037- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קיב-קיד – שיעור השקפה

037- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קיב-קיד – שיעור השקפה

שאלות לחזרה ושינון בזהר- ויקהל קיב-קיד

1. האם הגן מקבל מעדן העליון, מעדן שלמטה או שמקבל מארבע החיות? הסבר ונמק.
2. מה ההבדל בין הצדיק לבין פריו? וכיצד הנקודה של המלכות נהנית משניהם?
3. מי הם ד' הראשים של החיות? הראה ב' פירושים.
4. ממה נעשה נהר דינור ומה תפקידו?
5. האם רחיצת הנשמה בנהר דינור היא עונש? הסבר ונמק.
6. מהו המקום הנקרא בן הינום? ועל מה מצביע שמו?
7. כיצד נרפאות הנשמות לאחר שהתרחצו בנהר דינור ומה אתה למד מכך?
8. הסבר את הפעם השניה שהנשמה מתלבנת באש.

אין תגובות

להגיב