הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ו-ז למתקדמים I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – ו-ז למתקדמים I תגיות: ז' תיקונים לראש א"א

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

 

סיפרא דצניעותא ו – ז

הקדמה סיפרא דצניעותא

למרות שיש חוכמה בלמד דצלם, במקום החג"ת יש צורך בתיקונים נוספים בנה"י כדי שתפשט לגוף.

תיקון א' גלגלתא שבא מחסד דעתיק, עמר נקי שהוא ם דצלם שבחג"ת דעתיק.

ב' טלא דבדולחא חוכמה דאריך שמקבל מגבורה דעתיק

ג' קרומא דאווירא כנגד צ'

ד' עמר נקי

ה' ראווא דראוין – מצח

ו' פקיחו דעינין

ז' ב נוקבי דפרדשקא

 

על האדם לנהל את צורת המחשבה הרוחנית דרך תבניות אמונה כפי שמתפתחת המחשבה בעולמות העליונים, וכך להחזיק סוג של תודעה גבוהה קבועה כאקסיומות על פיהן הוא חושב, מפרש את המציאות ומתנהג.

יכול אדם להרגיש חוכמה מופשטת בפנימיותו, אך יש לזה סדרים לגילויה דרך י"ג תיקוני הזקן שמאפשרים את העברת החוכמה.  כל התיקונים הללו באים לזמן תיקון, ובאלף השביעי יחרבו, דהיינו בהסכמה לוויתור על הפרטים כדי לבוא לכלל. דהיינו ישנה עבודה בזמן התיקון, ולאחר שמביאים את הפרט, את המקרה לכלל, יש להחריבו מפני שהכלל מתקן את הפרטים שבו.

 

ו) ז"ש רעוא דרעוין אתגליא בצלותא דתתאי שהוא מצח דא"א ששם מאיר יסוד דעתיק, שהוא קו אמצעי של נו"ה הנסתרים שלו, שבסבת הארת יסוד דעתיק שם נפנה המצח משערות שהם כחות דין ונתגלה בו רצון הרצונות והוא תקון ה'. וז"ש אשחגא פקיחא דלא נאים ונטיר תדירא שהוא עינים דא"א שבהם מאירים נצח והוד הנגלים דעתיק והוא ל דצ' ששם מקום עמידת המתקלא ויציאת החכמה, אל עוד לא מקום גילוי, וז"ש אשגחותא דלתתא באשגחותא דנהירו דעלאה, השגחה רומז על אור החכמה והנק' ראיה ואומר שהחכמה המתגלה למטה בחוטם דא"א מקובלת מכאן מעינים דא"א שבהם מקום יציאת החכמה להיותה בחי' ל דצלם דצ'  והוא תקון שישי דא"א וזה אמרו תרין נוקבין דפרדשקא דאתער רוחא לכלא, שהוא חוטם דא"א, שבו מאירים יסוד ומלכות דעתיק, שהם בחינת צ' דצלם וע"כ יש בחוטם ב' נקבים, כנגד הארת יסוד ומלכות דעתיק ושם הוא מקום גילוי החכמה. וע"כ נק' החוטם בשם פרדשקא שפירושו ממלא מקום של הלשליט משום שעיקר השולט על יציאת החכמה הוא בעינים דא"א שה"ס ל דצלם אלא משום ששם אין מקום לגילוי, ששם בחנת ג"ר ואין החכמה מתגלית אלא בכלים דו"ק וע"כ נתגלתה בחוטם שהוא ו"ק, ובחינת צ' דצלם דצ' נמצא שהחוטם הוא פרדשקא וממלא מקום של העינים וזה הוא תקון שביעי.

והנך מוצא שמשום שעתיק רצה לגלות החכמה ע"י א"א הוכרחו ז' ספירות תחתונות חג"ת נהי"מ לעשות ולתקן ז' תקוי גלגלתא הללו בא"א שהם האורות ג' בחינות מל"צ שבחג"ת דעתיק בחינה ראשונה שעדיין נסתרת בפנימיות ראש דא"א שהם גלגלתא וחכמה סתימאה ואוירא. וג' בחינות ועוד אחת למלכות מל"צ שבנה"י דעתקיק ומלכות שלו העושים ד תקונים בחיצוניות הראש שהם: עמר נקי ורעוא דרעוין ואשגחא פקיחא וב' נוקבי דפרדשקא שאין החכמה יכולה להתגלות אלא בתקון האחרון הזה. וז"ש דאתער רוחא לכלא שממנו יוצא רוח החכמה לכל פרצופין התחתונים. עתיק הוא ראש האמונה, וכך יש ללמד כיצד לבנות את המחשבה

ז) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ הם שש תיבות כנגד חג"ת נה"י, ובראשית עליהן שהיא בינה. כולם הן למטה בבינה ובז"א והן תלויות ונמשכות מז' תיקוני גלגלתא ומתפשטים עד היקר מכל יקר שהוא י"ג תיבות כמ"ש לפנינו. לוקח בחשבון שהמילה ארץ היא מלכות שנגנזה ברדלא אשר תצא רק בגמר תיקון, לכן י"ג הם תיקונים כהכנה לגמר תיקון והמילה ארץ השניה דהיינו הארץ שבה מתחיל הכתוב הב' אינה בחשבון י"ג תיבות אלו, משום שיצאה מאותה הארץ שהתקלקלה בחטא של עצה"ד שהתערב בה המלכות דמדת הדין הקשה, שכתוב מן האדמה אשר אררה ה' וע"כ אינה בחשבון י"ג והם מתחילים מן היתה, דהיינו היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלקים מרחפת על פני המים שהם י"ג תיבות ואלו י"ג תיבות תלויות מי"ג תקונים שביקר מכל יקר שבלעדיהם אי אפשר שתתפרש החוכמה שהוא הדיקנא דא"א

ח) ששת אלפים שנה שהעולם עומד תלויות ונמשכות בשש תבות הראשונות שהם ברא אלקים את השמים ואת הארץ השביעי שהוא בינה, עליהם שמתגבר בלבדו, דהיינו המלה בראשית המקודמת להם. ונחרב הכל בי"ב שעות שכתוב היתה תהו ובהו וגו. השלשה עשר יקים אותם הי"ב שעות ברחמים ומתחדשים כבתחילה וקמים שוב כל אלו הששה. משום שכתב ברא ואח"כ כתוב היתה, משמע שעתה כבר איננה והוא כי היתה ודאי בששה אלפי שני, ולבסוף באלף הז' היא תהו ובהו וחשך וגו כי נחרבה וז"ש ונשגב ה' לבדו ביום ההוא דהיינו באלף הז'

נודע שלתקון העולם שתף מדת הדין במדת הרחמים, דהיינו שהעלה המלכות לבינה שע"ז השיגו זו"ן מוחין וכלים מהבינה והתקיים העולם, ולולא זה לא היה העולם מקיים המילה בראשית רומזת על המלכות שעלתה לבינה וקבלה תקון כדי לקיים את העולם. וז"ש שיתא אלפי שנין ליין בשית אקדמאי, שה"ס חג"ת נה"י של ז"א שנמתקו בכלים דבינה שע"כ המה חסרי המלכות ועטרת יסוד שה"ס מפתחא, דהיינו מלכות מבחינת בינה היא עומדת במקום מלכות האמיתית דמדת הדין. ז"ש שביעאה עלייהו דאתתקף בלחודוי, שבחינת המלכות שהיא סיפרה שביעית הוא מבחינת בינה שהוא ממעל חג"ת נה"י, כי הבינה לבדה מחזקת במלכות לקים העולם בשתא אלפי שני ע"י כלים ואורות שלה ועליה רומזת המלא בראשית. ונודע ששורש תקון זה דעלית המלכות בבינה, הקטנות והגדלות וכל מיני מוחין יוצאים מי"ב תקונים שבדיקנא דא"א עד ונקה שהיא בחינת המלכות שבחינתה עצמה גנוזה אלא שמקבלת מי"ב תקונים של הדיקנא כמ"ש להלאה, וע"כ נאמר עליה ונקה לא ינקה, כי כל אלו האורות של י"ב התיקונים הם כמלים ואורות דבינה ובחינה זו נק' ונקה ולא כלים של עמה שהם עוד בסוד לא ינקה. ובאלף הז' יחרבו כל אלו המוחין הנמשכים מי"ב תקוני דיקנא שז"ס חורבן העולם שיהיה באלף הז' וז"ש ואתחריב כלא בתריסר שעתי, שכל מה שבתריסר שעתי שהם י"ב קונים דדיקנא הכוללים כל האורות והכלים דבי"ע יחרבו שמזל י"ג שנאמר עליה בשתא אלפי שני לא ינקה. הנה אז תקבל תקונה המוחלט כי הב"ן ישוב להיות ס"ג ע"ש בהמשך, ואז וקמו כל אינון שיתא, שכל המוחין דשתא אלפי שני יחזרו ויקומו. אין מדובר על חורבן הגשמיות אלא על ביטול כל המוחין דצמצום ב' מול האור הגדול דצמצום א', הפרסה תרד למקומה ולא יוכלו להאיר ויחרבו אורות צמצום ב' – ומי שלא עשה תיקונים של צמצום ב' אלא רק של צמצום א' תהיה לו לרועץ ועל זה נאמר מה לכם יום הדין כי חושך הוא ולא אור לעטלפים. לכן כדאי להיות בחינת תרנגול היודע להבחין בין יום ללילה, והשכלת לסדר בזמן התיקון את המוחין והסכמת להיות בהשפעה.

 

 

 

 

שאלות לחזרה

ה ושינון בזהר ספרא דצניעותא ו-ז
1. מהם שבעת התיקונים שעתיק מתקן את ראש א"א?
2. במה שונה תיקון ב' נוקבי דפרדשקה משאר התיקונים?
3. מה מתארים התיבות בפסוק הראשו "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ" מה מיוחד במילה בראשית?
4. מדוע המילה "והארץ" לא נספרת ב-י"ג תיקוני דיקנא?
5. מדוע התיקון ה-י"ג כתוב "ונקה לא ינקה"? במה הוא נקה ובמה הוא לא ינקה?
6. מהו החורבן באלף השביעי בפנימיות האדם?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב