036- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קט-קיא -שיעור השקפה

036- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קט-קיא -שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קט- קיא

רקיעים דעשיה

כל האוהב ואין הקנאה קשורה עימו, אהבתו אינה אהבה.

מהות הקנאה, שלא ייאחזו בה החיצונים, מחמת חיסרון של חסדים. קנאה היא דבר מפריד, אך קנאת סופרים, דהיינו קנאה בצורה של ההשפעה ולא בחומר היא מרבה חוכמה. בכפיפת הראש, בוויתור על כל הרצון לקבל, יש לדחות את האור הבא מלמעלה, להסתפק בחלק המותר של הקבלה, וע"י אור חוזר זה, חסדים ממטה למעלה, דהיינו יראת שמים, ניתן להתקדם. כאן יש לפעול קינאה חיובית, כלומר להביע התחשבות והרגש לזולת.

המפתח לעליה הרוחנית הוא וויתור על הגאווה והפרטיות.

וקראתם דרור לכל יושביה. דרור גימטרייה קדוש הוא סוג של הארה, כאשר עליית הביקוש/התפילות היא דרך פתח ברקיע, כאשר לא ניתן לקבל את הארה למטה בלי שאדם יעלה במחשבתו וליבו את רצונו לעלות לתודעה הגבוהה. כאן ישנו מסך הנק' מסך דחיריק המאפשר קבלת האור ע"י שמקדים ומבטל את הפרטיות, את קו שמאל של רצון לג"ר דחכמה. גבול זה מגביל את עוצמת הרצון לקבל המלא, ומכפיף את הרצון להשפעה מימין. וזהו תפקיד ועניין שיש לאדם לעלות לתודעה גבוהה זו לצורך השכלול, שהוא המפתח לגאולה הפרטית והכללית.

אין תגובות

להגיב