הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא -פרק חמישי- ל"ו- ל"ז...

הדף היומי בזוהר הסולם – ספרא דצניעותא -פרק חמישי- ל"ו- ל"ז – סיום I תגיות: ברוך ה' לעולם אמן ואמן

׳©׳™׳¢׳•׳¨ ׳©׳ž׳¢:
׳”׳•׳¨׳“ Mp3

—-

סיפרא דצניעותא לו- לז

בדרך לחירות יש להצניע את הרצון לקבל.

ספר הצניעות עונה על תשובת רבי שמעון שספר זה כולל את כל הלימוד, אך יכול להועיל אלא רק למי שנכנס לחוכמה ויוצא ממנה בשלום, דהיינו שמשכיל להיות פרט שמשפיע לכלל ועד שמגיע לדרגה זו, מצניע את כלי הקבלה, שזה התיקון לרכישת צורת מחשבה אמונית.

ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה התחיל להרגיש גדול מעצמו, ובמקום לקחת את הגדילה לאמונה לקחו לאדמה, לארציות.

כאשר נדרשת אמונה תמימה בשאלות שלמעלה מהדעת, דווקא החקירה מחלישה ומערערת את האמונה. במופלא ממך אל תחקור. חקירה נכונה אוספת פרטים המגדילים את כלל האמונה.

ובשנת היובל נושבת רוח חיים לכל וכולם חוזרים למקומם, דהיינו כמ"ש בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו.

אשרי מי שנכנס בחכמה ויצא ויודע שביליה ודרכיה. דהיינו מי שחי את תודעת האני האמיתי שלו, מצניע את הרצון, ובא לבחירה ויכולת להתגבר על מקרי החוץ, תוך בניית תמימות ומשכן פנימי, רק כאן יכול האדם לפעול את פרטיותו לכלל.

 סט) כתיב ויתהלך חנוך את האלקים, וכתוב חנוך לנער על פי דרכו, הינו לנער הידוע שהוא מלאך מטטרון, וז"ש חנוך, נעשה לנער מטטרון. את האלקים היינו המלכות ולא את הויה שיש מלחמה בין ארבעת המלכים בשם הויה וחמשת המלכים בשם חמש אותיות אלקים, זהו ניצחון החיריק שהוא קו אמצעי על השורוק שהוא ז"א כי נעשה לשמש אל המלכות ואיננו פירושו שאיננו בשם זה חנוך, כי לקח אותו אלקים להקרא בשמו, שנעשה מלאך אלקים מבחינת הדין

ע) תלת בי דינים שהם ג' הזריעות שבחולם ימין, גלגלתא ועיניים שורוק השלמת כלים, שם אלקים חיריק קו אמצעי שהם ג' מיני דין שבג' קווים הם ארבע, כי קו אמצעי כולל בעצמו ב' מיני דינים שבחולם ובשורוק הם ד' בתי הדינים כי בחולם יש דינים דנוקבא דינים שלא לקבל שהיא המלכות שעלתה לבינה ויצרה בה מיעוט ובשורוק יש דיני הזכר שהוא סיתום החסדים חוכמה בלי חסדים, יש אור גדול ויש חשש גדול לקבלו וצריך אמונה גדולה בכדי לקבלו, שתיהן יש בקו אמצעי הכוללם. ארבע בתי דינים למעלה באו"א שבז"א שיש שם ד' מוחין חו"ב חו"ג, ארבע בתי דינים למטה בישסו"ת שבז"א אע"פ שיש שם רק ג' מוחין חו"ב ודעת עכ"ז כולל הדעת ב' מיני הדינים שבחו"ב כנ"ל שכתוב לא תעשו עוול במשפט במדה במשקל במשורה אשר משפט הוא קו ימין, מדה שמאל ומשקל קו אמצעי, במשורה היא מלכות.

יש דין קשה והוא דינים דשורוק ויש דין שאינו קשה היינו הדינים דחולם, ויש דין במשקל דהיינו בעת שנכללים בקו אמצעי ב' הדינים שקולים הם בחיבור אחד מנעולא ומפתחא, וזהו בישסו"ת דז"א שנחשבים רק כג' מוחין חב"ד. יש דין שלא במשקל השווה שב' הדינים שבקו אמצעי אינם שקולים וזה ניכר בפני עצמו וזהו באו"א שבז"א שע"כ נחשבים ד' מוחין: חכמה בינה חסד וגבורה. ויש דין הרפה שאין בו אפילו לא זה ולא זה, לא דין קשה ולא שאינו קשה היינו קו שמאל דנוקבא שאין בו דין קשה דשמאל דז"א, ולא דין שאינו קשה מימין דז"א שהרי הוא שמאל ולא ימין.

כאשר נדרשת אמונה תמימה בשאלות שלמעלה מהדעת, דווקא החקירה מחלישה ומערערת את האמונה. במופלא ממך אל תחקור. חקירה נכונה אוספת פרטים המגדילים את כלל האמונה.

עא)  ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה התחיל להרגיש גדול מעצמו, ובמקום לקחת את הגדילה לאמונה לקחו לאדמה, לארציות הינו שכתוב בשגם וק' אשר בשגם הוא אותיות משה ש' מ' וב"ג שהן ה וע"כ אומר הכתוב האדם שרומז על אדם העליון דהיינו משה שהוא מרכבה לז"א וכתוב: על פני האדמה. אע"פ שמדרגת משה היתה למעלה בז"א שנק' שמים, כי כתוב: ומשה לא היה ידע כי קרן עור פניו היינו שכתוב כתנות עור בחינת מלכות. עור הוא שם המלכות, קרן הוא שם המלכות המלבשת את בינה למעלה ומשה לא ידע זה שהמלכות שלו היא מלכות עליונה הדבוקה בבינה וע"כ כתוב בו: על פני האדמה שפירושו מלכות סתם.

עב) קרן עור הוא כמו שכתוב: ויקח שמואל את קרן השמן, אין משיכחת מלכי אלא בקרן וכתוב: ובשמך תרום קרננו, וכן שם אצמיח קרן לדוד, היינו העשירית של המלך שהיא מלכות שהיא ספירה עשירית דז"א ובאה מן יובלא שהוא אמא שכתוב והיה במשוך קרן היובל. הקרן שהוא מלכות התעטר ביובל דהיינו העשירית התעטרה באמא שהיא ביינה שמלבישה אותה ונעשית כמו בינה ונק' קרן משום שהמלכות לוקחת מהבינה שהיא יובל, קרן ורוח שבו שתשוב אליה הרוח של הבינה דהיינו המוחין שלה.

עג) וקרן זה הוא של יובל, ויובל שהוא אמא היינו ה ראשונה של הויה וה' זו נושבת רוח חיים לכל וכולם חוזרים למקומם, דהיינו כמ"ש בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחותו. דהיינו חיים את תודעת האני האמיתי שלהם. אשר רק כך פועלים את החרות, הבחירה היכולת להתגבר על מקרי החוץ תוך בניית תמימות ומשכן פנימי, רק כאן יכול האדם לפעול את פרטיותו לכלל. שכתוב אהה אדני אלקים, דהיינו הויה בנקוד אלקים שהיא בינה ואדני הוא מלכות. כשנראה ה ראשונה לה תחתונה דהיינו בינה למלכות ששתיהן מלובשות זו בזו, נק' בשם מלא אדני אלקים. וכשתהיה הלבשה זו בקביעות דהיינו לעתיד לבא, אז כתוב: ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. עד כאן נסתם ונתעטר צניעותו של המלך, דהיינו ספר הצניעות.

אשרי מי שנכנס בחכמה ויצא ויודע שביליה ודרכיה.

ספר הצניעות עונה על תשובת רשב"י לרבי יהודה, שספר זה כולל את כל הלימוד, אך יכול להועיל רק למי שנכנס לחוכמה ויוצא ממנה בשלום, דהיינו שמשכיל להיות פרט שמשפיע לכלל ועד שמגיע לדרגה זו, מצניע את כלי הקבלה, שזה התיקון לרכישת צורת מחשבה אמונית.

ברוך ה' לעולם אמן ואמן

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl
צור קשר: http://goo.gl/81NR6h
פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב