059- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קע-קעב למתקדמים

059- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קע-קעב למתקדמים

פיקודי קע-קעב

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

כדאי לו לאדם לעשות כראוי את הסדרים הנפשיים שבו.

כאשר מדבר על ההיכלות שבשמיים, מדובר על ההיכלות בנפש האדם. כמו בכל מפגש עם המציאות שבחוץ או בשמים, מלמד על המפגש עם הנקודה הפנימית שבנפש, וכדאי להגיע מוכן לרגע האמת.

הממונה שבכל היכל בודק את הכתבים, דהיינו הרשימות שיש בנשמה שעולה, כדי לדון בעתידה. כל התרשמות וחוויה שחווה אדם רשומה. רשימות אלו חייבות להיות מסודרות לפי הכלל, לפי החוקים שנקבעו בעולמות העליונים, ולא יכנס מי שהלך בשרירות ליבו.

 

תקלז היכל נצח עומד באור עליון יותר על כל הראשונים. בהיכל זה עומדים ארבעה פתחים: לדרום, למזרח, לצפון, למערב, כנגד חו"ב תו"מ.בכל פתח ממונה אחד.

תקלח  בפתח הראשון עומד הממונה מלכיאל, ושולט על כל הכתבים של פסקי הדינים, היוצאים מב"ד של המלך לדון העולם. שני סופרים תחת ידו, מימין ומשמאל. קבלת אחוריים דמוחין, מכונה חקיקה או כתיבה. המלאך מלכיאל מתקן אותם, שיהיו ראויים למוחין הפנים. ואם אינו מתקנם, אז המקבל אותם נופל לגיהינום, מחמת הדינים שבהם כשהנשמה עולה למעלה דנים אותה. בנפש האדם ישנם רשימות אותם צריך לנהל, וכשהם מנוהלים כראוי לפי חוקי העליון, ניתן להכניסה להיכל הנצח. ואם נדרש תיקון, מזדמן לו ממונה אחר מצד הס"א ומפילו לגיהנום מחמת הדינים, מהחסרונות שלא תוקנו. אלו כוחות שלכאורה ממונים לעשות רע. במהלך חייו פוגש האדם שני צדדים, את הימין ואת השמאל, מהם בנויה הבריאה. יש תפקיד לדין בעולם, ורק כאשר יש איזון עם מידת החסדים, ניתן לצלוח את התיקון בשלום. הדין הוא המפגש עם הרצון לקבל, ישנה כאן הסתרה שיחשוב האדם שאולי זה יטיב לו. בעולם האמת אין הסתרה ומיד מתגלים הכוחות מצד הדין.

תקלט  למלכיאל ניתנים הכתבים, לתקן אותם, מטרם שיוצאים מהשער הזה לחוץ, ויהיו נמסרים בידי ממונה שבהיכל הראשון. כי מעת שנמסרו בידי ממונה שבהיכל הראשון, הרי יצאו משם, ואין רשות להחזירם לתקן אותם.

תקמ  כי מיד מזדמן ממונה של הס"א, בעל דין הקשה החזק שאינו מרחם, סַנְגָדיאל, על שער שבהיכל אחר של הס"א, שהוא גיהינום. וכמה מעוררי דין ומשפט ממונים לשוט בעולם ומוכנים לעשות דין.

תקמא  משום זה עומד מלכיאל לעיין בפסקי דין, וב' סופרים, שַׁמָשׁיאל וקָמוּאל, סופרים לתקן את הכתבים. כי באלו ההיכלות שבס"א, התמנו ממונים ידועים, בהיפוך מאלו הממונים שבהיכלות שבקדושה.וכל הרוחות והממונים שבס"א, כולם להרע.

תקמב  סנגדיאל, כשלוקח הכתב מצד ממונה העומד בפתח הראשון, פותח פתח אחד לצד החושך, שנקרא בור שחת, שהם ב' היכלות הראשונים דס"א, ושם אלף ורבבה ממונים מוכנים לקחת אלו הכתבים. והממונה הזה סנגדיאל עליהם. ואז הכרוזים יוצאים. וכמה מעוררי דין משוטטים בעולם, והדין הזה נשלם. וע"כ הממונה מלכיאל עומד לעיין בכתבים ולתקן משפטי הכתבים מטרם שהם יוצאים מהפתח הזה. ופתח זה הוא בצד דרום. אלף ורבבה, כמ"ש: ייפול מצידךָ אלף ורבבה מימינֶךָ, אליך לא ייגש אלף הוא סוד החוכמה שבא על צידך צד שמאל. ישנם רצונות שיש להפיל, אלף, ורבבה רצונות שבאים מגבוה ואינך יכול להתמודד איתם, שים בצד. שמצד הדינים דמלכות הממותקת, הוא אלף, שאפשר להפילם לגמרי, אם זוכים. ומצד הדינים דמלכות דמידת הדין הקשה, הוא רבבה, שאותם אי אפשר להפיל, אלא להרחיקם, שלא ייגשו להזיק כמו מלכות רצונות ותאוות גדולים שלא יכולים כעת להשתמש בהם בקדושה, גונזים אותם בצד עד גמר תיקון.

תקמג  הפתח השני, החיים והמוות תלויים בו, משום שבפתח הזה חותמים חתימות בכל הכתבים, היוצאים מב"ד. כאן, שהכתבים ניתקנו כראוי, משמש גַזריאל שלוקח הכתבים וחותם.

תקמד  הממונה העומד על הפתח הזה, עזריאל. וכל פתח נקרא ע"ש הממונה שהתמנה עליו. תחת שליטת עזריאל ב' משמשים, סָנוּריא ועָדיאל, מימין ומשמאל, בזה שבימין תלויים חיים, ובזה שבשמאל תלוי מוות. שני חותמות בידיהם, חותם חיים וחותם מוות. אם מקבל תיקון קו האמצעי, שהחכמה תאיר מלמטה למעלה, נחתם לחיים. ואם לא, מתעורר עליו מדה"ד דמנעולא ונחתם למוות.

תקמה  הפתח הזה סתום כל ששת הימים, ובשבת וביום החודש נפתח, להראות חיים בחותם, שתלויים בו חיים. משום שבשבת ובחודש, החותם של חיים מתקיים בהם.

תקמו  ביוה"כ, שישראל עומדים בתפילות ובבקשות ומשתדלים בעבודת אדונם, הפתח הזה סתום עד תפילת המנחה. כיוון שתפילת המנחה עוברת מב"ד שבהיכל הזכות, יוצא אוויר אחד, והפתח נפתח, והממונה שבהיכל הזה עומד, ואלו ב' המשמשים, מימין ומשמאל, חותמות החיים והמוות בידיהם, וכל כתבי ב"ד שבעולם לפניהם. ואז הם חותמים בתפילת נעילה הן לחיים והן למוות. וזהו פתח שבמזרח, קו האמצעי.

 

אין תגובות

להגיב