060- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קסז-קסט שיעור השקפה

060- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קסז-קסט שיעור השקפה

פיקודי קסז-קסט

הֵיכַל עֶצֶם הַשָּׁמַיִם הוֹד

אדם בא לעולם האמת ותלמודו בידו, דהיינו מה שהוא השיג, לא בשכל, אלא השגה היא מדרגה של השבה אל הלב, דהיינו שלימודו בא כדי לחזק את הקשר עם השם, ולא לשום סיבה אחרת. אפילו מעשים טובים בלבד אינם מספיקים, הקב"ה רוצה את הלב.

כשיש לאדם השתוקקות אמיתית ללמוד את החוכמה כדי לחזק את הקשר עם הבורא, המלאך יופיאל דורש לתת לו שכר, ומגן ומלמד עליו זכות, וכאשר הס"א באה לקטרג כאשר נפטר, כאן הבחינה היא עד כמה רדף האדם אחר החוכמה, והשיגה בפועל.

כשאדם עושה פעולה הוא נבחן האם חודר הוא לנקודה הפנימית מעבר למקרה, האם הוא רואה את הקב"ה בפעולתו.  מכאן עלינו להוקיר תודה גדולה מאד לרבותינו שלמדונו להפעים את הנקודה הנפשית.

היכולת לקבל כוח מהמלאך יופיאל, שאף הוא כוח מורכב בנפש, זו יכולת הגבורה, ההתגברות, החסד, ואפשרות להרגיש ביטול ומוכנות לוותר על האני, דהיינו הרגשה שבלי הקב"ה אתה כלום.

אין תגובות

להגיב