047- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קכח – קל שיעור השקפה

047- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קכח – קל שיעור השקפה

פיקודי קכח-קל

כִּי נָפַלְתִּי קָמְתִּי

אין ייאוש מהקב"ה כלל.

כך צריך אדם להתייחס לניסיונות היצר. אין יאוש מהקדושה, שסופה של האמת לנצח. לכן יש להאמין שפנימיות התורה תקום ותוביל את כל שאר הלימוד. כשאדם פועל באמונה ועושה דברים נכונים ואמיתיים, אם נופל הוא מהדרך עליו להתעקש ולומר לעצמו, לאני האמיתי האוהב שבו שיש תקומה. גם את הנפילה מנצל הצדיק לצורך עליה. גם בהבנת החטא, כשמחטאים את המטרה ניתן ללמוד מזה.

וַיָּקֶם מֹשֶׁה אֶת הַמִּשְׁכָּן

ההבדל בין משכן לביהמ"ק, הוא בין הזמני לנצחי כפי ההבדל בין השלא לשמה ללשמה, וכך ההבדל בין אמצעי שהוא זמני לבין מטרה שהיא קבועה. כשציווה הקב"ה את משה על המשכן, לא השיג משה כיצד לבנות את המשכן על פרטיו עד שהקב"ה הראה לו הכול בצורתו.  לאחר שלמד החזיק החזיק בצורה, בצלאל ואהוליאב וכל אלו שאר האחרים, אע"פ שלא ראו הצורות כמו משה כתוב: וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה, דהיינו פעלו מכוחו של משה. לגביהם משה הוא הכלל ממנו נובע הכל, ורק דרך האמונה ניתן לבנות הכל. הנשמה היא הנותנת את הכוח לדעת הצורות, שהרי אין עוד מלמדו, שאין עוד שום כח מלבד כוחו של הקב"ה. הקב"ה הראה לו את הצורות ע"י אש, ואת הכלים עשו מכוחו של משה לדעת בצורות, ואפשר לאחרים לעשות כדי לזכותם במצווה

אין תגובות

להגיב