062- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעג-קעה שיעור השקפה

062- דף היומי בזהר הסולם – פקודי קעג-קעה שיעור השקפה

פיקודי קעג-קעה

הֵיכַל נוּגֶה נֶצַח

ללא דבקות בהשם לא ניתן להירפא ממחלות העולם הזה

על האדם לסדר בנפשו את הרצונות לפי החוקים העליונים, אחרת הממונה על שער הטומאה מוריד את מי שלא תיקן עצמו לבור שחת, ונרשם הדין על האדם, שאין מחזירים אותו, חוץ מאשר בכוח תפילה חזקה דהיינו השתוקקות הלב, ותשובה שלמה. כאן מלאך נוסף יעזור בתנאי ששבים בתשובה, כאשר תפילה לבד אינה מספיקה. תשובה פירושה להשיב את הרצון לקב"ה. ברצון זר המופנה לדברים אחרים, אין התפילה מועילה.

הנשמה של התינוק שאביו פגם עולה והממונה מעלה אותה לממונה העומד על ההיכל הרביעי, ובשעה שהרוגז שולט, מסתכל בהן הקב"ה ומרחם על העולם לכן בזכות תינוקות של בית רבן נגאלים ישראל.

משום שמעשרים שנים ולמטה, עד 13 שנים, רוח אגיריסון הנמצא בו, כנחש הולך אחריו, משום שלא נשמר כראוי מחטא בהיותו ילד קטן, וראה בו סימן שיתקלקל אח"כ. וזה נלקח בלי רשות. וע"ז כתוב: ויש נִספה בלא משפט. וכתוב: והנה טוב מאוד, שזה מלאך המוות, משום שהקדים אותו ליטול נשמתו, מטרם שיתקלקל אח"כ. והממונה קפציאל העומד על הפתח הזה, מכניס נשמתו ומעלה אותה למעלה לעיתים עונש שבא במהירות נועד דווקא לכוון ולתקן, כמו בחינה של צדיקים שמדקדקים איתם כדי ליישרם מיד.

אין תגובות

להגיב