032- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי צב-צד למתקדמים

032- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי צב-צד למתקדמים

פיקודי צב-צד

וַיָּבִיאוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן אֶל מֹשֶׁה

לפני הקמת המשכן הסתכל ובדק משה שכל הכלים הוכנו כראוי על פי הסדר האמיתי כפי שנמצא בעולמות העליונים.

רפג בזמן שהקים משה את המשכן, הסתכל בכל אלו המלאכות שעשו, שהיו כראוי, ואז הקים אותו. וכל אלו המלאכות שהיו במשכן, כל אחת ואחת הביאו למשה כמ"ש: בתולות אחריה רֵעותיה מובאות לךְ. מובאות לך זהו כוח חדש שבא לעולם, לשכינה הקדושה, הוא כמ"ש: ויביאו את המשכן אל משה. ז' הנערות, המביאים המלכות, המשכן, אל משה, ז"א.

רפד הביאו את המשכן, כי היה זיווג דמשה, ז"א. ע"כ, ויביאו את המשכן, מלכות, אל משה שהוא בחינת הזכר, כמו שכלה באה לבית החתן. משום שמתחילה צריכים להביא הכלה אל החתן כמ"ש: אֶת בִּתִּי נָתַתִּי לָאִישׁ הַזֶּה לְאִשָּׁהָ. ואח"כ הוא בא אליה שכתוב: ויבוא אליה וכתוב: ויבוא משה אל אוהל העדות, אל מלכות.

רפה וְלֹא-יָכֹל מֹשֶׁה, לָבוֹא אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד כִּי שָׁכַן עָלָיו, הֶעָנָן; וּכְבוֹד יְהוָה, מָלֵא אֶת-הַמִּשְׁכָּן הענן הוא בחינת ההסתרה הוא זמן ההכנה לקנות את האמונה. משום שהייתה מתקנת עצמה, כאישה זו המיתקנת והמתקשטת לבעלה. ובשעה שהיא מתקשטת, אינו ראוי לבעלה לבוא אצלה. וע"כ, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן. משום זה, ויביאו את המשכן אל משה. עוד כתוב: ויַרְא משה את כל המלאכה. מכאן לומדים שיש זמן הכנה, ואין לבוא לזיווג לפני התיקונים.

רפו בכל מלאכות המשכן היה צבע התכלת, משום שתכלת הוא צבע להתעטר בכל הצבעים, שהוא אור שחור שבנר, שבו נאחז אור הלבן. כמ"ש: ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש לה'. וייתנו עליו פתיל תכלת. וכתוב: ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לה'. ושמת אותו על פתיל תכלת. התכלת הוא בחינת השמים וברגע שאדם בארץ בוחר לראות ולהתכופף למלכות השמים, הוא זוכה בכוח לבנות את המשכן הפנימי שלו, אחרת זו בחינת הדין. את זה בדק משה, לראות שכלי המשכן הם כעין העליון. כך על האדם לבחון את רצונותיו ומה מהנה אותו, האם הרצון מביא לידי ביטוי את רצון העליון. העבודה הנפשית היא בקו אמצעי, שאז המלכות, הלב נמצא בישוב ויכול לעשות פרי. אחרת קו שמאל הוא בחינת מדבריות בלי אפשרות לקבל את האור.

בעבודת הנפש צריך האדם להבחין בשתי צורות, של מה מותר ומה אסור לעשות.  

 

מְצוּדוֹת לֹוכּדּוֹת נִמְצָאוֹת  [טסקורי קמיטין שכיחין]

 

רפז בסודות עליונים, באורות עליונים, מצודות לוכדות נמצאות, הדינים שבקו שמאל. האורות עולים ויורדים. המצודות נמצאות בעמדה שלהן. האורות, גלגלים מסובבים, נמצאים מזמן שהעפר התקבץ, מסובבים את העולם בסיבוב. חו"ג תו"מ דז"א מכונים ד' רגלי הכיסא, הבינה, ומבחינת המרכבה הם מכונים ד' גלגלים, ג' קווים ומלכות המקבלת אותם. ומכונים גלגלים מסובבים, מטעם שמאירים בגלגולם ובנסיעתם. והם נשלמו ביום ג' של מעשה בראשית, שאז ניתקנה המלכות ממה שהייתה, מטרם ביאת קו אמצעי, בבחינת עפר יבש ומפוררת, בד' שבאחד, והתקבץ העפר ונעשה ארץ מוציאה פירות ע"י שקיבלה מקו אמצעי, ואז נשלמו ד' הגלגלים. ע"כ נאמר, נמצאים מזמן שהעפר התקבץ, משעה שכתוב: תַדשא הארץ דשא. והם מאירים ע"י סיבובם אל המלכות, שנקראת עולם, נוקבא דז"א. ואלו הגלגלים מסובבים את העולם בסיבוב, כי אינם מאירים לעולם, נוקבא דז"א, אלא ע"י סיבוב. וע"כ נבחן שמסובבים את העולם.

 

אין תגובות

להגיב