008- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – כה-כז למתקדמים

008- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – כה-כז למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל כה-כז
1. על מה מספר לנו הסיפור על יונה עפ"י אות פ"א?
2. מיהו יונה ומדוע נקרא כך?
3. מיהי האוניה ומדוע חשבה להשבר?
4. מדוע מטיל הקב"ה רוח סערה חזקה בים?
5. כשאדם נתפס בבית חוליו מה מעורר את האדם לעשות תשובה? כיצד הוא נקרא בסיפור?
6. מהן ארבעת השאלות ששואל האדם את עצמו כדי לשוב בתשובה לפני אדונו?
7. כיצד נעשה הדין בשמים?
8. כיצד נקראת הקבורה? מה התהליך שעובר בשלושת הימים הראשונים ובשאר הימים עד גמר שלושים יום?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב