002- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ד-ו השקפה I תגיות:...

002- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ד-ו השקפה I תגיות: שבירת לוחות אבנים ופריחת האותיות, במקום שיש ס"א יש טרחה

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה ד – ו

במקום שיש טרחה, שם יש סטרא אחרא.

"באתר דאית טרחא, תמן אית סטרא אחרא".  כאשר אדם עובד בכוונת לב אמיתית, קל לו לשאת את עול התורה. כאשר מתחיל להיות לו כבד, ידע שהוא עובד את הגוף ולא את הנשמה.

בשעה שנשברו שני לוחות האבנים הראשונים, שהכבידו על ידיו של משה, נפלו ונשברו, משום שפרחו האותיות מלוחות האבנים, ונשארו האבנים בלי רוח האותיות, וע"כ הוכבדו. מכאן למדים שהאותיות מחזיקות אור אלוקי, ומציאות זו יכולה להחזיק את חומר האבן, והרוח שבו היא העיקר. מלמד הרב"ש זצוק'ל שהאדם הבא לקיים את התורה, אם זוכה בה, הוא עושה ללא יגיעה. ואם רוח התורה יוצא ממנו, יחוש שהדברים קשים ואינו יכול לשאתם. לא בי יגעת יעקב – אומר הקב"ה: אם אתה חושב שיגעת בי, אתה טועה. לכן ראוי לו לאדם להכניס רוח טובה בתורתו ולא ישקר בנפשו רק מבחינה חיצונית, שאז התורה כבדה, ובלי אותיות היא עבורו כגוף בלי נשמה. ואם פועל עם רוח טובה לא ירגיש קושי אלא התרוממות.

למעשה הכל בא מאת השם, שאלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו, אך על האדם להקדים ולבוא לקשר בענווה ובבקשה אמיתית לעזרת השם

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב