הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא פרק חמישי- לב-לג למתקדמים...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא פרק חמישי- לב-לג למתקדמים I תגיות: הנפילים היו אז בארץ

שיעור שמע:
הורד Mp3

—-

סיפרא דצניעותא לב- לג

הנפרדות היא הנפילה.

הַנְּפִלִים הָיוּ בָאָרֶץ, הם הגאוותנים שכל אחד מבקש להמליך את פרטיותו על הכלל.

השם יתברך שם רקיע המבדיל בין הקדושה העליונה לתחתונה, בין השלמות העליונה לבין חוסר השלמות של הנברא, אותה על הנברא להשלים. הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. על התחתון לבטל את גאוותו לגמרי, ולבוא כשותף מודע לחוסר השלמות שבו לאיחוד ותיקון ורצונותיו מעל שכלו והרגשתו, דהיינו לפעול באמונה שלמה מעל טעם ודעת את החוקים העליונים.

כאשר ישכיל לבוא ביראה לתיקון, יוכל בהדרגה להכליל את רצונותיו לקבל עם תכונות ההשפעה וההטבה של בינה, כלומר ראשית חוכמה/פשע היא היראה, הביטול שבא לתקן את הנפילים שבנפש האדם כדי להשיג מוח אמוני ולא מוח מדעי חילוני.

ס) נותק ז"א מהג"ר והתעטר בכתרים קטנים קטנות דהיינו בו"ק דג"ר ז"ת דבינה. כאשר אומרים ג"ר וו"ק הכוונה לשלמות חוסר שלמות, כאשר אומרים ג"ר וז"ת הכוונה ראש וגוף  בחמשה מינים מים חיים דהיינו בספירות חג"ת נ"ה דאמא שה"ס חמש מאות שנה המכונים מים חסדים חיים או חיים שכתוב ונתן עליו מים חיים שהוא חסד, הוא אלקים חיים ומלך עולם שהוא גבורה. אתהלך לפני ה' בארצות חיים שהוא נצח, והייתה נפש אדני צרורה בצרור החיים שהוא הוד, ועץ החיים בתוך הגן שהוא ת"ת. י"ה שהוא חכמה ובינה, יוד הא שהוא חכמה בינה דז"א עצמו שה"ס הויה במילוי אלפין. אהיה שה"ס כתר הם ההפרש בין מים למים, שמים עליונים שלמעלה מרקיע שהם י"ה ויו"ד ה"א ואהיה הם שלמים, והתחתונים שלמעה מרקיע הם רחמים שלמים, למטה מרקיע הם רחמים בלתי שלמים ישנה הפרדה שהשלמות וחוסר השלמות, וכך גם בראש ז"א שהוא בקטנות, הניזון מחוסר השלמות של ז"ת דבינה.

סא) ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם הוא בשר. ויאמר ה' היינו כשהתיישב והתלבש בז"א, מכאן דבר בשם אמרו, כי עתיקא הסתום שהוא א"א אמר לא ידון רוחי לא אתן שלמות באדם העליון ז"א משום שברוח ההוא הנושב מב' נוקבין שבחוטם הרוח שעוברת דרך האורחא כדי להאיר לשפה התחתונה ומשם מאיר למלכות דא"א מושך החיים לתחתונים שה"ס אור החכמה והנק' חיים, ולפיכך גם ז"א אינו ממשיך חיים לאדם התחתון לעולם אבל בעל המאמר הוא א"א המדבר כלפי אדם העליון שהוא ז"א ואחר שא"א התלבש בז"א שיעור קטן הזה, הוא מדבר זה כלפי אדם תחתון. אם הוא לא יכול לקבל את האור השלם של אריך, אז גם ז"א לא יכול להאיר שלמות למלכות. אריך אנפין שאמור להאיר בשלמות מאיר בחוסר שלמות כדי שיוכל האדם התחתון לתקן ולהשלים וכך יוכל לבוא לקשר של האהבה כשותף, ולא ייפול לגאווה של שלמות מצד עצמו.

על האדם לקבל שהשורש שלו אינו שלם ותפקידו לתת יגיעה ולהתקדם ובוודאי לא לכעוס ולהרגיש תסכולים. ההבנה היא שמלמעלה יורד רק טוב, ובכוונה נעשה כך הדבר כדי להביאו לשיתוף בתיקון. לכן עונה השם למשה על שפת הים: וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה, מַה-תִּצְעַק אֵלָי; דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, וְיִסָּעוּ, זה המצב, אני השם שמתי את המצרים מאחור ואת הים מלפנים, וְאַתָּה הָרֵם אֶת-מַטְּךָ. כעת תפקידך לרכוש אמונהָ.

סב) משום זה כתוב: והיו ימיו מאה ועשרים שנה, כי יוד שה"ס חכמה וחיים וכן ב' נקבי דפרדשקא יש כ"כ אותיות יוד, כי הכותל בין ב' נוקבין הוא ו' נקב הימני י והשמאלי ד היא שלמה ואינה שלמה שמצד עצמה בלי המילוי ו"ד היא שלמה בע"ס ומצד המילוי ו"ד שהן בחינת הנוקבא של י' אינה שלמה. לפיכך י בפני עצמה היא מאה דהיינו עשר ספירות שכל אחת כלולה מעשר, ב' אותיות ו"ד שאינן שלמות הן ב' פעמים עשר שביחד הן מאה ועשרים שנה. י בפני עצמה כשמתגלית הז"א היא מתפשטת לעשרת אלפנים שנה, כי ספירות החכמה כל אחת מתפשטת לאלף. מכאן כתוב: ותשת עלי כפכה, דהיינו שהתמעט קומתו למאה אמה, מחמת שקבל אור החיים מהיוד שהיא שלמה ואינה שלמה, מחמת שהו"ד שאינן שלמות הן מחוברות אל היוד. מלכות נספרת ביחידות, ז"א עשרות, בינה מאות ואריך עשרות אלפים.

סג) הנפילים הגאוותנים היו בארץ שכל פרט רוצה למלוך, הוא נופל, הינו שכתוב ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים, כי ממקום שנפרד הגן שהוא מלכות דאצילות, נק' נפילים דהיינו בכל ג' עולמות בי"ע שכל אלו שנפלו שמה ממדרגות אצילות, המה נק' נפילים שכתוב ומשם יפרד, שמשם ולמטה יפרד מאצילות משמע שפירוד הוא נפילה, וע"כ עוזא ועזאל ובנות האדם שהיו ממרגות אצילות נפלו למטה ממלכות דאצילות, נק' נפילים. היו בארץ בימים ההם ולא לאח"כ עד שבא יהושע ובני האלקים נצפנו, דהיינו ב' מרגלי חרש שנאמר עליהם ותצפנו. אדם מטבעו שואף לגדול, וכל הגדול מחברו, ייצרו גדול הימנו, וזו סכנת הגאווה לחשוב שהוא כבר אינו צריך את העליון.

סד) עד שבא שלמה ובנות האדם נכללו בקדושה כש"א ותענוגות בני אדם, תענוגות קרא לשון נק' ולא תענוגים שהוא לשון זכר, משום שהם בנות האדם ה"ל ב' נשים זונות אותן תיקן בצמצום ב' ובגזרת המדרגה, זו שממילא לא תקבל כלום מסכימה שיגזור, והשניה מימין מוכנה לוותר, העיקר שהמדרגה תהיה בשלמות בני אדם כי נאמר ותענגות בני אדם, היינו בני האדם שנשלכו מרוחות אחרות שבאצילות ולא נכללו בחכמה עלאה, מרוחות אחרות שבאצילות ולא נכללו בכחמה עלאה שכתוב וה' נתן חכמה לשלמה וכתוב ויחכם מכל האדם הוא משום שתקן בני האדם, שאלו לא נכללו באדם דקדושה.

סה) והויה נתן חכמה, היינו שנתן לו ה עליונה שהיא בינה שחזרה להיות חכמה ולא חכמה ממש כדי שלא ייקח מיין המשכר ויהיה נפיל, כי חכמה סתימאה נסתמה ואינה מאירה, וכל החכמה המאירה היא רק מבינה שחזרה לחכמה. ויחכם, כי ממנה מן הבינה נחכם למטה דרך ל"ב נתיבות חכמה. המה הגבורים אשר מעולם היינו עולם העליון, עולם האצילות שמשם נפלו. אנשי השם שמתנהגים בשם הוא שם הקדוש, שפעלו מצד הרצון לקבל, שלכאורה זה כמו אשת איש, שהשתמשו בשכינה הקדושה לעצמם דהיינו מלכות המנ' שם והתנהגו בו שאינם קדושים, דהיינו הנפילים התנהגו בו להמשיך משם חכמה ממעלה למטה שהיא אינו קדוש כי אסור לעשות כן. אבל לא התנהגו אלא בשם שהיא מלכות. אנשי השם נאמר סתר ולא נאמר אנשי הויה שם ההשפעה שהוא ז"א ולא משום שסתום מסתום הכתוב, דהיינו שאינו רוצה לומר איזה שם, אלא הוא מיעוט ולא מיעוט. כלומר שהיא מיעוט מחמת שממעט משם הויה ואינו מיעוט מחמת שהוא המלכות שנק' כן, שם ולא היה יכול לכתוב בדרך אחר. אנשי שם סתם, יצאו מכלל האדם שכתוב אדם ביקר בל ילין, אדם ביקר פירושו ביקרו של המלך שהיא מכלות הנק' שם והיא יקרו של ז"א הרי שאדם היה מתנהג בשם שהיא מלכות. בל ילין היינו בעת שהיה בלי רוח שנק' הויה. אי אפשר להשתמש במלכות בלי לעשות תיקון, עליו לתת לה חוכמה מז"א, והוא יכול לקבל רק דרך י"ג תיקונים המתקבלים רק לאחר ז' תיקוני עתיקא קדישא בראש דאריך. וזו כל התורה, לתקן את שבירת הכלים.

תגיות: הנפילים היו אז בארץ

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ספרא דצניעותא לב-לג
1. מהם הכתרים הקטנים שנתעטר בהם ז"א? ומהו המושג ו"ק דג"ר?
2. מה ההבדל בין רחמים שלמים לרחמים בלתי שלמים?
3. הסבר את הפסוק "ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר".
4. מהו "והיו ימיו מאה ועשרים שנה" מהו תיקון זה שניתן לאדם ומדוע אדה"ר תיקן רק מאה שנה וכיצד נתקנו עשרים השנה הנוספים?
5. מי הם הנפילים אשר היו בארץ עפ"י החכמה ומי הם בנפש האדם וכיצד ניתן להינצל מהם?
6. מהו אנשי ה' דייקא שלא סתום הוא אלא מגלה בכך מהו לב רחב?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב