034- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי צח-ק שיעור השקפה

034- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי צח-ק שיעור השקפה

פיקודי צח-ק

וַתִּפֹּל מֵעַל הַגָּמָל

וַתִּשָּׂא רִבְקָה אֶת-עֵינֶיהָ, וַתֵּרֶא אֶת יִצְחָק; וַתִּפֹּל מֵעַל הַגָּמָל.

התורה לא באה לספר סיפורים ומשלים, אלא תפקיד האדם ללמוד וליישם את הנמשל. הגמל הוא בחינת הדין הקשה, לכן ירדה רבקה ממנו ממידת הדין שבשמאל ובאה למידת הרחמים. וכבר ידועה שרבקה הצדקת היא מידת קו ימין כלפי יצחק.

צד הטומאה נקרא גמל, שגרם מוות לכל העולם. וזה שהסית אדם ואשתו לעצה"ד. גמל לשון גְמוּל, גמול של הרשעים. כמ"ש: אוֹי לְרָשָׁע רָע  כִּי-גְמוּל יָדָיו, יֵעָשֶׂה לּוֹ. וזהו גמל, העומד לאכול הכול ולכלות הכול. ומוכן תמיד נגד בני אדם.

על הגמל רכב ס"מ, שבא להטעות את העולם, וגרם מוות לכל. ומשום זה בא ושלט על כל. אדם משך אותו אליו, וכיוון שמשך אותו אליו, אז נמשך אחריהם, עד שהסית אותם. משום זה אמר שלמה: וְאַל-תִּקְרַב, אֶל פֶּתַח בֵּיתָהּ. כי כל מי שקרב לביתה, היא יוצאת ומתקשרת ונמשכת אחריו. אישה זרה זה הרצון באדם שרחוק מהאמת. אין אפילו להתקרב לפתח ואז אין אתה בא לידי חטא, אפילו לא לידית של החטא. הפתח הוא המחשבה, הרהורי העבירה ממנה יש להתרחק. יצחק שמאל שנפרד מאברהם שהוא בחינת ההשפעה שהוא בחינת "מי" משם אלקים לכן הפילה עצמה מדין הגמל כדי להוות עזר כנגדו מצד ימין, ופעלה את קו שמאל בדחיה ממטה למעלה כדרך הקדושה. הגמל והנחש הזכר והנקבה של הטומאה נק' בלשון רבים "אלה" משם אלקים אשר מתחלק ל"מי" ול"אלה". הערב רב לא רצו לחכות למשה, לבחינת האמונה ובאו להתחבר לבחינת "אלה" שזו הסכנה בהשתוקקות שאינה מתחברת לקדושה.

אין תגובות

להגיב