בין ימין האמונה, לבין הרצון משמאל כדי להגיע לתכליתו. לכאורה מספיק היה ללמוד רק פרקים אלו, אך אנשים פשוטים כמונו צריכים עוד פרטים בכדי לתפוס את הכלל. יש להפוך ידיעה לפרקטיקה.

וכן נעשה בכל המדרגות ובזה נתקן הקטנות מצב שיש רק גלגלא ועינים. בכל המדרגות, ולעת גדלות נעשה זווג ע"ב ס"ג דא"ק המוריד בחזרה את המלכות מבינה למקומה למטה וכבר אינה שולטת בהם ונטהרו ג' הספירות בינה ותו"מ מפגם הסיגים הדין שבמלכות, והן חוזרות ועולות למדרגתן ונעשו שם בחינת שמאל של המדרגה. וכו"ח לימין המדרגה ואז נעשו ב' כפות המאזנים ב' קווים בעולם הנקודים ימין ושמאל, למעשה נעשה כבר בנקודות דס"ג שכתר וחכמה שהם ימין המדרגה נעשו כף זכות ובינה ותו"מ שנעשו לשמאל המדרגה נעשו כף חובה. והטעם שנק' כף חובה הוא משום שהמשכת אור השמאל ממעלה למטה הוא שורש כל החובות והנה נתבאר ב' כפות המאזניים שהם קו ימין המכונה כף זכות וקו שמאל המכונה כף חובה. וסוד המשקל במאזניים שעשה ע"י מסך דחיריק שבקו אמצעי, הממעט את קו שמאל לבחינת ו"ק דחכמה, דהיינו שלא יאיר אלא ממטה למעלה, וע"כ נחבן המסך דחיריק לבחינת לשון המאזנים כי בכוחו נשתוו ב' הכפות. כי מטרם שמיעט הארת החכמה שבשמאל לו"ק היה הארת השמאל גדול מהימין וע"כ היה עמו במחלוקת שרצה לבטלו, וע"י מסך דחיריק שמיעטו לו"ק דחכמה נעשה משקל שניהם שווה זה לזה ואז נתיחדו ונכללו שניהם זה בזה.

כי הזכר הוא בחינת קו ימין והנקבה שמאל, כי ע"י מסך דחיריק מאיר הקו שמאל רק בבחינת ו"ק דחוכמה המאירה רק ממטה למעלה ומתחברים כאחד. דהיינו שהמסך דחיריק משווה ב' הכפות שתהיינה במשקל שווא ולא יהיה השמאל גדול מימין ואז מתחברים שניהם. וז"ש בספר יצירה, שלש אמות אמ"ש שהן ג' קוים מים אש רוח, יסודן כף זכות, כף חובה ולשוק חק מכריע בינתים. דהינו כנ"ל שמים שה"ס כו"ח דימין ה"ס כף זכות ואש שה"ס בינה ותו"מ שבשמאל ה"ס כף חובה. המסך דחיריק שבקו האמצעי ה"ס לשון המאזניים המשווה משקל שניהם שלא יהיה זה גדול מזה ואז מתחברים זה בזה ומשגיחים זה אל זה פנים בפנים, דיינו השפעה, שמשפיעים זה אל זה, שהימין משפיע חסדים לשמאל והשמאל משפיע חוכמה לימין.

שמטרם שהיה המסך דחיריק מקו אמצעי שוקל את הימין והשמאל במאזניים, שלא יהיה זה גדול מזה, לא היו פנים בפנים ולא היו משפיעם זה אל זה, כי השמאל היה גדול מהימין, משום שהיה מתפשט ממעלה למטה וע,כ היו אחור באחור זה עם זה, דהיינו במחלוקת. וכל אחד החזיר אחוריו כלפי חברו. ומשום זה המלכים הקדומים מתו שהם ז' ספריות תחתונות שבעולם הנקודים, שלעת גדלות שנעשה הזווג דע"ב ס"ג דא"ק והוריד מהם בחזרה את המלכות מבינה למקומה למטה, ועלו בינה ות"מ בחזרה למדרגה ונעשו קו שמאל, ויצא בהם אור החכמה, הנה אז האירה החכמה ממעלה למטה, דהיינו מאצילות לבי"ע ונשברו הכלים ומתו.

המלכות מבינה שלו לעולם" שע"ז ממשיך ממנו קו אמצעי את לבושי יקר בשביל החוכמה שבקו שמאל עתיק נותן את כוח החסדים, את כוח האמונה. שהנחיל כוח זה לפרצופים שתחתיו אשר המלכות לא תצא מבינה בבחינת ג"ר של כל מדרגה. וכיון שקו אמצעי יש לו עזר זה מרישא דלא אתיידע, אז הוא יכול למעט קו שמאל במסך דחיריק שלו שלא יאיר אלא מטה למעלה דהיינו בבחינת ו"ק דחכמה שאז משקל ימין ושמאל שווים זה לזה, מתחברים שניהם ומשגיחים פנים בפנים. ללא זה כל חוכמה שתגיע, תרד באופן לא ראוי.

תגיות: סיפרא דצניעותא, ביטול הגאווה

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא א-ג
1. מהו ספרא דצניעותא?
2. מה עונה רשב"י לרבי היודה על שאלתו? שאם ספרא דצניעותא על חמש הפרקים שלו הוא הכלל אין מה ללמוד שאר התורה אלא רק את זה?
3. הסבר את המשל של אותו יהודי שדירתו היתה בין ההרים, כיצד זה קשור לחייך? הבא ג' דוגמאות.
4. מהי הנקראת דרך צניעות וכיצד היא מסבירה את הפסוק "ואת צנועים חכמה"?
5. כיצד צ"ב גרם לב' קוים ימין ושמאל?
6. מדוע ז' המלכים בעולם הנקודים מתו?
7. מדוע מסך דחירק נקרא מאזניים וכיצד הוא עושה את פעולתו? אגב כך הסבר מהו סוד השיוויון?
8. מיהו עתיקא קדישא וכיצד הוא עוזר ומאפשר לאזן את הקוים כך שהימין והשמאל לא יהיו במלחמה אלא בשלום וכיצד זה קשור למדע ואמונה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב