013- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – מ-מב שיעור השקפה

013- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – מ-מב שיעור השקפה

פיקודי מ-מב

וְאֶת הָאֶלֶף וּשְׁבַע הַמֵּאוֹת וַחֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים

כשאמרו במעמד סיני נעשה ונשמע, הקדימו נעשה שזו בחינת האמונה הקב"ה לפני השמיעה שהיא דעתו הקטנה של האדם.

הקול הנשמע שעומד בו התורה, משום שהתורה יוצאת מהקול הפנימי, הנקרא קול גדול ממידת החסד שמבטאת את בינה.

הזכיה של עם ישראל במעמד סיני הייתה ששמעו את הקול הגדול, שהוא בינה. זכו לזה מאחר שהקדימו ואמרו בלב אחד: נעשה – דהיינו קו ימין, אמונה, והנשמע כפוף לנעשה מעל טעם ודעת. עם ישראל הלכו בדרך אמונה הגדולה מהתפיסה השכלית המדעית.

מה שמציל את האדם זה קורבן, אך עליו גם לקבל על עצמו את התורה בחינת נעשה ונשמע, כפי שאמר עם ישראל, והציל בכך את העולם כולו, והמשחית לא נמצא עוד בעולם. כך האדם בעולמו הפרטי צריך לקבל על עצמו את בחינת נעשה ונשמע את התורה הקדושה.

אין תגובות

להגיב