הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא פרק 2 – יד-טו למתקדמים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא פרק 2 – יד-טו למתקדמים I תגיות: קבלה הארה והשפעה

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

סיפרא דצניעותא יד- טו

פרק שני

על האדם להשפיע הלאה הארה שמקבל.

הזקן מבטא את דרך קבלת החוכמה שאינה יכולה להתקבל בפנימיות אלא יוצאת החוצה, וכך אדם מקבל דרך הפרטים החיצוניים את הכלל הפנימי. מחשבה או רעיון גדול חייב להביא לביטוי חיצוני. בעולם אצילות הסתלק האור, והאור החוזר שאמור להחזיק את ההארה הפנימית יצא החוצה, וכך קורה גם לאדם. בכדי להגיע לתכלית, האדם מלשון אדמה לעליון צריך לאמץ את החוקים העליונים. אמנם אין ההלכה מחייבת לגדל זקן, אך עצם הזקן החיצוני מזכיר ומבטא את פעולת החסדים הנדרשת לתיקון ותבנית המחשבה הראויה, מחשבת השפעה ולא מחשבה גופנית. זהו כוח החסדים הנובע מאמונה מעל טעם ודעת וגם וחכמה שמבקשים להפיץ חייבת להיות במסגרת אמונית בחסדים, זהו הכוח והיכולת לדחות את התגובה ואת ההשתוקקות הגדולה, ולנתב אותה לטובת הכלל.

אחר זה נעשה שוב עבור לבחינת נשמה ועלו שוב השערות שבלחי תחתון אל השפה העליונה כמו בתיקון השני שהיא מקום סיום גלגלתא מצד הראש בחינת בינה, וקבלה שם תחילה ו"ק דנשמה דהיינו נפש רוח דנשמה וז"ש חפי תקרובתא דבוסמא שכן נק' הדיקנא על שם הכתוב: ולחייו כערוגות הבושם השערות הדבוקות ללחיים לרישא דלעילא דהיינו לשפה עלאה וקבלה שם בחינת ו"ק דנשמה והוא תקון שישי. אחר זה התגלה רוח החכמה בבחינת פנים סוד ב' תפוחי הפנים שזו בחינת ג"ר דנשמה דהיינו יחידה חיה נשמה של הנמה וז"ש תרין תפוחים אתחזן לאנהרא בוצינין כדי להאיר הספירות המכונו בוצינין בחי' ג"ר שז"ס חכמת אדם איר פניו וזהו קון שביעי. אחר זה נמשכים הו"ק דנשמה והארות הג"ר דנשמה למטה למקומם בלחי תחתון וז"ש מזלא דכלא תליא עד לבא שהוא הכולל של כל התקונים הקודמים ביה תלין עלאין ותאין כי כל המוחין דאצילות נמשכים ממנו והוא תקון שמיני התפשטות השער עד מקום החזה.

יז) תקון תשיעי הוא אלו השערות הקצרות התלויות בין השערות דשטח עליון דדיקנא אינן יוצאות זו מזו שכולן שוות. תקון עשירי הוא שערו קצרות המכוסות על הגרון סמוך אל הדיקנא היקר. תקון אחד עשר הוא שערות גדולות משוערים בשיעור שלם התלויות על הגרון. תקון 12 הוא שהשפתיים נפנו משערות מכל צד. אשרי למי שנושק מאלו הנשיקות. תקון 13 הוא י שבמזל ההוא של הכל נמשכים י"ג נהרות שמן של אפרסמון טהור הכל נמצא במזל הזה והוא סתום דהיינו שטח תחתון של הדיקנא שנק' מזל תחתון אותו נקבל בגמר תיקון, גם בסוד אהבה שלמה.

אחר שביאר 8 תקוני דיקנא הנמשכים מהארות חכמה סתימאה מבאר כאן 5 תיקוני דיקנא הנמשכים מלגלתא וההפרש ביניהם רב הוא, כי החכמה סתימאה אע"פ שנסתמה, נסתמה רק מבחינת חכמה שבה אבל בינה ותו"מ שבה מאירים ל 8 תקוני דיקנא. וע"כ יש בהם ג"ר כי בינה זו חזרה להיות חכמה כנודע. מה שאין כן הגלגלתא שההיא נתקנה בבחינת ם' דצלם ואין בה חכמה אלא חסדים מכוסים שהם בחינת אוירא דכיא דהיינו קומת רוח והיא חסרה ג"ר ונמצא שגם 5 תקוני דיקנא הנמשכים ממנה הם ג"כ חסרי ג"ר מתוך החוק שמה שקורה בשערות הוא השלכה של מה שקרה בפרצוף עצמו, לכן כאן תעבור רק הארה של חסדים. ומסבה זו נתלו 8 תקוני דיקנא על הלחי התחתון שאע"פ שנפסק מראש הוא רק מבחינת העצמות שהוא חכמה אבל פרצוף השער נמשך מהעור מבחינת גידין ובשר ועור, הרומזים לבינה ותו"מ הוא מחובר עם הראש מה שאין כן 5 תקונים תחתונים הנמשכים מגלגלתא הם תלוים בגרון שאפילו בחינת גידים בשר ועצמות הוא נבדל לבחינת גוף דהיינו לנפש רוח וחסר ג"ר.

וכשצמחו שערות מכח הגלגלתא הנה תקון הראשון שבהם היא העיבור בבחינת בינה וז"ש אינון דתליין לא נפקין דא מן דא, שאלו שערות קצרות התלויות בין שערות הארוכות דשטח העליון דדיקנא אינם יוצאות זה מזה כלומר שאינם יוצאות ונמשכות משערות ארוכות דדיקנא שזה תיקון אחר כי הן נמשכות מחכמה סתימאה ואלו שערות קצרות נמשכות מגלגלתא. והמה שם רק לקון העיבור בבחינת בינה ומקבלי שם בחינת נפש וזה תיקון תשיעי אותו נפש שעלו שוב לבינה.

אחר זה יורדות משם מהלחי העליון לגרון למקומם, דהיינו לגרון ויוצאים תחילה בבחינת נפש דרוח וז"ש חפיין זעירין על גרונא דיקירו ששערות קטנות צומחות ומכסות על הגרון. וזה הוא תקון עשירי. אחר זה יוצאים בבחינת רוח דרוח וז"ש רברבין מתשערין בשיעורא שלים, ואלו שערות הגדולות התלויות כ"כ בגרון וזהו תקון האחד עשרה. אח"ז נמשך מגלגלתא בחינת אוירא דכיה שאע"פ שהם חסדים הם חשובים יותר מחכמה, להיותם למעלה מחכמה, וע"כ הם מפני השערות מהשפתים במקום שנושקים וז"ש שפוון אתפנון מכל סטרין וזהו תקון היב"ב.

אחר זה יוצא הכללות  של כל י"ב תקוני דיקנא, כלומר שהיא בחינת מלכות המקבלת מכולם מדובר על מלכות שביסוד, שהמלכות ממש נגנזה רדלא. וז"ש בההיא מזלא דכלא נגדין י"ג משיחין דאפרמונא דכיא והיינו שטח התחתון של הדיקנא הדבוק בגרון, שהתחתונים ממנו מקבלים כל המוחין  ממזל זה וז"ש כלא בהאי מזלא שכיח וסתים, שמזל תחתון כולל ב' נקודות שהם מפתחא ומנעולא ומצד המפתחא הוא שכיח ומצד המנעולא הוא סתים שזה סוד שנק' ונקה לא ינקה

יח) בזמן שהגיע תשרי שהוא חדש הז' נמצאים אלו י"ג תיקונים בעולם העליון שהוא בינה ופתחים שם י"ג שערי הרחמים בעת ההוא כתוב: דרשו את ה' בהמצאו.

יט) ויאמר אלקים תדשא וגו היינו שכתוב: ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב. כתוב: אדני הויה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך, כאן השם הויה שלם בצדדיו דהיינו שמאיר בצד ימין ובצד שמאל יחד, שע"כ כתוב אדני הויה וכן את גדלך וכאן בהתעוררות הזה של הארץ אינו שלם, שמאיר רק צד שמאל בלי צד ימין.

כשהנוקבא היא בבחינת מחזה ולמעלה דז"א שמלבשת קו שאמל דאמא לבד, אז היא בחינת ד' דאחד והיא יבשה שאינה עושה פירות ד לשון דלות, אלא אחר כך שירדה לבחינת מחזה ולמטה דז"א ומקבלת  מז"א שהוא קו אמצעי כמו רחל, אז מה דהות יבשה כשהייתה בבחינת מחזה ולמעלה דז"א, אתעבידת ארץ למעבד פירין ואיבין כח קן אמצעי מתקן אותה להאיר מב' הצדדים. אבל כל עוד שקבלה מאמא מקו שמאל לבד, היתה יבשה ובחינת חורבן כי החכמה שבשמאל אינה מאירה בלי חסדים שבימין, ונמשך ממנה אז דיני ועונשים. ובעת ההיא שהיתה הנוקבא מחזה ולמעלה בבחינת הדינים דשמאל, אמר הקב"ה תדשא הארץ דשא וגו דהיינו שתרד למחזה ולמטה ותהיה ארץ מוציאה פירות צריך את הירידה מחזה ולמטה אחרת אין גילוי לחוכמה.

וזה אמרו: ויאמר אלקים דשא הארץ וגו היינו שכתוב ועניתם את נפשותיכם וגו כלומר שתדשא הארץ דשא הוא אותו הענין כמו ועניתם את נפשותיכם כי ביום הכפורים עולה הנוקבא לקו שמאל דאמא ומקבלת שם חכמה בלי חסדים הגורם עינוי נפש לנוקבא, כי חכמה בלי חסדים אינה מאירה וגורמת דינים שרוצים ולא יכולים לקבל. אמנם אח"כ כשיורדת למטה מחזה ומתתקנת ממנו אז מתלבשת חכמה זו שקבלה מקודם לכן מאמא בחסדים דז"א ומאירה בכל השלמות למטה מחזה כשעושים הכנה כמו בסוכות. ואם לא היתה מקבלת החכמה מאמא מקו שמאל לבד הגורמת לעינוי נפש, אז לא היה לה ג"ר לעולם כי בהיותה למטה מחזה, אינה ראויה לקבל חכמה. וזסו"ה וענית את נפשותיכם כי ע"י קבלתנו את עינוי נפש הזה עלינו, שיש לנוקבא בסבת עליתה לקו שמאל דאמא, יש לנו חלק בג"ר שהנוקבא מקבלת אח"כ מז"א אחר ירידה למטה מחזה, שהחכמה שקבל מקום לכן מאמא מתלבשת עתה בחסדים דז"א ונעשים לג"ר. זהו הסדר, קודם סירוב לקבל וזסו"ה כי כל הנפש אש לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה, כי אין לה חלק במוחין דג"ר שהנוקבא ממשיכה אח"כ. הרי שענין התעוררות של תדשא הארץ דשא ועניין ועניתם את נפשותיכם הם ענין אחד, שניהם נוהגים בזמן שהנוקבא מקבלת מקו שמאל דאמא חוכמה בלי חסדים.

וזה אמרו אדני הויה אתה החלות וגו הויה שלים בסטרוי דהיינו ששלם בב' הצדדים ימין ושמאל שזהו שלמות. והכא ברחישותא דא דארעא לא שלים כי העוררות להוציא פירות היתה בעת שקבל רק מצד שמאל דאמא שהיתה יבשה וחרבה והיתה לא שלים. רחישותא פירושו התעוררות מלשון רחש לבי דבר טוב למזל ונקה יש צד של מנעולא כנגד יום הכיפורים ויש את עניתם את נפשותיכם, והדחיה תאפשר את החסדים לקבלה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא יד-טו
1. הסבר את התיקונים ז', ח' ו-ט'.
2. במה נבדלים באופן מהותי ה' התיקונים הנוספים על ח' התיקונים הקודמים להם?
3. מדוע ח' התיקונים תלויים על הלחי התחתון ואילו ה-ה' הנמשכים מגלגלתא תלויים בגרון?
4. מהן ב' הבחינות שיש במזל ונקה וכיצד הן קשורות ליום הכיפורים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב