027- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פב-פד השקפה I תגיות:...

027- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – פב-פד השקפה I תגיות: מֵאוֹרִי הָאֵשׁ

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  פב- פד

מֵאוֹרִי הָאֵשׁ

הטהרה, השמחה היא המאפשרת לקבל את האור המיוחד לשבת, אור שהוא אש הטובה ומועילה לעולם. אור שבא על בחינת הנקבה, על בחינת הרצון לקבל שבאדם נק' אש, וכאן ישנה הבחנה ברורה במקור האש. אש השבת היא הארה של שלום בית, של שלמות, וכשיוצאת השבת מגיעים סוגי אש ממקורות אחרים, שלא מהקו האמצעי העושה שלום בין ב הקווים. את האש הטובה הזו אנו רוצים להמשיך במהלך כל השבוע. האש הגשמי כשהיא מתוקנת כראוי אין דבר טוב מזה, אך כאשר פועלים את האש, הרצון לקבל משמאל המבקש לקבל לפרטיות, אש זו שורפת. לכן בהבדלה כאשר מברכים על מאורי האש, מכופפים את ארבע אצבעות יד הימין כדי לבטא רצון שנשכיל להשתמש בכוח הפנימי שלנו המבטא ארבעה מלאכים ממונים, ובכפיפה אנו מבטאים את רצוננו לפעול בענווה מעל טעם ודעת

מה היא המציאות הזו שלאחר שעשינו הבדלה בתפילה, צריכים להבדיל על האש כדי שנוכל מעתה להשתמש באש אחרת, ומסביר.

הדינים מכונים אש, כי הם משולים לאש. כמו אש הגשמי, בעת שהיא מתוקנת כראוי, אין לך דבר טוב בעולם, יותר ממנה לקיום כל המציאות. כמו אור השמש, החימום, הבישול שאפשר בניית כלים וכדומה ואם אינה מתוקנת כראוי, אין לך משחית ומכלה את המציאות גדול ממנה. כך הדינים העליונים, בעת שהם מתוקנים כראוי, כל שלמות קיום המציאות הרוחנית תלויה בהם. כגון, הדינים המתוקנים בקו האמצעי, שבהם כופה את קו השמאל להתחבר עם קו הימין כמו כעס תלמידי חכמים הכופים על תלמידיהם קדושה.

אנו רוצים למשוך את כוח האש החיובי מהשבת, מקו אמצע, להמשך ימות השבוע, כדי שלא תהיה אש שמזיקה, דינים שבאים ממעלה למטה, ואש השבת באה מקו אמצעי.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב