055- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קנב-קנד שיעור השקפה

055- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קנב-קנד שיעור השקפה

פיקודי קנב-קנד

הֵיכָלוֹת הַקְּדוֹשָׁה

להמשכת השכינה על האדם לפעול את החוקים העליונים.

לצורך החיבור בין התחתון לעליון גם על האדם לתת יגיעה ולהשוות צורה להשפעה. אורך התפילה הנדרשת נגזר ממהות הבקשה מהעליון.

כשיש רצון באדם לקבל עבור עצמו, זו בחינת קבלת השפעה ממעלה למטה ונדרשת תפילה אורכה, אך כאשר מבקשים לפעול בהשפעה ממטה למעלה, אז התפילה קצרה

אומר הזוהר לאדם הראשו: שנדחו רגליך אחר עצת הנחש הרע, וגורשת מגן עדן, וגרמת מוות לך ולכל העולם, כי עזבת אלו העידונים שלמעלה ושלמטה, ונמשכת אחרי אלו ההשתוקקויות הטמאות, הנקראים ראש פְּתָנים, אשר הגוף נמשך אחריהן ולא הרוח כמ"ש: וראש פְּתָנים אכזר.

מדרכי הגוף שהוא רוצה את התענוג כאן ועכשיו, והרוח רוצה קשר עם הבורא. הנחש זה לא סיפור לפיו ניסה לפתות פעם את האדם הראשון, אלא כל רגע עומד היצר על האדם ומנסה לפתותו לקבל תענוגים מידיים ולהבין הכל בשכלו, שחס ושלום אין צורך באמונה.

לימוד ההיכלות מסוגל לתקן את הבחינות האלו בנפש האדם, תחילת התיקון ממטה למעלה הוא היכל היסוד שהוא תחילת האמונה, שהרי אין וואקום –  ומי שלא נמצא באמונה, ממילא הוא מחוץ להיכלות ונתון לס"א.

תפקיד ההיכלות לסדר את השבח של הקב"ה הן במילים והן בכוונת הלב, באמונה שמגיעה עד אין סוף. היכל הוא מקום נפשי מיוחד דרכו ניתן לגלות ע"י שבח הבורא את השכינה כדי להתקשר לבורא. בניית ההיכלות היא ע"י התפילה.

אין תגובות

להגיב