051- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קנד-קנו שיעור השקפה

051- הדף היומי בזהר הסולם – ויקהל קנד-קנו שיעור השקפה

וַיַּקְהֵל  קנד- קנו

 

הַקְטֹרֶת

אין שבירה לס"א אלא בעזרת הקטורת.

כעין זה קטורת, כל מי שהריח בעשן ההוא, כשעלה עמוד העשן ההוא מאותו מעלה עשן, היה מברר ליבו בבירור לעבוד לאדונו, ומעביר ממנו הזוהמה של היצה"ר. ולא היה לו אלא לב אחד כלפי אביו שבשמיים. משום שקטורת הוא שבירת היצה"ר, שאין לך דבר בעולם לשבור את הס"א חוץ מקטורת. ישנם הנוהגים לעשות תיקון לבית ע"י קטורת לטהר הבית ממזיקים ורוחות.

ריח ועשן של קטורת שעושים בני אדם, הוא מבטל כשפים במעשה ההוא. וכל מי שמסתכל וקורא בכל יום מעשה הקטורת, ינצל מכל הדברים הרעים והכשפים שבעולם. ומכל פגעים רעים, ומהרהור רע, ומדין רע, ומוות, ולא יינזק כל יום ההוא, כי אין ס"א יכולה לשלוט עליו. וצריך שיכוון בו. התנאי הוא שיש לכוון את הלב בעליית הקטורת.

אמר רבי שמעון: אם בני אדם היו יודעים, כמה עליון מעשה הקטורת לפני הקב"ה, היו לוקחים כל מילה ומילה ממנו, והיו מעלים אותה עטרה על ראשם, ככתר של זהב.

אין תגובות

להגיב