061- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קע-קעב שיעור השקפה

061- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קע-קעב שיעור השקפה

פיקודי קע-קעב

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

כדאי לו לאדם לעשות כראוי את הסדרים הנפשיים שבו.

כאשר מדבר על ההיכלות שבשמיים, מדובר על ההיכלות בנפש האדם. בכל מפגש עם המציאות שבחוץ או בשמים, באים למפגש עם הנקודה הפנימית שבנפש, ובהתאם להיגיון האמוני, מפרש ופועל האדם את "המקרים", הנרשמים בנפשו ונבדקים בהיכלות כשנפטר מהעולם, וכדאי להגיע מוכן לרגע האמת.

הממונה שבכל היכל בודק את הכתבים, דהיינו הרשימות שיש בנשמה שעולה, כדי לדון בעתידה. רשימות אלו חייבות להיות מסודרות לפי הכלל, דהיינו לפי החוקים שנקבעו בעולמות העליונים, ולא יכנס מי שהלך בשרירות ליבו.

כשהנשמה עולה למעלה דנים אותה. בנפש האדם ישנם רשימות אותם צריך לנהל, וכשהם מנוהלים כראוי לפי חוקי העליון, ניתן להכניסה להיכל הנצח. ואם נדרש תיקון, מזדמן לו ממונה אחר מצד הס"א ומפילה לגיהנום מחמת הדינים, מהחסרונות שלא תוקנו. במהלך חייו פוגש האדם שני צדדים, את הימין ואת השמאל, מהם בנויה הבריאה. יש תפקיד לדין בעולם, ורק כאשר יש איזון עם מידת החסדים, ניתן לצלוח את התיקון בשלום. הדין הוא המפגש עם הרצון לקבל, כאן ישנה הסתרה כדי לרכוש אמונה, ע"י ההרגשה שיחשוב האדם שאולי רצונו לפרטיות יטיב לו. בעולם האמת אין הסתרה ומיד מתגלים הכוחות מצד הדין.

לכן רצונות ותאוות גדולים שלא יכולים כעת להשתמש בהם בקדושה, גונזים אותם בצד עד גמר תיקון.

אין תגובות

להגיב