019- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – נט-סא שיעור השקפה

019- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – נט-סא שיעור השקפה

פיקודי נט-סא

חוֹשֵן ואֵפֹד

לבוש מכסה אך גם בא לגלות מהחלק המופשט שהוא החלק החיצוני. וכך החלוקה בעבודה הנפשית מתחלקת לי"ב כפי שבנויים העולמות העליונים עליהם לומדים מעבודת הכוהן, על החיבור בין המוח ללב.

החושן שהוא צד הזכר משפיע לאפוד שהוא צד הנקבה ע"י י"ב צירופי הוי"ה שבו .

אין תגובות

להגיב