הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק 2 –יח-יט למתקדמים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק 2 –יח-יט למתקדמים I תגיות: תיקוני ראש של זעיר אנפין- שורש נשמת היהודי

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

סיפרא דצניעותא יח- יט

פרק שני

תיקוני הראש של זעיר אנפין שהוא השורש לכל אחד מנשמת היהודי, מהם לומדים כיצד לבנות מחשבה מהרהור נכונים, כאשר מעל הכל ניצבת האמונה.

תיקון הראשון בכתר מופיע בארבע צדדיו, חכמה בינה חסד וגבורה, זהו השורש למחשבה, הוא מקום סגור כעין האות ם מהמילה צלם, מקום טהור בלי כניסה לחיצונים והפנימיות שמורה.

בהמשך לאחר שהמחשבה מתבררת כשלמה, ניתן להתחיל ולפרוט אותה לחלקים פרקטיים. כאן כבר יכולה החוכמה להתגלות, ותיקון זה מייצג את האות ל במילה צלם.

בתיקון השלישי ישנם דינים שלא מאפשרים קבלה מלא של החוכמה/אור והוא בחינת וְאֹרַח צַדִּיקִים, כְּאוֹר נֹגַהּ הוֹלֵךְ וָאוֹר, עַד-נְכוֹן הַיּוֹם. הסימן הוא כשביל בשער הראש המאפשר קבלה בחסדים.

כג) יוד דעתיקא סתים, היוד דהוי"ה שבעתיק סתום בעטרותיו שהמלכות אינה יוצאת מבינה שלו וסותמת אותו משום שהשמאל נמצא שאין לו תקון אלא בתמקלא והמתקלא מחויב לתלות בראש עתיק שהיא המלכות שסותמת אותו. וכן הוא בכל הראשים הי' היא תמיד בחינת ראש. ה"ה נפתחת בה' האחרת דהיינו בה' של ז"א שבו מקום הגילוי. וע"כ אות המילוי של ה' הוא ג"כ ה דהיינו ה"ה והיא מנוקבת בב' נקבות כי גם ה' אחרונה שהיא המלכות נכללה בה ונמצאת בתקונים שלעת גדלות יורדת ממנה המלכות. והיא מתגלית בחכמה ולא בה עצמה אלא בז"א. ו"ו נפתחה בו' אחרת שבז"א שכתוב: הולך לדודי למישרים שהתקונים שלמעלה הולכים לדודי שהוא ז"א שבו ניצוץ הקשה שהוא מסך דחיריק כדי לכסות הפתח של אמא. וע"כ אות המילוי של ו' הוא ו' אחרת כזה וו

כד) ו' לעילא ו' לתתא, נמצא שיש ו' למעלה בראש ויש ו' למטה בז"א יש ה' למעלה ויש למטה בז"א, שמשום זה הן נכפלות במילוי, כי למעלה הן נסתרות ולמטה מתגלות י' למעלה ובה לא השתתף י' אחרת כמו באותיות ה ו ואינה עולה עמה במבטא חוץ מרמז שנרמז כי המילוי ו"ד שביוד היא גימטרייה י' שהיא רמז שיש בכלל גם י' שניה למטה. היינו כשנתגלו בי' שנים שהם או"א עלאין ומתחברים במדרגה אחת דהינו בשביל שאבא ששם דעת הנעלם. בהתרגשות אחת כדי להפרד מן השמאל, וזהו ו"ד הכלולות ביוד שהי' הוא אבא עלאה והו"ד הן אמא עלאה, אוי כהסתלק אבא שהוא י' והו"ד מתגלית ו"ד זה השמאל ואם היוד נעלם זה דין. מלמד כאן על התיקונים המתגלים בראש דז"א כמו שמתגלים בראש שאריך אנפין, אותם תיקונים צריך לעבור ז"א כדי להתכלל בעליון.

כה) אלו הבשמים דהיינו הארות החכמה שנ' בשמים וריח של החקיקות האדומות שהם כל הבחינות של קו שמאל שהם אדומות שעוברים להעיר, אינן מתערבות במקום אלא שתיכף חוזרים למקומם כדי שלא להאיר למטה ככתוב: והחיות רצוא ושוב. שתיכף שבים למקומם וכן ברח לך אל מקומך דהינו שממהר לשוב בחזרה למקומו. וזסו"ה אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים תשים קנך, דהיינו שתרצה להמשיך החכמה ולעכבה, אומר הכתוב: משם אורידך. אלא שהמשכת החכמה צריכה להיות בדרך הכתוב: והחיות רצו ואוש, שיחזירה תיכף ומיד למקומה, דהיינו ממטה למעלה ועי באדרא שעל ארחא דתחות חוטמא שמשם מאיר החכמה ואמר שהוא אורחא דרך לאעברה ביה, דהיינו ג"ג שלא לעכב ההארה אלא להחזירו תיכף למקומו. טיפסא  פירושו דפוס וחקיקה כי על ויצר אוו בחרט מתרגם בטופסא. שריקין פירושו אדומים מלשון לא תעבור שקר על פניה. יש להיזהר כשרוצים להאיר את החוכמה שלא ברצוא ושוב, דהיינו בקבלה ונתינה לא תגיע למקומה ויהיה דין במדרגה, וכמובן שצריך את הנוקבה לקבל ולהשפיע לתחתונים

כו) ותוצא הארץ דשא: מתי נעשה זה, כאשר השם שהוא הנוקבא ניטעה, דהינו אחר שנבנה המנוקבא מבחינת מחזה ולמטה שאז מה דהוית יבשה וכו' כנ"ל וכה יצא מאבא ואמא אויר שהוא אור חסדים מאבא וניצוץ שהוא אור הגבורות מאמא וכנחברו האוי והניצוץ יחדיו התפשט המם גלגלתא אחת שהוא כתר דז"א בצדדיו דהיינו ד' צדדים חו"ב וחו"ג דדעת והם בחינת או"א עלאין שבראש ז"א והם סוד ם דצלם עליה על הגלגלתא היא נמלאה טל מב' גוונים דהיינו לבן ואדום בסו"ה טל אורות טלך שהם אור חסד ואור גבורה וזהו תקון ראשון דז' תקוני גלגלתא דא"א בחינת חסדים מכוסים והוא שמור שהחוכמה תידחה ולא תתקבל רק ברצוא.

כז) תלת חללין דאתוון, תקון ב' ג' חללים של אותיות הרשומות דהיינו יה"ו שהם חכמה בינה דעת נתגלו בו, וה"ס ל דצלם שבראש ז"א שרק ממנו ניתן לקבל חוכמה במדרגה בתנאי שיש את התיקון הראשון קודם שלא מאפשר ג"ר במדרגה, זוהי האות ל מצלם. תקון השלישי שערות שחורות בסוד איש ולא זקן כעורב תלויות על נקבי האזנים העמוקות ואינו יכול לשמוע ימין ושמאל, כי השערות שהם הדינים הסותמים אותם. ובגדלות מסתלקים השערות מעל האזנים כמ"ש בתקון הז' כאן בשערות שעל הגלגלתא דז"א יש למעלה ארח אחד דק דהינו הארח שבאמצע הראש ששם מתחלקים השערות לימין ושמאל.

גם ז' תיקוני גלגלתא דז"א מתחלקים על ג' בחינות מל"צ דצלם כמו ז' תקוני גלגלתא דא"א, אלא בדרך אחר, כי חסר כאן התקון דקרומא דאוירא ונתווסף כאן תקון באזניים אשר בקטנות השערות סותמות האוזניים שזהו תקון ג' ובגדלות מסתלקות השערות מאזניים שזהו תקון ז' ואז התפלות מתקבלות מהתחתונים, וכן נתקנה הגלגלת בד' מוחין חכמה בינה חסד וגבורה דדעת, ועל שם ד' מוחין אלו נק' ם דצלם כי כל מוח כלול מעשר ספירות, והם ם בחינות ויורה שבקו אמצעי שהוא דעת אינו מיחד ימין ושמאל להלביש החכמה שבשמאל בחסדים שבימין החיבור. שזה נעשה בכח הדין שבקו אמצעי, וע"כ הדין נהפך לחסד ושניהם בחינה אחת וע"כ הם ל': ג' בחינות ע"ס שהן חב"ד אבל בם' דצלם שה"ס וא"א עלאין אינם מקבלים חכמה לעולם ואין צורך להכרעת קו אמצעי, ומשום זה החסד והדין שבגו אמצעי נבדלים זה מזה, כי הדין שבקו אמצעי אינו נהפך כאן להיות חסד משום שאינו גורם היחוד דימין ושמאל ונבחנים החסד והדין שבדעת לב' בחינות עשר ספירות נבדלות וע"כ יש ד' מוחין, והם ם. וזהו תקון הא' והתקון הב' הם המוחין דישסו"ת שבז"א שה"ס ל דצלם שבראש ז"א שבהם הדעת מכריע בין ימין ושמאל שהם חכמה ובינה, בכח הדין שבו שהוא מסך דחיריק וע"כ נהפך הדין להיות חסד ואין כאל אלא ג' בחינות של עשר ספירות שהם ל' וזהו תקון הב'

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב