026- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא השקפה I תגיות:...

026- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – עט-פא השקפה I תגיות: סוד השבת, תוספת חול על קודש

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  עט- פא

סוֹד השבת

האדם יכול וחייב לכוון את רצונו.

הקידוש בליל שבת הוא העדות של האדם באמונה בבריאת העולם ובכך מביע את רצונו להיות שותף לתכלית של חיבור שמים וארץ. אשרי חלקו של אדם המכוון רצונו לדברים אלו לכבוד ריבונו.

וצריך האדם להעיד עדות זו בשמחה ברצון הלב וכל מי שמעיד זה ומשים לבו ורצונו לזה, מכפר זה על כל עונותיו. לכאורה קשה, האם מספיק לעשות קידוש גם למי שאינו הולך בדיוק בדרך השם, אלא מדובר על מדרגה של שבת, למי שמגיע למדרגת שבת ועושה קידוש כראוי.

מבחינת הזמן החיבור לקב"ה בא לידי ביטוי בכך שלא עוברים יותר משלשה ימים בלי שקוראים בפרשה, ומבחינת המקום שאין לצאת יותר מאלפים אמה מעיבורה של עיר בשבת.

כשיצא השבת צריכים ישראל להתעכב ולהוסיף מחול על הקודש כי יום גדול עליון הוא וביום הזה אורח גדול ויקר שורה עליו שהוא נשמה היתרה.

היציאה משבת בקדושה, שומרת על האדם גם לימי החול.

יש ואדם עושה תענית כדי לצער נפשו ובכך לכוון ולהתמקד בעבודת השם. אך מאחר ובשבת אין להתענות, אז כאשר מתענה בתענית מותרת כמו למשל תענית חלום, עליו להתענות ולכפר על עצם העינוי בשבת. עונג של יום חול הוא קטן מעונג שבת אז אם ישלם בעונג חול שהוא פחות מעונג שבת, יוכל להראות בכך שנאלץ להתענות ואינו מזלזל חלילה בעונג שבת.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב