038- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קטו -קיז -שיעור...

038- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – קטו -קיז -שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קטו- קיז

רקיעים דעשיה

כשאדם נפטר עוברת הנשמה ליבון.

פעמיים הנשמה צריכה להתלבן. פעם אחת כשנכנסת לגן עדן התחתון ולאחר מכן השמש מאירה לה ומרפאת את האדם, פעם שניה בבואה להיכנס לגן עדן עליון, עליה לעבור בנהר דינור כדי להיפטר מהשיירים של עולם הזה, ומתייצבת לפני בורא עולם ומקבלת לבושים חדשים.

הנשמות בגן עדן התחתון, עולות בשבתות וחגים למלכות, המקום הנק' ירושלים, שציון וירושלים הם יסוד ומלכות, שעל שניהם יש חותם. החומות שומרות שהחיצונים לא יבואו לגזול את האור.

כשהנשמות הללו משוטטות בעולם, הן רואות ברשעים ובמכאובים שסובלים עם ישראל, ומספרים על כך לבחינת המשיח. צער המשיח על אותם רשעים מביאו לבכי ולוקח על עצמו את היסורים של העם.

בגן עדן יש היכל החולים. אז משיח נכנס בהיכל ההוא, וקורא כל המחלות וכל המכאובים וכל הייסורים של ישראל, שיבואו עליו. וכולם באים עליו. ולולא שהוא מקל מעל ישראל ולוקח אותם עליו, לא היה אדם שיכול לסבול ייסוריהם של ישראל על עונשי התורה כמ"ש: אכן חוֹלָיינו הוא נשא ומכאובינו סְבָלם  וכן ראינו צדיקים שלוקחים בארץ את ייסורי הדור, סבל שלוקח במקומם ולא באשמתו כמובן ומקבל זאת באהבה. הייסורים באים כדי לתקן את האדם שאינו הולך בדרכי התורה.

אין תגובות

להגיב