020- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סא-סג למתקדמים I תגיות:...

020- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סא-סג למתקדמים I תגיות: מהו שבת, נָשְׁמָה יִתְרָה

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  סא- סג

מַהוּ שַׁבָּת

 

השבת היא המלכות, הנקודה הנפשית לרצון לקבל חוכמה/עונג יכולה לעלות ולהתגלות. ישנה עליה בה אמנם מקבלים חוכמה אך ללא תענוג, אלא לצורך בנייה והשלמת כלים, ואין זה נק' שבת מפני שזה גילוי ההשתוקקות ללא חסדים. במצב ב כשהיא עולה  אמנם מוקטנת, אך כאן כבר מקבלת חוכמה של קו אמצעי הנק' ל"ב נתיבות החוכמה, דהיינו ישנה קבלה, אך היא כוללת השפעה ולא רק ניסיון למשיכת האור לפרטיות.

 

קפ) למה נקראת בשם שבת? האם משום השביתה, כמ"ש: כי בו שבת מכל מלאכתו? אלא כיוון שעלתה נקודה זו ואורה מאיר, אז היא מתעטרת באבות, חג"ת דז"א, ואז מתחברת ומתאחדת בהם להיות אחד, ונקרא הכול שבת. כלומר, המלכות עם האבות ביחד נקראים שבת. שבת אותיות ש' בת. ש' שלושה אבות, המתאחדים בבת יחידה, המלכות. כי ג' אותיות ו' שבאות ש' רומזים על ג' אבות, חג"ת. ובת מתעטרת בהם מקבלת כתרים. ואבות מתעטרים בעוה"ב, בינה. וזהו ש' בת, שיהיו הכול אחד. אין המלכות מקבלת חכמה אלא בעלייתה מחזה ולמעלה דז"א, ששם חג"ת שלו. ויש בזה ב' מצבים:

א. כשהוא בעניין שני מאורות הגדולים. שאז קומתם שווה, באופן שאין זה צריך לזה, ואין מקבלים זה מזה, חג"ת דז"א מקבלים מקו ימין דאמא חסדים. והמלכות מקבלת מקו שמאל דאמא חכמה לצורך השלמת כלים ואינה יכולה להשתמש בחוכמה זו מפני שאין לה חסדים, ועל זה קטרגה. ומצב הזה נבחן לאחוריים. כי החכמה להיותה לבדה בלי חסדים, אינה מאירה.

ב. כשכבר ירדה המלכות מחזה ולמטה דז"א, שאז מקבלת חסדים, ואחר שיש לה חסדים, הז"א מעלה אותה לחג"ת שלו, ששם מאיר השם ע"ב כמ"ש: וייסע ויבוא וַיֵט, ומקבלת מהם חכמה. ומצב זה נבחן למוחין דפב"פ חוכמה נחשבת לפנים מפני שאפשר לקבל אותה ונק' ל"ב נתיבות החכמה.

וכיוון שעלתה נקודה זו ואורה מאיר, כי עולה לחג"ת אחר שאור החסדים מאיר בה, במצב ב' דפב"פ, אז היא מתעטרת באבות, חג"ת דז"א, שמקבלת מהם חכמה מהשם ע"ב שבהם. אז היא מתחברת ומתאחדת בהם להיות אחד, לא כמצב הא' דאחוריים, שהיו נפרדים זה מזה, שחג"ת היו מקבלים חסדים מקו ימין דאמא, והמלכות הייתה מקבלת חכמה מקו שמאל דאמא. אלא עתה במצב הב', היא מתחברת ומתאחדת עם החג"ת, להיות עימהם אחד.

ועתה אין המלכות עצמה מקבלת החכמה מעוה"ב, מבינה, כמו במצב הא', אלא המלכות מקבלת החכמה מחג"ת דז"א. והחג"ת מקבלים החכמה מעוה"ב, ומשפיעים למלכות. ולכן נאמר, שזהו ש' בת, שיהיו הכול אחד. שהאבות ש', והמלכות בת, מרומזים בשם אחד שבת, להורות, שהם עתה במצב הב', אחד, ולא נפרדים במצב הא'. וזהו שבת.

קפא) שבת הגדול, בינה, והיא למעלה, ששם החכמה נסתרת ואינה מגולה. למה נקראת שבת? כי נקודה, שיש בה חכמה, המכונה עיניים, נקראת בת, משום שהיא העיקר של כל העין. ג' גוונים חג"ת יש בעין. וגוון הרביעי נקודה שחורה, המלכות, ובה לבד מתגלה החכמה, הנקראת עין. ע"כ היא העיקר של כל גווני העין היא העיקר, היא בת העין שעלתה לבינה.

קפב) עוה"ב, בינה, היא היכל לנקודה העליונה, לחכמה העליונה. וכשהיא עומדת ולוקחת בכנפיה את האבות, לעטר אותם למעלה, אז נקראים הכול שבת. באופן, כשהאבות מתעטרים למעלה בנקודה העליונה, נקראים שבת. וכשהנקודה התחתונה, מלכות, מתעטרת באבות, נקראת שבת. נקודה רומזת תמיד על חכמה. והרמז הוא על נקודה השחורה שבעין, הנקראת ג"כ בת עין, שהיא העיקר הראויה להיקרא בשם עין, חכמה. משום ששאר ג' גוונים שבעין, הם חג"ת, שאין החכמה, המכונה ראייה, מתגלה בהם. לפיכך יש בפרצופי אצילות ב' פרצופים המכונים בשם נקודה:

א. חכמה עילאה, או"א,

ב. חכמה תתאה, המלכות.

אמנם אע"פ שאו"א הם חכמה עילאה, אינם מגלים החכמה בפרצופם עצמם, אלא בפרצוף ישסו"ת, שנקרא בינה.

הבינה, ישסו"ת, היכל לנקודה העליונה, או"א. שאין או"א מגלים החכמה שבהם, אלא בהיכל, בינה. אמנם גם בבינה אין החכמה מתגלה, אלא על ג' קווים חג"ת, המכונים אבות שרק ע"י עליית ז"א דהיינו חג"ת מתגלה החכמה בבינה, היות ואז עולה למקום או"א משם מקבלת בכפיפת ראש מאו"א שעלו לראש דאריך ונמצא שנקודה עליונה אינה מגלה החכמה שבה אלא לבינה, כשהיא מעטרת ומשפיעה חכמה בג' קווים שלה, האבות.

הבינה מקבלת ג' קווים, האבות, לעטר אותם בחכמה עליונה, אז נקראים הכול שבת. כי נקודה עליונה, חכמה עליונה, המתגלה על האבות, נקראת בת. והאבות עצמם נקראים ש', וביחד הם שבת. ונמצא, כשהאבות מתעטרים למעלה בנקודה העליונה, נקראים שבת. וכשהנקודה התחתונה, מלכות, מתעטרת באבות, שמקבלת חכמה, נקראת שבת. כי שבת, כולל בתוכה הארת החכמה, הנקראת בת, והארת האבות, הנקראת ש', שזה נוהג הן בבינה והן במלכות. וע"כ נקראים שניהם שבת.

קפג) נקודה התחתונה הזו, מלכות, כשעולה ונראית, כשמקבלת חכמה, הנקראת ראייה, ומתקשטת במוחין העליונים, אז כל חדווה נמצאת למעלה ולמטה, והעולמות כולם הם בשמחה. ובלילה הזה של שבת, מתפשטת הנקודה הזו באורותיה, ופורשת כנפיה על העולם, וכל השליטים האחרים עוברים, ושמירה נמצאת על העולם.

 

נָשְׁמָה יִתְרָה

מתנה גדולה נתן הקב"ה לעם ישראל, השבת בה ניתן לטעום מהאור העצום של גמר תיקון. וְשָׁמְרוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל, אֶת-הַשַּׁבָּת, המילה את באה לרבות, להוסיף ולהיפתח לרוח, הרוח המתווסף על נשמת ישראל בשבת, דומה לעיבור נשמת צדיק באדם ראוי, דהיינו תוספת לנשמה. כאן זוכה הוא להארה גבוהה יותר, דהיינו יכולת מוגברת להתחברות לבורא ולקבלת העונג, יש לו יותר כלים להשפעה להביא לידי ביטוי את כישרונו. על האדם להתמזג ולהסכים למהלך הקוסמי ולפעול לפי החוקים העליונים, וככול שיעשה זאת ייטב לו, שהרי ממילא לא יוכל ללכת נגד החוקים העליונים, כמו למשל הזמן המסוגל של השבת, שעליו לענג עצמו בשלוש סעודות.

קפד) ואז מתווסף רוח הנשמה בישראל על כל אחד ואחד, ובנשמה יתרה ההוא שוכחים כל עצב וחֵמה, ולא נמצא למעלה ולמטה אלא רק שמחה אנשים לא מרגישים נשמה יתרה זו מפני שאינם מחוברים מספיק.

רוח ההוא שירד והתווסף בבני העולם, כשיורד, הוא מתרחץ בבשמים של גן העדן בושם הוא עניין של השפעה, ויורד ושורה על עם הקדוש, אשריהם כשהרוח ההוא מתעורר.

קפה) בשעה שרוח יורד, יורדים עימו לגן עדן, שישים מרכבות המתעטרים לו"ק, חג"ת נה"י. שכל אחד כולל עשר, הם שישים. וכשמגיע לגן עדן, אז כל אלו רוחות ונשמות שבגן עדן מתעטרים ברוח ההוא. הכרוז קורא ואומר, אשריכם ישראל עם קדוש, שרצון אדונכם מתעורר אליכם שהשליטה על שאר אומות העולם היא דרך שליחים, מלאכים אחרים ועל ישראל הקב"ה משגיח ישירות

קפו) סוד הסודות הוא ליודעי החכמה. אשריהם כשרוח הזה מתעורר. רוח הזה הוא התפשטות של נקודה הזו, מלכות, ויוצא ממנה ומתפשט בעולם. ורוח ההוא, סוד השבת השורה למטה. וע"כ כתוב בו שמירה, ושמרו בני ישראל את השבת. כתוב: את השבת, לרבות רוח ההוא השורה על הכול. וצריכים לשמור אותו, משום שנמצא עם האדם. וע"כ כתוב: כל שומר שבת מֵחַללוֹ.

קפז) יש סוד אחר, רוח הזה, נהנה ביום הזה מההנאות של ישראל, ומתענוגיהם. ומשום זה צריכים לתת לו עונג במאכל ובמשתה ג"פ בג' סעודות של ג' מדרגות האמונה. ורוח הזה מקבל שמחה ותענוג באלו הסעודות של ישראל. רק עם ישראל יכול להתענג באמת על השבת, לכן חשוב ויש לקיים שלוש ארוחות בשבת

קפח) רוח הזה נהנה כל ששת הימים מרוח עליון של העתיק. וביום השבת, כיוון שירד ורחץ בגן עדן בלילה, הוא מתענג מתענוג הגוף בסעודת האמונה, ומתעטר רוח הזה מלמעלה ומלמטה, ומקומו בכל הצדדים, בחכמה ובחסדים, בעטרה של מעלה, חסדים, ובעטרה של מטה, חכמה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל סא-סג
1. מהו שבת ומדוע היא נקראת ככה?
2. מהם ב' המצבים בהם מקבלת המלכות חכמה ומדוע רק במצב ה- ב' נקראת שבת?
3. מה ההבדל ומה הדימיון בכך שגם בינה – שבת הגדול, נקראת שבת כמו המלכות?
4. מהי הנשמה היתרה שמקבלים בני ישראל בשבת? וכיצד צריך להתנהג עמה?
5. מדוע מצווה גדולה וחשובה להתענג ב- ג' סעודות שבת?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב