054- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קמט-קנא שיעור השקפה

054- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קמט-קנא שיעור השקפה

פיקודי קמט-קמא

שֵׁשׁ מַדְרֵגוֹת דס"א

בשליטת הס"א, רואה האדם את הפגמים שלו, כאילו הם בחוץ.

העבודה דקדושה היא פנימית, בחינת הפנים, ועבודת הס"א היא בחינת אחוריים, ושם מקום התיקון. הס"א מראה לאדם כאילו התיקונים הם חיצוניים או שייכים לעבר, שזה דבר שאינו אפשרי ומביא להאשמות במקום להגיע לתיקון. לכן על האדם לחפש את החסרונות בפנים ולא בחוץ כפי שמתעתעת הס"א, שהרי כל הפוסל במומו פוסל.  וכך הוא נחסם באפשרות לצמוח ומרגיש כאילו קללה רובצת עליו. לעיתים התשובה מתעכבת מפני שהעונש הוא לטובת האדם עד אשר ילמד כראוי את כוח השלילה כדי להתגבר עליו, דהיינו עונש בעולם הזה כדי למנוע ממנו העונש בעולם הבא

אין תגובות

להגיב