049- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קלד – קלו שיעור השקפה

049- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קלד – קלו שיעור השקפה

פיקודי קלד-קלו

מִשְׁכַּן וּבֵית הַמִּקְדָּשׁ

החטא מאפשר לס"א לשלוט.

כאשר הס"א ישנו, אין ברירה אלא לתת לו גם חלק כדי שלא יפריע בהעלאת הקורבנות. לכן אסור לאדם להאמין בעצמו עד יום מותו, עד שתמות כל הס"א ולא תהיה רק במצב שקיעה, בו היא עדיין מסוכנת.

ישנו הבדל בין המשכן למקדש באופן המלחמה בסטרא אחרא (ס"א). וכך הם שני שלבים בעבודת הנפש המוטלת על כל אחד בעבודתו כנגד היצר. וזה העניין שמרבים להתפלל שיבנה בית המקדש, שיקום מרכז רוחני שיאחד את כל עם ישראל והעולם כולו כנגד הס"א.

כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו, כלומר בעבודה רוחנית ככול שניתן לרדת לכלים נמוכים יותר, ניתן לקבל בהם אורות גבוהים יותר. שלמה השתמש בכלים נמוכים יותר מאשר היו במשכן, במדרגת היסוד בה האורות גבוהים יותר. כשמדבר על המשכן, מדבר על הקמת המשכן הוא ליבו של האדם. במלחמה זו מתחילים בקטנות בבחינת המשכן כלומר שהאני של האדם בחשכות ושקוע בס"א. לכן יש קודם לצאת ממצרים, ממיצרי הנפש, מההתמכרות של התפיסות החיצוניות, זו דרגת המשכן. כעת יש לעבור לשלב הבא של בניית בית המקדש וכניסה נפשית לארץ ישראל. האדנים שביסס משה הם יסודות הקדושה שבלב הראשון במלחמת היצר להחלשתו, והקימה השניה לסילוק הס"א

האדנים הם יסודות הקדושה שהבריחו את ס"ם הרשע וחילותיו, מפני שכאשר מתחזקת הקדושה אין בהם כוח להסיט הבריות מדרך הישר, כפי שירושלים שהיא בחינת המלכות מוקמת מחורבנה של צור. הדרך להילחם בטומאה היא ע"י העלאת הקדושה.

אין תגובות

להגיב