021- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – נט-סא למתקדמים

021- הדף היומי בזוהר הסולם – פיקודי – נט-סא למתקדמים

פיקודי נט-סא

חוֹשֵן ואֵפֹד

לבוש מכסה אך גם בא לגלות מהחלק המופשט שהוא החלק החיצוני. וכך החלוקה בעבודה הנפשית מתחלקת לי"ב כפי שבנויים העולמות העליונים עליהם לומדים מעבודת הכוהן, על החיבור בין המוח ללב.  

 

קעב וַיַּעַשׂ, אֶת-הָאֵפֹד זָהָב אמר רבי יוסי: אמר רבי יוסי: אפוד וחושן היו כאחד. כי אפוד הוא מלכות וחושן ז"א. במקום שהוא קיום, שיש מוחין שלמים, עומדים כל אלו י"ב (12) אבנים, נושאות שמות בני ישראל. וכולם י"ב גבולים עליונים, י"ב צירופי הוי"ה, י"ב גבולין עליונים שהם הצירופים חו"ג תו"מ, שבכל אחד ג' קווים והם י"ב. כולם הם שבטי בני ישראל. כי י"ב שבטי בני ישראל הם י"ב צירופי הוי"ה, המושפעים אל המלכות. החושן שהוא צד הזכר משפיע לאפוד שהוא צד הנקבה ע"י י"ב צירופי הוי"ה שבו

קעג כתוב: שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים, שִׁבְטֵי-יָהּ עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל לְהֹדוֹת, לְשֵׁם יְהוָה. ששם עלו שבטים, י"ב שבטים עליונים, י"ב גבולים שבז"א, שורשי י"ב שבטים. והם שבטי י"ה, כי שֵם י"ה הוא עדות לישראל, שעדות הוא ג"ר.

קעד אמר רבי חייא: פעמיים כתוב שבטים: שבטים שבטי יה. ששם עלו שבטים, אלו השבטים שלמטה, שבמלכות. שבטי יה, אלו השבטים שלמעלה בז"א. עדות לישראל, זה שם הקדוש העליון י"ה, שנקרא עדות. כמ"ש: ועדותי זו אלמדֵם. ע"כ יש שמות י"ב שבטים בחושן, כנגד ז"א, ויש שמות י"ב שבטים באפוד, כנגד המלכות. י"ב שבטים קדושים עליונים שבז"א, הם י"ב אבנים הקדושות שבחושן. וע"כ הן עומדות למטה בחושן, כעין שלמעלה. וכל אלו השמות של י"ב שבטים, כולם חרותים באלו האבנים, והכוהן הגדול נושא אותם.

קעה יעקב, כשהיה הולך לחרן כתוב: וייקח מאבני המקום ויָשֶׂם מראשותיו. אלו הן י"ב אבנים הקדושות, שהן בחינת י"ב שבטים שבמלכות, חו"ג תו"מ, שבכל אחד ג' קווים, וכולן נעשו אבן אחת, כמ"ש: והאבן הזאת אשר שמתי מַצֵבה. וקורא לה אבן, משום שכל י"ב אבנים נכללו באבן אחת קדושה עליונה, שהיא למעלה מהם, המלכות, הנקראת אבן, כמ"ש: והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים. וע"כ גם בחינת י"ב שבטים שלה נקראים ג"כ אבנים. י"ב אבנים שבחושן כנגד י"ב צירופים שבז"א דאצילות

קעו ע"כ כאן שׂם אותה הכוהן הגדול על ליבו לזכור אותם תמיד. כמ"ש: ונשא אהרון את שמות בני ישראל על ליבו, לפני ה' תמיד. ומשום זה הכול הוא בי"ב, י"ב אבנים עליונות צפונות למעלה, שנגנזו בעליון הקדוש ז"א. והם עניין התורה, ז"א. ויוצאות מקול אחד דק, בינה שהבינה נותנת את הכוח ליחד, מלכות לבדה היא רק פירוד, אך כשמתכללת בבינה מקבלת את כוח הצירוף. י"ב אבנים אחרות צפונות למטה במלכות, כעין אותן שלמעלה בז"א, ויוצאות מתוך קול אחר, שהוא אבן, כמ"ש: משָם רועה אבן ישראל, המלכות.

קעז וע"כ כתוב: וְנֶאֶסְפוּ-שָׁמָּה כָל-הָעֲדָרִים, וְגָלְלוּ אֶת-הָאֶבֶן מֵעַל פִּי הַבְּאֵר. זו היא השכינה, שנקראת אבן בוחן, אבן ישראל, שגוללים אותה ומכניסים אותה בגלות וכתוב: והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה, בעת הגאולה. ועל שמה נקראים כולם, כל המדרגות היוצאות ממנה, בשם אבנים. כשרואים שכל האבנים הם השלכה של המלכות, רואים את כל הפרטים דרכם בונים את המלכות.

קעח וכמה בחינות אבנים הם באבנים. יש אבנים שהן יסודות הבית, המלכות בבחינת החכמה, שנקראת בית, כמ"ש: בחכמה ייבנה בית אמנם בית הוא מלכות, וכאשר הוא מתוקן הוא מקבל את אור האהבה, מדרגת חוכמה וכתוב: ויְצַו המלך ויסיעו אבנים גדולות אבנים יקרות, לייסד הבית אבני גזית. חו"ב שבה נקראות אבנים גדולות, אבנים יקרות. ויש אבנים עליונות יקרות, שהן י"ב, ארבעה סדרים, ג' ג' לכל סדר, לד' רוחות העולם, חו"ג תו"מ, שבכל אחת מהן ג' קווים, והם י"ב. כעין זה הם ארבעה דגלים, שהיו הולכים במדבר, שהם י"ב שבטים, ג' ג' לכל צד לארבע רוחות העולם. למזרח, יהודה יששכר וזבולון. לדרום, ראובן שמעון גד. לצפון, אפריים מנשה ובנימין. למערב, דן אשר נפתלי. שד' רוחות העולם הם חו"ג תו"מ, וג' שבטים שבכל רוח, הם ג' קווים. והכול אחד.

 

אין תגובות

להגיב