הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כח-ל השקפה I תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – כי תשא – כח-ל השקפה I תגיות: חטא העגל הוא כמו חטא הנחש ולא כיחידים אלא כעם

שיעור שמע
mp3 להורדה

כִּי תִשָּׂא  כח – ל

הָעֵגֶל

אין להסתיר שלילה שמתגלית, אלא לנהלה ולתקנה כראוי.

שלשה דברים בהם טעה אהרן. א' שלקח הזהב מידם, ב' לאחר שכבר לקח לא זרק לארץ, ג' שכיסה את הזהב בחרט דהיינו בסדין. הכיסוי הוא בעיה מפני שדווקא כשתגלה פגם באדם, עליו לגלותו כדי לתקנו. על טעויות אלו שילם בשני בניו שהקריבו אש זרה.

וחס ושלום לחשוב שאהרן עשה את העגל, שכתוב: וַיִּקַּח אֶת-הָעֵגֶל אֲשֶׁר עָשׂוּ, ולא כתוב אשר עשה. אך חכם יודע להימנע מלהיכנס מדברים שקשה לצאת מהם. עם כל התיקונים שעשה, עדיין היה עליו הכעס. מכאן שאין לתמוך בס"א גם אם אין מתכוונים לעזור להם לממש זממם. ישנה נטיה אצל אדם שלו זה לא יקרה ויוכל לעצור כשירצה, וזו הסכנה.

היו לעגל שני ראשים, של שור ושל חמור. וכן כתוב: ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. שור כנגד מוחא וחמור כנגד ליבא. התיקון הוא כנגד המוח לעשות עבודה למעלה מהדעת, וכנגד תאוות הגוף, ויתור ודחיית האור. צריך לפעול בכוח המסך כנגד הדינים של שם אלקים, אך אם עושים מסכה, דהיינו נותנים כוח לצד הנקבה, לכוח השלילה והפירוד, פוגמים.

וכן בהתעסקות בקדושה וקבלת תענוג, יש להקדים טהרה, דהיינו ביטול הגאווה, אחרת האור ילך לצד האחר.

החוטאים ביקשו להפריד את שם אלקים ל: אלה, מי. מי היא מדרגת בינה השפעה, ואלה בחינת הרצון לקבל לעצמו.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב