הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק שלישי–כד-כה למתקדמים ן...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא – פרק שלישי–כד-כה למתקדמים ן תגיות: ט' סוגי תפילות

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

סיפרא דצניעותא כד- כה

פרק שלישי

אדם הוא מי שאינו נכנע לדאגות.

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם דהיינו בכל הדאגות שיש ברצונות במצבם הגולמי, וכאן נבחן האדם האם יודע לכוון לדבר הנכון, אז הוא רודה בדאגות ולא הדאגות מובילות אותו, ואם קשה לו מהטרדות, עליו לכוון ולנתב את המחשבות אחרת, תוך הבנה שמציאות אינה נגדו אלא היא רחמים. כל העבודה היא פירוש נכון וכוונה כיצד להתייחס לסובב אותו.

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ. זהו תיקון שורשי לייחד צלם ודמות, להביאם למקום אמוני, תיקון המשפיע על כל הפרטים ועל כל מי שנק' אדם, ומי שרואה עצמו כאדם חייב לקבל על עצמו תיקון זה, דהיינו לא להיות מודאג, עליו לנהל נכון את פירושו למציאות, ולהבין שבהשגחה כל דבר הנראה לו כדין, הוא למעשה רחמים.

עיקר התפילה היא הכוונה, ללא כוונת הלב התפילה היא ביזיון לקב"ה, יש לדעת לקבל גם את הדינים בהבנה שהם למעשה רחמים. הכוונה גדולה יותר אף מידיעת התורה, רחמנא ליבא באיי.

על הפסוק ירחשו המים מלמד אלו השפתיים המתנועעות בתפילה הצריכה להיות בנקיות וזכות הדעת, דהיינו להעלות מודעות בקשר אמונה לכל המדרגות עד הבינה.

מ) והתפלה שיש לאדם לבקש מאדונו היא מסודרת בט' אפנים. א) יש שהתפלה מסודרת בסדר אלף בית ב) ויש שמודרת בהזכרת מדות הקב"ה, רחום וחנון וכו' ג) ויש שמסודרת בשמות היקרים של הקב"ה דהיינו אהיה יה יהו אל אלקים והיה צבאות שדי אדני ד) ויש שמסודרת בעשר ספירות שהם מלכות יסוד הוד נצח ת"ת גבורה חסד בינה חכמה כתר ה) ויש בהזכרת הצדיקים דהיינו האבות והנביאים והמלכים ו) ויש בשירות ותשבחות שיש בהם קבלה אמיתית ז) ולמעלה מהם, מי שיודע לתקן תיקונים לאדונו כראוי ח) ויש בידיעה להעלות מטה למעלה ט) ויש מי שיודע להמשיך שפע ממעלה למטה.

מא) ובכל ט' אופני תפלה אלו צריכים כוונה גדולה ואם לא, עליו המקרא שכתוב ובוזי יקלו, ובכוונת אמן צריך לכוון שהוא כולל ב' שמות הויה אדני שהם בגי' צ"א וגם אמר בגי' צ"א ושם האחד שהוא הויה, ז"א גונז טובו וברכותיו באוצר הנק' היכל שהוא אדני, מלכות. וזה מרומז בפסוק והויה בהיכל קדשו הס מפניו. ולזה רמזו רז"ל כל טוב האדם בביתו כי אדם בג' מ"ה שהוא שם הויה דאלפין וכל טובו בביתו שהוא אדני, מלכות שאמר בכל ביתי נאמן.

מב) ואם מכוון אכבדו בעולם הזה דהיינו ברצון לקבל לקיים ולעשות כל צרכיו ויראו כל עמי הארץ כי שם הויה נק' עליו ויראו ממנו ובעולם הבא יזכה לעמוד במחיצת חסידים דהיינו במחלקת החסדים אע"פ שלא קרא בתורה כל צרכו, כיון שזכה להסתכל בידיעת אדונו וכיוון בו כראוי.

מג) מהו ובוזי יקלו, זה הוא מי שאינו יודע ליחד את השם הקדוש ולקשר קשר האמונה ולהמשיך למקום שצריך ולכבד שם אדונו, טוב לו שלא נברא וכל שכן מי שאינו מכוון באמן, וע"כ כל מי שמרחיש בשפתיו בנקיון הלב במים המנקים כתוב עליו: ויאמר אלקים נעשה אדם כלומר בשביל אדם היודע ליחד צלם ודמות שהם ז"א המכונה צלם והנוקבא המכונה דמות כראוי וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם

מד) ויאמר אלקים נעשה אדם: האדם לא כתוב שהיה משמעו על אדם הראשון בלבד, אלא אדם סתם, היינו להוציא ולהשלים גם אדם של מעלה שהם זו"ן הנק' אדם, שנעשה עתה בשם שלם הויה אלקים, כי כאשר נשלם זה נשלם זה דהיינו כשנשלם אדם התחתון נשלם העליון, שנשלם זכר ונקבה להשלים את הכל הויה נק' בחינת הזכר שהוא ז"א אלקים נק' בחינת הנקבה שהיא מלכות. באפן שהשם הויה אלקים הוא שם מלא. התפשט הזכר שהוא ז"א ונתקן בתקוניו כאמא בפי האמה, דהיינו בעטרת היסוד ששם מתגלים החסדים דאמא להיותו קו אמצעי דנו"ה. המלכם שהתבטלו דהיינו ז' מלכים דנקודים נתקימו כאן ע"י יסוד דז"א שהוא קו אמצעי.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא כד-כה
1. אילו ט' סוגי תפילות ישנן?
2.על מי נאמר ובוזי יכלו?
3. מה צריך לכוון בכוונת "אמן"?
4. מה השכר של מי שמכוון בכל אחד ואחד מ-ט' אופני התפילה?
5. מהו 'ובוזי יכלו' על מי מדובר?
6. מהו מבחינת נפשית וירדו בדגת הים ומהו הסימן אם זה לא מתקיים באדם?
7. מהי הכוונה בשם השלם הוי"ה-אלוקים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב