029- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי פו-פח שיעור השקפה

029- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי פו-פח שיעור השקפה

פיקודי פו-פח

שֵׁם מ"ב וע"ב

את סודות העולם ניתן לגלות רק ע"י התורה.

וכך באדם שיש בו תורה, יכולים להתגלות לו רזי העולם. ומי שאין בו תורה יכול להמציא לעצמו תיאוריות אך למעשה אין הוא מבין כלום. גם בתורות אחרות ישנם חלקי אמיתות, אך גם שקרים.

שם הוא בחינת מלכות, הרצון. שם מ"ב הוא השם המלא באותיות המסוגלות לגלות את הסודות. סוֹד יְהוָה לִירֵאָיו, מכאן שרק למי שיש יראת הרוממות יכול לגלות הסודות. וּבְרִיתוֹ, לְהוֹדִיעָם היא הדרך בה מתגלה האור, דהיינו דרך היסוד, הצדיק, להוריד למלכות, אל הלב. ישנם כאלו המרגישים דברים פנימיים ונוצר בהם פחד לבטא אותם החוצה מפני שאין ההשגה שלמה. כאשר אין בהם יראה, הם כמו המיסיקאנים והשרלטנים המדברים באופן כללי ולא שלם.

האורים והתומים היו מגלים דרך אותיות השבטים את החכמה באופן הראוי, רק כאשר הכהן היה צדיק. אין דרך לגלות את האמת אלא דרך התורה.

אין תגובות

להגיב