014- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי מג-מד שיעור השקפה

014- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי מג-מד שיעור השקפה

פיקודי מג-מה

וְאֶת הָאֶלֶף וּשְׁבַע הַמֵּאוֹת וַחֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים

מידות טובות שאינן קשורות לעבודת השם, ילכו לקליפות הטמאות.

המידות הטובות באות מצד ההשפעה, מימין, ועל האדם לשייך אותם לעבודת השם. מידות כמו השפעה, שמחה שהן טובות, גם אותן עלולים לצרף לקליפות כאשר לא מצרפים אותן לקדושה.

גם את המידות הרעות ניתן לצרף לקדושה ביגיעה ראויה. שהרי גם את החול ברא הקב"ה, את ההנאות הגשמיות, האדם נבחן למה הוא קושר אותן, דהיינו האם הוא מקפיד לבחור להינות רק מהאמת, מהמותר. התעסקות רבה מידי בגשמיות תקשה על האדם לפעול ולצרף את ההנאות הגשמיות לקדושה.

כך קליפת נוגה טוב ורע השייכת ביהודי ונמצאת באמצע, היא הנפש הבהמית שבו, והיא בחינת המידות שבאדם, לתלוי למה מצרפים אותה, לצד הפנימי הקדוש, או לחוץ לקליפות הטמאות.

אין תגובות

להגיב