058- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קסא-קסג שיעור השקפה

058- דף היומי בזוהר הסולם – פיקודי קסא-קסג שיעור השקפה

יקודי קסא-קסג

הֵיכַל לִבְנַת הַסַּפִּיר יְסוֹד

האדם נבדק האם שמר בחייו את הברית, דהיינו האם הוא בעל אמונה, ולפיכך נקבע האם יכנס לגן עדן.

כל התנועה בקדושה נעה לכיוון החיבור, לכיוון היחד והוא שמוביל. דהיינו שהיסוד, הוא בחינת הספיר הוא מקום החיבור. כאן נבדקות הנשמות שנפטרות מהגוף האם שמרו על אמון והיו נקיות וטהרות, שיכולו להיכנס, וכך גם בנושא התפילות, ובכלל בכל פעולה שעושה האדם, האם הוא פעל למען טובת הכלל, או לפרטיות שלו.

לבנת הספיר מצביע בעיקר על מקום הברית, על האמון, היחד שנותן את הכוח להיכנס להיכל זה.

הֵיכַל עֶצֶם הַשָּׁמַיִם הוֹד

אין לזלזל באדם ממנו לומדים אפילו דבר תורה אחד.

לעומת אלו שקיבלו על עצמם את הדין ונכנסים להיכל עצם השמים לטוהר, ישנו את שער הס"א בהיכל הטומאה.

ישנה גם אפשרות לעשות התיקון בעזרת הס"א, המחזיקה בכוס התרעלה לעומת כוס הישועות. אדם המקבל בשמחה את הדין שגוזר עליו בית הדין, זו בחינה של כוס התרעלה המביאה אותו לכפרה ותיקון. גם לס"א יש בסופו של דבר תפקיד להביא את האדם לאחדות. זה יכול לשמח את מי שמתאמצים בדרך תורה ולא זוכים להרגיש את פרי עמלם. וכאשר יעמדו לפני הממונה בלבושים של אור חוזר, יזכו לגלות את טובו של השם יתברך, כפי שפעלו נכון במפגש עם המציאות, ונתנו א היגיעה הראויה במצווה, כך בנו כלי של אור חוזר, דהיינו שדחו את הקבלה לפרטיות וחיפשו את הקשר לבורא, שזהו כלי המאפשר לקבל את האור. כשאדם מתייגע בנקודה הפנימית, יכול לזכות ללבוש הראוי לקבלת האור.

בהיכל זה המדקדקים עם הצדיקים כחוט השערה, ועומדים להעניש בעוה"ז ובעוה"ב. ולאלו המזלזלים באדם שלמדו ממנו אפילו דבר אחד בתורה, ואינם נוהגים בו כבוד. ולחיוב לכל אלו המשמשים עם מי שלמד שישה סדרי משנה, לייחד הייחוד של אדונם הם שיזכה להיכנס להיכלות הפנימיים.

אין תגובות

להגיב