046- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קכה – קכז שיעור השקפה

046- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קכה – קכז שיעור השקפה

פיקודי קכה-קכז

וַיָּקֶם מֹשֶׁה אֶת הַמִּשְׁכָּן

רק האמונה יכולה להתגבר על הס"א.

כשהלב,המלכות תתוקן מבחינת עצמה יתגלה שגם לפני כן לא הייתה שום שליטה לחיצונים עליה, אלא שהיא נגנזה. כדי לזכות במדרגה זו פועלים את המנעולא, ששם פוך בעיניו שהם בחינת ראיה, אך ללא חסדים אין רואים דבר. הפוך הוא מסך דמנעולא שזה כוח האמונה לפיו עליו למכור את כל קורות ביתו דהיינו את המקרים הקורים אותו, וישים מנעלים, מנעולא על ההרגלים שלו.

זהו המצב בו אדם לא מוכן לוותר על עצמו, מושך הוא חוכמה אך אינו יכול להבין אותה, דהיינו להורידה אל הלב, אל המוחש, מפני שחסר הוא הגיון אמוני שמייצר חסדים שהם הכלי לחוכמה. כוח זה של האמונה מאשר לכוון את אדני הנפש לקדושה ללא הפרעות הס"א.

בזכות משה שהוא בחינת האמונה שבאדם, ניתן לשים את האדנים הנפשיים בכיוון הקדושה ולהתגבר על ס"מ.

אין תגובות

להגיב