הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כה-כז השקפה I ...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כה-כז השקפה I תגיות: חטא העגל, יונוס וימברוס

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  כה – כז

הָעֵגֶל

אין לקבל מידי הס"א שום מתנה.

מי שמחפש את העוצמה, את הכבוד המזויף מהס"א נופל. את האמת יש לקחת מהרצון הפנימי, מאותו עפר שמגדל את האדם שבא בשפלות ולא בגאווה, ותוך ידיעה שהשם יתברך מעליו. אהרן טעה כשלקח את הזהב מידם, היה עליו להמתין שיניחו על הארץ, ואז יקח מהארץ, אמת מארץ תצמח, ואין לחפש אמת במקום אחר. וכך כל אחד שמרגיש שהגיע אליו תאווה גדולה, עליו לזרוק אותה לארץ ולהראות שלא חשובה בעיניו המתנה, אלא הקשר לנותן המתנה. הסירוב לקבל מצמיח את האמת.

משה חשב שיצליח בתיקון הערב רב וראשיהם בתוכם ובכך לתקן את כל אומות העולם. אך ע"י שרצו לקבל רק לעצמם הם פגמו באמונה שהיא המקשרת בין הנברא לבורא.

חטא העגל אינו סיפור היסטורי, אלא סכנה פנימית האורבת לכל אחד כדי לינוק ממנו את הקדושה. כדי להתגבר דרושה טהרה, דהיינו וויתור על התאווה ולהוליד צורת רצון חדש.

כל רצונם של החוטאים בחסדים היה שישרת את החכמה בעוד שעם ישראל רוצה את השמאל שישרת את האמונה. כמו שישנם המבקשים לקחת כוח מהתורה לתועלתם האישית. ואילו הם רצו שהטבע ממנו הם יונקים הוא יהיה האלוקים שלהם. לכאורה אוחזים בטענה צודקת ואומרים לאהרן, אין אתה נותן לשם הויה להוביל אותנו, אין אתה נותן לנו את כוח האמונה להוביל. ואז האדם נבוך מאחר ואינו מרגיש את כוח האמונה, ומבקש הוא לפחות את כוח הכסף, העוצמה והכבוד, ושאר כוחות המופיעים בעולם הגשמי. ולא עלה בידם, שהרי רק לקדושה יש אפשרות לינוק חוכמה.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב