017- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי נב-נד שיעור השקפה

017- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי נב-נד שיעור השקפה

פיקודי נב-נד

מ"ה (45) מִינֵי גַּוְנֵי אוֹרוֹת

כדי להיפתח לתודעה אמונית, על האדם לקחת סיכון מחושב ולפתוח את ליבו לתשוקות הפרטיות, אך בתוך גדר ברורה של אי קבלה ישירה של מלוא התענוג לפרטיות, אלא לוותר ולדחות את השפע לאחר שהרצונות מתכללים בהשפעה תחת צד הימין, דהיינו ויתור על עצם הרצון ומוכנות לקבל בשמחה את מילוי הרצונות בכלולים באמונה ובהשפעה. האלטרנטיבה דהיינו הרצון לקבל לפרטיות את כל האור, תביא לחסימה מוחלטת ואי קבלה.

כאן יש מסך הדוחה בהתגברות והתאפקות את האור/שפע שלא ניתן לקבלו כראוי, ואז לאחר מכן יכול לקבלו על מנת לשפיע. כאן לאחר הדחיה נבנה הלב של המחשבה, דהיינו התודעה, ואז יכולה להתפשט ללב.

המפגש עם המציאות, כפי שנתפסת אצל האדם, הוא מקור החומר גלם לבניה נפשית פנימית. השכל לבד לא יכול לבנות את הלב בלי לצאת מעצמנו ולרכוש שכל גבוה יותר, בחינת אמונה מעל טעם ודעת.

אין תגובות

להגיב