הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ז-ט למתקדמים I תגיות: שלוש...

הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – ז-ט למתקדמים I תגיות: שלוש אשמורות מלאכים בלילה

שיעור שמע

mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  ז – ט

שלוש אשמורות

הלילה, זמן ההסתרה מסודר כך לאפשר לאדם את תיקונו, ובעיקר לרכישת אמונה. כוחות המלאכים שהם כוחות מופשטים בתוכו, אין בהם את הכוח ללא צד המורגש, המלכות, הלב שצריך לבוא כשותף לבניה ולתיקון. בחצות לילה מתחיל לפעול מצד האדם קו אמצעי, שאז הקב"ה מתחיל להשתעשע עם נשמות הצדיקים בגן עדן. לא רק הלילה, גם כשנחרב הבית הייתה חשכות בעם ישראל והמלאכים הם אלו שמציינים את מציאות קו השמאל, גם הם וגם אנחנו בכינו על נהרות בבל בגלות.

כשישנו געגוע עצום לדבקות בהשם, השם שומע תפילה ומסייע מלמעלה כשמוריד ב' דמעות לים הגדול, דהיינו תיקון למנעולא והמפתחא דהיינו בקו אמצעי.

ישנה חלוקה מצד המלאכים וחלוקה מצד המלכות המתחלקת לארבע פעמים שלוש.

יט) מחנה שני המשמרת בין עשר לחצות התמנה לומר שירה בארבע שעות השניות. ואומרים שירה רק שעתיים. עד שנחלק הלילה, והקב"ה, קו האמצעי, נכנס בגן עדן. כי מחנה מלאכים שני נמשך מקו שמאל, כי אשמורת השנייה היא קו שמאל, והיו צריכים לומר שירה עד תחילת ארבע שעות השלישיות.

אמנם כיוון שמבחינת מציאות המלכות, נחלק הלילה על ד' חלקים חו"ג תו"מ, שבכל אחת שלוש שעות, ונמצא שבנקודת חצות הלילה הסתיימה ספירת הגבורה, קו השמאל, ומתחילה ספירת הת"ת, קו האמצעי, לפיכך הוכרחו המלאכים שמקו שמאל להפסיק שירתם שאז מתחילה המשמרת מצד חלוקת המלכות. כי כבר התחיל שליטת קו האמצעי מבחינת מציאות הלילה, ואומרים שירה רק שעתיים. עד שנחלק הלילה, שמוכרחים להפסיק שירתם בנקודת החצות, משום שאז נכנס הקב"ה, קו האמצעי, בגן עדן, המלכות. וכבר עברו זמנם של הנמשכים מקו שמאל מלומר שירה.

כ) המלאכים של האשמורת השנייה הם לאחר חורבן הבית, אבלי ציון. שהם הבוכים על חורבן ביהמ"ק. ובתחילת ארבע השעות האמצעיות, קו השמאל, שבו נאחז בעיקר הס"א, פותחים ואומרים, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו. ואלו הם שבוכים על נהרות בבל עִם ישראל. שזה משמע כמ"ש: גם בכינו. שהמשמעות של המילה גם, שגם אנו בכינו, כמו המלאכים. ומאין לנו שבכו שם? כי כתוב: הן אֶראֶלָם צעקו חוּצה. מהו חוצה? זהו בבל. משום שכל המלאכים ליוו השכינה עד בבל, ושם בכו עם ישראל. וע"כ פָּתחו, על נהרות בבל. וגמרו, זכור ה' לבני אֶדום. כאב גדול היה בחורבן הבית, וצריך אדם להרגיש את החורבן הזה ולהבין ולהרגיש שזו מציאות של השעות הללו.

כא) אז מתעורר הקב"ה במדרגותיו, ומכה ברקיעים, ומזדעזעים 12,000 עולמות, ושואג ובוכה. שכתוב: ה' ממרום ישאג, וממעון קודשו ייתן קולו, שאוֹג ישאג על נָוֵוהו. וזוכר שישראל בגלות, ומוריד שתי דמעות לים הגדול. ואז מתעורר שלהבת אחת שבצד צפון, ורוח אחד שבצד צפון מזדווג עם שלהבת ההוא, והשלהבת הולכת ומשוטטת בעולם. ובשעה ההיא נחלק הלילה, והשלהבת הולכת ומכה בכנפי התרנגול, והוא קורא. ואז נכנס הקב"ה בגן עדן.

שלוש אשמורות של הלילה הם ג' קווים של המלכות. ומאשמורת השנייה, קו שמאל, נמשך דינים עד שבא קו האמצעי, ומייחד השמאל עם קו הימין, שהחכמה שבשמאל מתלבשת בחסדים שבימין, ואז מאירה בשלמות. ואין קו השמאל נכנע להתייחד עם הימין, עד שקו האמצעי מעלה המסך דחיריק, בתחילה מבחינת מלכות דמדה"ד, הנקראת מנעולא, ואח"כ ממלכות הנמתקת בבינה, הנקראת מפתחא. בתחילה מאבדים את מדרגת החוכמה לגמרי, אין אור אלא בחסדים מכוסים, ולאחר מכן תחילה בחינת החסדים המגולים דמפתחא

אז, מחמת הדינים דקו שמאל, מתעורר הקב"ה, קו האמצעי, במדרגותיו, ומכה ברקיעים, כלומר, שמזדווג במסך דחיריק. ו-12,000 העולמות הנמשכים מהארת החכמה שבשמאל, מזדעזעים מחמת המסך שממעט אותם לו"ק. והם במספר 12, כי כל קו וקו כלול מכל י"ב בחינות המלכות. ושואג ובוכה, כי מחמת המסך, הממעט לו"ק, קטנות, נבחן ששואג ובוכה. כי הקטנות מכונה בכייה, בעניין אותיות השניות לשם אהי"ה, שהם השם בוכ"ו. וזוכר שישראל סובלים בגלות מחמת הדינים דקו שמאל. ומוריד שתי דמעות לים הגדול, למלכות. שתי דמעות, שתי בחינות המלכויות, מפתחא ומנעולא, הכלולות במסך דחיריק. ומשום שהחכמה מכונה עיניים, נבחן מיעוט החכמה לדמעות.

אמנם כדי להמשיך מוחין דו"ק דחכמה, צריכים לגנוז הדינים דמנעולא. והזיווג דקו האמצעי צריך להיות רק על מסך דמפתחא. ואז מתעורר שלהבת אחת שבצד צפון, הדינים שבמסך דחיריק, הנקראים שלהבת. צד צפון, קו השמאל, לא יוכל להתעורר שם אלא רק המסך דמפתחא, המסך דמלכות שעלתה לבינה, שמחמת חזרת מלכות ההיא למקומה יצא קו השמאל. ועתה ע"י קו האמצעי חזרה והתעוררה שם עליית המלכות לבינה, מסך דמפתחא.

ורוח אחד שבצד צפון, קו האמצעי הנכלל בצפון, מזדווג עם השלהבת, עם המסך דמפתחא, ואז חזר ונמשך עליו מוחין דו"ק דחכמה. והמסך דמפתחא, המכונה שלהבת שבצד צפון, מתפשט בעולם, ומנעולא נגנזה ונעלמה. ובשעה ההיא נחלק הלילה, שאז מתחיל שליטת ת"ת, קו האמצעי, והלילה נחלק. כי חצי לילה הראשון הוא ב' קווים חו"ג, וחצי לילה השני הוא תו"מ. והשלהבת, מסך דמפתחא, מכה בכנפי התרנגול, שהוא מלאך גבריאל. והוא קורא, זהו הכרוז, שקורא לעורר בני אדם משנתם זהו קול פנימי באדם, הנותן לשכוי להבחין בין יום ללילה, בין קו שמאל החשוך המרדים את האדם מחמת הדינים שבו, לקו אמצעי, להתעורר לתיקון. אדם קשוב יכול לשמוע קול פנימי זה ולהפנים שהמקרה לא קובע. תמיד יש מעבר למקרה, ועליו לחיות חיים פנימיים ולא רק חיצוניים.

כי מחמת הדינים דשמאל נמשך שינה לבני אדם, שהוא הסתלקות המוחין. וע"י השלהבת שמעורר קו האמצעי בקו השמאל, מתייחד השמאל עם הימין. והמוחין דו"ק דחכמה, רחמים, מתעוררים. ונפסק השינה מהצדיקים. וע"ז רומז התרנגול, למטה, שבחצות לילה מגיע השלהבת, ההתעוררות, להכות עם ב' כנפיו זו בזו, שזה מורה על הייחוד דימין ושמאל. והוא קורא, שזה מורה על הכרוז שלמעלה, המפסיק שינה מהצדיקים. שגם התרנגול שלמטה בקריאה שלו, מעיר קצת אנשים משנתם. אז הקב"ה, קו האמצעי, נכנס בגן עדן, המלכות. כי אז מתחיל שליטת הת"ת, קו האמצעי שזה הזמן הטוב ביותר ללימוד תורה, זמן מסוגל לתיקון הנפש.

כב) אין נחת להקב"ה עד שנכנס לגן עדן להשתעשע עם נשמות הצדיקים. והסימן לייחוד הזה, הוא מה שאמרה אסתר, המלכות, למלך, ז"א, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד, שהוא שליטת הדינים דקו השמאל אומרת אסתר שהיא המלכות, האם עלינו להאבד בגלל שליטת צד השמאל ? ויאמר המלך, מי הוא זה? ואמרה, המן הרע הזה, הקליפה הנמשכת מקו שמאל על האדם לזהות את הקליפה היושבת על השמאל. ואז נעשה הזיווג על מסך דמנעולא ואז מסך דחיריק דמפתחא. ואז כתוב: והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן. קם, המשכת מוחין, כמ"ש: ותקם בעוד לילה ותתן טרף – אור. ממשתה היין, מוחין דו"ק דחכמה. בחמתו, בהתפעלות מרוב הדינים שנמשכים מקו שמאל. אל גינת הביתן, גן העדן.

כג) בשעה שהקב"ה נכנס בגן העדן, כל עצי הגן, וכל אלו נשמות הצדיקים, פותחים ואומרים, שׂאו שערים ראשיכם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד, ה' עיזוז וגיבור. ובשעה שנשמות הצדיקים, שהם בארץ, חוזרות לגופיהם, אז מחזקים אותן כל אלו המלאכים, ואומרים, הנה בָּרכו את ה', כל עבדי ה'. פסוק זה אומרים המחנה השלישי בארבע שעות האחרונות, קו האמצעי משעה 2 עד שעה 6.

כד) והמחנה השלישי אומרים שירה, עד שאור הבוקר עולה, שאז משבחים לריבונם, כל אלו כוכבים ומזלות, וכל אלו מלאכים העליונים השולטים ביום, הנמשכים מז"א, כולם משבחים לריבונם ואומרים שירה. כמ"ש: בְּרָן-יַחַד, כּוֹכְבֵי בֹקֶר וַיָּרִיעוּ, כָּל-בְּנֵי אֱלֹהִים, כל המלאכים. כי בלילה אומרים שירה רק המלאכים, הנמשכים ממלכות. אבל ביום אומרים שירה גם המלאכים הנמשכים מז"א.

כה) בשעה שהשמש יוצא, ביום, אומרים ישראל שירה בתפילת הנץ שבה עניין גדול למטה, והשמש למעלה. בשעה שהשמש נוסע בגלגליו, פותח קול נעים, ואומר שירה, כמ"ש: הודו לה' קִראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירוּ לו זמרו לו. וישראל משבחים אל הקב"ה ביום. אם לא היו בני העולם אטומי הלב וסתומי עיניים, לא היו יכולים לעמוד מקול הנעימות של גלגל השמש, כשנוסע ומשבח לפני הקב"ה. הלילה, זמן ההסתר, מאד מסודר כדי שיוכל האדם להגיע לתיקונו. בשעות הראשונות עדיף לישון כדי לא לבוא למגע החזק עם קו השמאל ועוצמת הקליפות והדינים השורים בו. התיקון מתחיל מקו אמצעי מצד בני האדם שתיקונו מתחיל בחצות לילה. חסד וגבורה פועלים בשש השעות הראשונות, ותפארת מחצות לילה. כאשר בוחנית את חלוקת הלילה מצד המלאכים האומרים שירה, במשמרת השניה שלהם היו אמורים לומר שירה בין 10 לשעה 2 אך קו אמצעי מחלוקת הלילה לפי האדם, גורם להם שיאמרו שירה רק עד חצות, שאז מתחיל קו אמצעי. עיקר הזמן המסוגל מתחיל בשעה 3 בו גם הקו האמצעי שהחל בחצות, וגם קו אמצעי של המלאכים. מכאן גם שמים וגם ארץ, גם המלאכים וגם האדם באים יחד לומר שירה, וזהו הזמן ללמוד פנימיות התורה. כאן מאיר התרנגול, הקול הפנימי את הצדיקים, ולא את אלו שאטומי לב.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל ז-ט
1. מה תפקיד של המחנה שמלאכים השני ומדוע אומרים שירה רק שתי שעות?
2. מהי החלוקה של מציאות הלילה? מדוע זמן חצות לילה הוא זמן בו מתעורר הקב"ה לבוא לגן עדן?
3. כיצד מלאכים של משמרת שניה קשורים לחורבן הבית ולאבלי ציון?
4. מהן ב' הדמעות שמוריד על חורבן הבית בגלות לים הגדול?
5. מי היא אותה שלהבת שמתעוררת ומזדווגת על הרוח בצפון ומכה בכנפי התרנגול ואיך כל זה קשור לחצות לילה?
6. מתי מצד המשמרות ישנים בני אדם? מתי הם אמורים להתעורר משנתם? ומיהו הכרוז מבחינה נפשית שצריך לעורר בני אדם?
7. מהו הסימן לייחוד של ירידת הקב"ה בגן עדן במגילת אסתר?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב