047- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קלא- קלג שיעור השקפה

047- הדף היומי בזהר הסולם – פקודי קלא- קלג שיעור השקפה

פיקודי קלא-קלג

בְּלֶכְתָּם יֵלֵכוּ

האור האלוקי עובר ממעלה למטה ע"י המרכבות הנק' חיות. בכוח זה פועלים האופנים, שזו המלכות, דהיינו בחינת הגוף. רוח החיות הוא הכוח המאפשר תנועה לאופנים, בדומה לנשיאת ארון הקודש, שכל הכוח לשאת אותו בא ממנו עצמו. לפי החוקים בעולמות העליונים ניתן ללמוד על מבנה הנפש ודרך עבודתו.

ישנם בחינות בנפש האדם, בהם ישנם תהליכים של הרכבה, בניה פירוק וחוזר חלילה, כפי שהיה המשכן שהקים משה, שהיה מורכב ולאחר זמן מפורק לצורך המסע. כך התפילה עליה יש לחזור שלוש פעמים ביום, היא תהליך מתמשך, הדומה לבחינת המשכן ולא לבחינת בית המקדש הנמצא בקביעות, במנוחה.

אדני המשכן שבנה משה נמצאים תמיד. גם כאשר רוצים להגיע למנוחה, אי אפשר לבטל את התנועה שגורמת למנוחה, שהיא סיבה מוכרחת לה. דומה הדבר שלא ניתן להגיע לאהבה בלי יראה וביטול הגאווה שמקדימים לה.

אין תגובות

להגיב