הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק שני- שלישי–כב-כג...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק שני- שלישי–כב-כג למתקדמים I תגיות: שלושה תיקונים בז"א

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

סיפרא דצניעותא כב- כג

לא) המשמעות של ג' אותיות הו"א על פי מה שאמר לעלי שה"ס ואו"א וישסו"ת נק' כל אחד הוא, ואומר אות ה  של הוא כולל ו בצורת האות יש ד ויש וו והו' כולל א' של הוא, ואינו כולל ה' של הוא, אלף הולכת לי' י' הולכת לי' הסתומה מכל סתימין שאין מחוברות בו ו"ד של מילוי יוד, אוי כשהי' אינה מאירה לו"ד.

ה' דהו" היא בינה כשהיא בשמאל טרם היחוד דוא אמצעי, ו' דהו"א הוא ז"א שבעת שבינה מחזרת הבינה ותו"מ שלה לבחינת קו שמאל עולה עמהם גם ז"א לבינה ונעשה שם בצורת א' דהו"א שהוא ציור אותיות י' ו' ד' שהו' דהו"א שהוא ציור קו אמצעי וי' עליונה שעליו הוא ימין דבינה הכלול בז"א והד' שמתחתיו הוא שמאל דבינה הכלול בז"א.

וזה אמרו ה' כלול ו' שבעת יציאת השמאל דבינה כבר הבינה כוללת בתוכה הו' שהוא ז"א כמו עובר הנמצא בבטן שעלה עם הבינה ותו"מ דבינה ביחד, והו' כליל א' שהוא סוד הו' שבאמצע הא' הכלול מב' קוים דבינה שהם י"ד אבל ולא כליל ה' כי הו' עוד לא הכריע בין ימין ושמאל של הה' וע"כ אינו כולל אותה וע"כ א' אזיל לי' כלומר שההארה של ז"א שהוא א' אינה מאירה רק בי' עליונה שלה שהיא ימין כי השמאל שבה שהוא ד' עוד אינו מאיר להיותו לפני ההכרעה של קו אמצעי. וע"כ נק' ישסו"ת הוא שהאורות נסתרים מן התחתונים ונבחן בזה שהא' הולכת לי' שהוא או"א עלאין וגורמת בהם שגם הי שהוא אבא תפרד מ וו ד שהיא אמא ואז גם אורותיהם נסתרים ונק' הוא. הי' דאו"א אזיל לי' דסתים מכל סתימין והי' שהוא או"א הולכת לחכמה סתימאה דא"א שהוא סתום מכל סתומים דלא מתחברן ביה ו"ד שגורמת שאינו משפיע לנוקבא הנק' דמילוי יוד דהינו הבינה שחזרה לראשו וע"כ קרא גם הוא וע"כ אבא שהוא י' אינו מאיר לאמא שהוא ו"ד דמילוי י' וכיון שאמא שהיא ו"ד אינה מאירה נמצא שישסו"ת שהיא ה' דהויה ודאי שאינם מאירים כי הם מקבלים מאמא עלאה שהיא ו"ד וז"ש ווי כד לא נהיר י' בו"ד שאז נעשה פירוד גם בין י' לה' ג' תיקונים ראשונים בסוד הוא, הנסתר ומה שמראה בתיקון ז"א את בחינות הדין במצב הקנטות

לב) כשהסתלקה י' מ ו"ד מחמת עונות העולם התגלתה ערוה של כולם כי הו"ד היא אמא עלאה שכל פרצופי אצילות ובי"ע מקבלים ממנו והיא נחשכה, על זה כתוב ערות אביך לא תגלה דהיינו או"א עלאין שהם יוד שנק' שניהם בשם אבא. וכשהסתלקה היוד מה' שאחר שו"ד נחשכו אין הי' מן ה' שאחר שו"ד נחשכו אין הי' יכולה להשפיע לה' שהיא ישסו"ת, ע"ז כתוב וערות אמך לא תגלה אמך היא לא תגלה ערותה, כי ישסו"ת נק' שניהם בשם אמא, אמך היא ודאי כמו שכתוב כי אם לבינה תקרא הרי שיסו"ת שהם בינה מכונים אם. שאי אפשר שיהיה זיווג בין י שהוא אבא לבין וד שהיא אמא. הדינים במדרגה במצב הקטנות אינם מאירים, שמדובר כאן על מדרגת נשמה שאינה מספקת את ישסו"ת

פרק שלישי

 שלשת התיקונים בזעיר אנפין שהוא המודל לפיו על האדם לפעול, דומים לתיקונים בשורש העליון – אריך אנפין. תקון ראשון חומר הגלם שבא מהסימן של שערות האוזניים, השני השפה העליונה, היא הבינה, מידת ההשפעה, מהשלישי הדרך הפנויה משערות.

אדם לא נולד עם יכולת עצמאית לנהל את המחשבות כראוי לכן עליו לתקן ולרכוש יכולות חדשות. סידור וארגון כל הידיעות והמחשבות דורש תבנית אמונית מסודרת, כפי שנראית "צורת" המחשבה בעולמות העליונים.

שערות הנפש מגיעות לאדם כמקרים ורשמים מבחוץ, ועליו ללמוד לפרש ולסדר אותם בהתאם לתבנית העליונה.

שלב ראשון לזהות את התמורה הנפשית שמחולל המקרה החיצוני, לאחר מכן יש להעלות אותו למקום הפנימי העליון, ואז לעבד את הרצון לפי השלמות הפוטנציאלית שיכולה להתקיים לעתיד לבוא, דהיינו להנפיש נכון את המצב על ידי התקשרות לעליון. וכך יוכל האדם להוליד משערות הנפש את צד האדם שבו תוך כדי העברת כל הרצונות במסגרת האמונה.

לג) תשעה תיקונים יקרים נמסרו לזקן. כל מה שהתכסה ולא נגלה נמצא עליון ויקר, והדיקנא הרי גנזו הכתוב, שלא נמצא שום כתוב שידבר דמיקנא כמ"ש עיני ה' אזני ה' וכן לחייו ערוגת הבושם, ואין זכר לדיקנא והוא משום שהוא עליון ויקר לכן בחוכמה הפנימית לומדים אותו.

לד) תקון הראשון של הזקן שערות על שערות יוצאות כנגד פתח האזניים עד ראש הפה כלומר עד שפה עלאה. תקון שני נמצא מראש הזה של השפה עד ראש האחר של השפה העליונה. תקון שלישי ארח הנמצא תחת ב' נקבי החוטם והוא מלא שערות עד שאינו נראה. תקון רביעי הלחיים מתכסים בשערות מצד זה ומצד זה. תקון החמישי בהם נראים ב' תפוחי הפנים האדומים כוורד. תקון השישי בחוט אחד תלויות שערות שחורות תקיפות עד החזה. תקון השביעי השפתיים נפנו משערות והם אדומים כוורד.

לה) תקון שמיני שערות קצרות יורדות על הגרון ומכסות העורף. תקון תשיעי שערות גדולות וקטנות קשים כגידים יורדות בשווה דהיינו שמתערבות אלו באלו והן שוות. באלו ט' תיקונים נמצא גיבור ותקיף מי שנמצא דהיינו ז"א

ט תקוני דיקנא דז"א נמשכים מי"ג תקוני דיקנא דא"א שהתבארו היטב לעיל ש 8 תיקונים נמשכים מחכמה סתימאה וה' תיקונים מלגלתא ואלו המשכחים מח"ס הן ג"פ נרנח"י דנפש ודרוח ודנשמה, ע"ש. ההפרש הוא כי י"ג תיקונים הם בחי' ג"ר ממש אבל ט' תיקונים הם בחי' ו"ק דג"ר. וע"ז תבין שתקון ראשון הוא שורש הדיקנא כמו תיקון א' די"ג ת"ד דא"א וכן תקון הב' היא בחינת עבור בלחי העליון והוא ו"ק דנפש. תקון ג' הוא ג"ר דנפש ובתקון ד' יש שינוי כי תקון ד די"ג ת"ד דא"א הוא שערות שפה תחתונה ותיקון ה' הוא אורחא שבשערות שפה תחתונה שהם ו"ק דרו חוג"ר דרוח, אבל כאן אין אורחא בשפה תתאה דז,א משום שגם ארוא דשפה עלאה אינו מאיר כל כך משום שמלא עם שערות. וע"כ נתקנו כאן במקומם לו"ק דרוח עלעין אתחפיין מהאי גיסא ומהאי גיסא. וג"ר דרוח הוא תקון ה' בהו אתחזיין תפוחין סומקין כורדא וכיון שג"ר דרוח הן בח' אחורים ע"כ הם אדומים, ותיקון השיש כאן הוא כללות הדיקנא שהו"ק דרוח שבפנים נמשכים למקומם למטה בלחי התחתון ותיקון שביעי שפוון סומקין כרודא אתפנון, שהם ג"ר דרוח הנמשכים מב' תפוחין למטה. תקון שמיני זעירין נחתין בגרונא נמשך מתקון ט והי' די"ג ת"ד דא"א ותיקון הט' נמשך מתקון י"א שביגת"ד דא"א. ג תיקונים ראשונים כנגד עיבור, תיקון ד יש שינוי מתיקון באריך אנפין, כאן בז"א התיקון שערות השפה תתאה. אופי התיקונים בז"א הוא עם יותר דינים מאחר ושייכים לבחור ולא לזקן דהיינו קטנות.

לו) כתוב: מן המצר קראתי יה, ט' אמר דוד עד כל גוים סבבוני כדי לסבב עצמו בהם ולהגן עליו שהם כנגד ט' תקוני דיקנא דז"א. א) מִן-הַמֵּצַר, קָרָאתִי יָּהּ ב) עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ ג) ה' לי לא אירא ד) ה' לי בעוזרי ו) טוב לחסות בה' הב' ועם ג"פ אדם שיש בהם הרומזים לג' תיקונים הם 9 ואלו ט' תיקונים הם בסוד הכתוב: ותוצא הארץ דשא, עשב, מזריע, זרע, למינהו, ועץ, עוש פרי אשר זרעו בו למינהו. תשעה תקוני דיקנא אלו תעקרו משם שלם דהיינו מי"ג תי"ד דא"א ובאו באותו שהוא עליון דהיינו דא"א התחתון שהוא ז"א נראים בט' תקוני דיקנא וי"ג וט' הם כ"ב שהם כ"ב אותיות שנחקו מחמתם.

לז) על כן אם ראה בחלום שאוחז בידו זקן של אדם חשוב הוא שלם עם אדונו שונאיו יכנעו תחתיו, כל שכן זקן העליון דא"א המאיר לזקן התחתון דז"א כי זקן העליון נק' רב חסד ובז"א נק' חסד סתם, וכשהוא צריך לאור מאיר לו זקן עליון ונק' גם הוא רב חסד. כשאדם מכוון בחיים רק לסימנים, עושה הוא טעות בשורשים. בחלום רואים רק בסימן, לכן על האדם לקבל את השורשים העליונים תוך ביטול, כאשר ע"י דמיון מודרך ניתן להחזיק תודעה בחלום, אך אין זו אמת, אלא רק כאשר באים בקשר אמיתי לפנימיות, לעליון.

לח) ויאמר אלקים ישרצו המים שרץ נפש חיה, כלומה ח"י י"ה כי בחיה יש אותיות ח"י י"ה חי היינו היסוד של ז"א. י"ה היינו או"א. וישרצו המים פירוש שיתפשט אור של זה בזה דהיינו שיתפשט אור י"ה בח"י שהוא יסוד דז"א ותצא נפש חיה שהיא הנוקבא וכן נשפו של אדם הראשון מכוון כאן ללידה של זו"ן ושל אדם ראשון ושל הנקבות. הכל שרץ בזמן אחד, מים טובים דקדושה מים הרעים דס"א וכיון שאמר ישרצו נכללו זה בזה ויצא חיה עלאה דהיינו הנוקבא, חיה תתאה דהיינו נפשו של אדם הראשון. חיה טוב שהיא הנוקבא, חיה רעה שהיא לילית כי נפש חיה הרומשת זו לילית

לט) דבר אחר, ישרצו המים תרגומו ירחשון כלומר כשמרחשין שפתיו דהיינו כשמתנועעות שפתיו דברי תפלה בזכות ובנקיות הדעת ובמים המנקים ומטהרים, רוחש נפש חיה, כי כשאדם רוצה לסדר תפלתו לאדונו שפתותיו מרחשות באופן הזה ממטה למעלה ולהעלות כבוד אדונו למקום השקיו של באר עמוק שהיא בינה, ואח"כ להמשיך ממעלה למטה מאותו שקיו של הנחל שהיא בינה לכל מדרגה ומדרגה עד מדרגה אחרונה שהיא מלכות להמשיך נדבה לכל ממעלה למטה. ואח"כ צריך לקשר קשר בכלא דהיינו שייחד כל המדרגות בא"א ב"ה קשר דכוונה של האמונה ויעשו כל משאלותיו בין משאלות הצבור בין משאלות יחיד. יבקש תפילה בזכות הדעת

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא כב-כג
1. מדוע לא נזכר הזקן בז"א?
2. מהם ט' התיקונים בזקן הז"א?
3. השווה ובאר את ההבדלים בין ט' תיקוני הזקן דז"א ל-י"ג תיקוני הזקן דא"א.
4. כיצד אנו רואים את ט' התיקונים בסוד הכ' "ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו"?
5. כיצד צריכים לנוע שפתיו של אדם בדברי תפילה כדי שעשו כל משאלותיו, בין משאלות הציבור ובין משאלות היחיד? הסבר ונמק.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב