057- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קנו-קנח שיעור השקפה

057- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קנו-קנח שיעור השקפה

פיקודי קנו-קנח

שֵׁשׁ מַדְרֵגוֹת דס"א

יראת הרוממות מביאה את האדם להתקדש ומאפשרת לתגבר על כוחות הס"א.

ס"מ הוא בחינת הזכר והנחש בחינת הנקבה הלוקחת כוח מהזכר.

בחינת נקבה זו מקבלת את הכוח לשלוט על העולם להדיח ולפתות אנשים מדרך הישר. התיקון כנגד הקשר השני של יד ימין, הזעם הוא העלאת קורבנות, להתחבר לבינה, לקדושה וכך להגבר על הקשר בין הזכר והנקבא של הס"א. הקרבן הוא היכולת להקריב את הרצון העצמי לפרטיות ולהתכלל ברצון העליון ולפעול על פיו.

הן בקדושה והן בטומאה, המעשים מעפילים כוחות למעלה לעזר. בלי הפעלת הכוחות העליונים אין מספיק כוח לעבודה.

אין תגובות

להגיב